Lars-Olof Jonsson, Försäkringskassan, Kristin Nystedt, Statens tjänstepensionsverk, och P-A Larsson, Bolagsverket, jobbar alla som utredare. Genom nätverksträffarna har de nästan blivit som arbetskamrater och kan ringa upp varandra när de behöver råd.
Bild: Maria Eilertsen
Lars-Olof Jonsson, Försäkringskassan, Kristin Nystedt, Statens tjänstepensionsverk, och P-A Larsson, Bolagsverket, jobbar alla som utredare. Genom nätverksträffarna har de nästan blivit som arbetskamrater och kan ringa upp varandra när de behöver råd.

Nätverk gör dem bättre

PÅ JOBBET: SUNDSVALL2013-03-05
Ensam är inte stark. Det är bättre att samarbeta, anser nio myndigheter i Sundsvall. Nu har medarbetarna fått nya kompetensutbildningar och ett starkare kontaktnät. – Vi har stor nytta av varandra, säger P-A Larsson, upphandlare på Bolagsverket.

Han är en av de åttiotal anställda som är aktiva i Myndighetsnätverket, där nio myndigheter i Sundsvall samarbetar om allt från administration till utbildning av personal. Pengar har sparats genom exempelvis gemensam rekrytering och dessutom har med­arbetarna fått del av kakan.

P-A Larsson jobbar med offentlig upphandling, och är helt ensam om sina arbetsuppgifter på Bolagsverket. Men några gånger om året träffar han de andra som jobbar med upphandling på myndigheterna i nätverket. De hjälper varandra att hitta rätt i snårigheterna och numera kan de ringa var­andra när som helst när det dyker upp frågetecken.

– Det är det bästa med samarbetet, säger P-A Larsson.

Även inom det fackliga arbetet har nätverket haft en positiv roll. Arto Karttunen, huvudskyddsombud på CSN, jobbar i Eskilstuna men träffar numera huvudskyddsombud och chefer på de andra myndigheterna vid gemen­samma arbetsmiljö­träffar. Det har lett till att Arto Karttunen fått kontakt med ombud på både Statens tjänste­pensionsverk och Bolagsverket. Senare har han ringt och frågat hur de gör med förmåner, friskvård och risk- och konsekvensanalyser.

– Vi lär av varandra. Jobbar en annan myndighet på ett bättre sätt så lyssnar gärna cheferna, säger Arto Karttunen.

Samarbetet har också lett till fler kompetensutbildningar. De nyanställda får gå kursen »Att jobba i staten« och lär sig bland annat hur offentlighetsprincipen fungerar, medan »Statstjänstemannarollen i fokus« är till för dem som har jobbat längre och behöver lite ny energi.

– Tack vare att vi jobbar tillsammans har vi haft råd att genomföra dem. Var och en för sig hade vi inte kunnat göra det, säger Elisabeth Kjellberg, avdelningschef på Bolagsverket.

De nio myndigheterna som sam­arbetar i dag är CSN, Försäkringskassan, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Mittuniversitetet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Special­pedagogiska skolmyndigheten, Statens tjänstepensionsverk, Tullverket och Bolagsverket. Men fler är på väg in i projektet, som ska bli permanent och omfatta ännu fler aktiviteter, enligt Elisabeth Kjellberg. 

Tre tips för att skapa ett nätverk:

  1. 1. Engagerade generaldirektörer är viktigt.
  2. 2. Kom ihåg att även om myn­digheterna har helt olika verk­samheter går det att samarbeta.
  3. 3. Var kreativa och låt det blomma. Först efter något år är det dags att strukturera upp samarbetet.

Tipsare: Elisabeth Kjellberg, avdelningschef på Bolagsverket.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.