På frågan ”Vad kan du inte vara utan på jobbet?” svarar Lukasz Kraczek: "Ett litet anteckningsblock. Det har jag alltid med mig ut på inspektion. Jag har kollegor som tar anteckningar digitalt, men jag föredrar papper och penna."
Bild: Peter Holgersson
På frågan ”Vad kan du inte vara utan på jobbet?” svarar Lukasz Kraczek: "Ett litet anteckningsblock. Det har jag alltid med mig ut på inspektion. Jag har kollegor som tar anteckningar digitalt, men jag föredrar papper och penna."

Bekämpar brott i arbetslivet

PÅ MITT JOBB2023-12-22

Hej Lukasz Kraczek, arbetsmiljöinspektör vid det myndighets­gemensamma centret mot arbetslivs­kriminalitet i Norrköping.

Vad gör du på jobbet just nu?
– Jag arbetar på ett av de nystartade centren mot arbetslivskriminalitet, där flera myndig­heter samverkar. Jag är anställd av Arbets­miljöverket, som är samordnande myndighet. Förutom oss ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Migrations­verket, Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagar­myndigheten och Jämställdhets­myndigheten i samarbetet. Just nu är vårt arbete verkligen i fokus, då vi genomför en kampanj som riktar sig till både företag och allmänhet. Det har också precis öppnats ett sjätte center i Stockholm.

Vad gör du på ditt jobb till vardags?
– Jag har en bakgrund som handläggare på Arbetsmiljöverket, men har under de senaste tio åren jobbat kommunalt med inspektion och utredning av serveringstillstånd, som är ett samarbete mellan olika myndigheter. Och det var just det faktum att arbetet med arbetslivskriminalitet är myndighetsöverskridande som fick mig att söka mig tillbaka. Ett sådant arbetssätt ger en helhetsbild och möjlighet att jobba strategiskt på ett sätt som tilltalar mig. Vårt uppdrag på centren är att göra inspektioner för att upptäcka arbetslivskriminalitet och därmed motverka osund konkurrens. Det vi inspekterar är till exempel om arbetsmiljön är farlig, om man använder sig av svart arbetskraft eller personer som saknar rätt att arbeta i Sverige. Vi jobbar strategiskt med att göra det svårt för dem som inte vill följa reglerna. I det ingår metodutveckling, uppföljning av inspektionerna och att informera parterna om vad vi gör och arbetstagarna om sina rättigheter. Jag är knuten till centret i Norrköping, som öppnades i somras som ett av de första i sitt slag. Sedan dess har fler center öppnats, till exempel i Uppsala och Örebro.

Varför är du medlem i ST?
– Jag ser det som en styrka att vi kan förhandla kollektivt och att vi har förtroende­valda som tar hand om våra intressen. Jag tror att det ger en bättre arbetsmiljö och skapar en större förståelse mellan arbets­givare och arbetstagare.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA