»Man får en genomlysning av sig själv och sina färdigheter och egenskaper. Det är lyxigt«, säger Eva Pettersson om livs- och karriärplaneringen. Till höger Catherine Abreu Pimenta, HR-ansvarig på KTH.
Bild: Elis Hoffman
»Man får en genomlysning av sig själv och sina färdigheter och egenskaper. Det är lyxigt«, säger Eva Pettersson om livs- och karriärplaneringen. Till höger Catherine Abreu Pimenta, HR-ansvarig på KTH.

»Lyxiga« samtal får medarbetarna att reflektera

PÅ JOBBET: KTH2016-06-14
Medarbetarna ska få chansen att reflektera över sina karriärval – därför erbjuder KTH sina anställda livs- och karriär­planering. »Det handlar inte om omställning på grund av övertalighet utan om att vidareutvecklas i arbetslivet«, säger Catherine Abreu Pimenta, HR-ansvarig.

Alla medarbetare på Kungliga tekniska högskolan, KTH, som varit tillsvidare­anställda i tre år på minst halvtid får ansöka om att få gå på livs- och karriär­planering. Varje år genomgår 25 till 30 personer programmet.

– Det är inte alltid att medarbetarna upplever att det är revolutionerande, men man får en genomlysning av sig själv och sina färdigheter och egenskaper. Det är lyxigt, säger STs vice sektions­ordförande Eva Pettersson.

De som deltar får under ett halvår träffa en egen coach hos en konsult. Pengarna tas från en partsgemensam pott för omställning.

Eva Pettersson, som själv gått programmet för några år sedan, berättar att det är en omfattande satsning:

– Man träffar coachen ungefär en gång i månaden och har hemuppgifter och gör tester däremellan.

Utbildningen består av ett antal avsnitt som behandlar frågor som »vad kan jag?«, »vem är jag?« och »vad vill jag?«. Det hela utmynnar i utvärdering och karriäranalys.

– Dessutom får man reflektera väldigt mycket över vad man gjort, exempel­vis när man upplevt framgångar i livet.

Eva Pettersson jobbar som HR-handläggare. I ett av testen framkom att hon är väldigt ansvarsfull och skulle passa som präst.

Att vara diakon och att arbeta med personalfrågor är inte är särskilt olika, konstaterar hon och säger att hon fått bekräftelse på att hon är på rätt plats i arbetslivet.

Hon tycker att programmet var givan­de också på det privata planet.

– Man analyserar arbetet, livet i övrigt och vad man vill göra mer av på fritiden och varför man inte gör det. Det är mycket fokus på att utnyttja sina förmågor och nå ett välbefinnande.

Hennes uppfattning är att de som har gått programmet har tyckt att det varit spännande och djuplodande. Många har också fått en aha-upplevelse.

Enligt Catherine Abreu Pimenta, HR-ansvarig på KTH, är syftet med att erbjuda livs- och karriärplanering att främja intern och extern rörlighet. Men främst, säger hon, är det en genom­lysning som är till nytta för den anställde själv:

– Tanken är att han eller hon ska utnyttja sin kompetens på bästa sätt och behålla sin anställningsbarhet.

Catherine Abreu Pimenta berättar att arbetsgivaren inte har någon insyn i fakta och tester, och att medarbetaren själv får besluta vad han eller hon vill dela med sig av.

Tanken är dock att resultatet ska bli att medarbetaren tillsammans med sin chef och coachen gör en handlingsplan. Men någon statistik över vilka beslut som tas efter avslutat program finns inte.

– Ibland får medarbetarna insikt om att de är nöjda som det är, ibland vill de sträva mot nya mål inom KTH och ibland finns det några som landar i att de vill byta arbetsplats eller yrke, säger Catherine Abreu Pimenta.

Råd för karriär­planeringen

  • Ta in »livet« i en karriär­planering – allt hänger ihop.
  • Använd slutsatserna i en handlingsplan.
  • Följ upp programmet och handlingsplanen i medarbetarsamtal.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.