Annons:

"Här och nu kan jag inte vara utan lagförslaget om omställningsstudiestöd, en fet bok på 430 sidor, full med olikfärgade post-it-lappar", säger Camilla Sundin.
Bild: Disa Jonsson
"Här och nu kan jag inte vara utan lagförslaget om omställningsstudiestöd, en fet bok på 430 sidor, full med olikfärgade post-it-lappar", säger Camilla Sundin.

Förbereder ett nytt stöd

PÅ MITT JOBB2022-02-22

Hej Camilla Sundin, studiestödsutredare på Centrala studiestödsnämnden, CSN, i Gävle.

Vad händer just nu på ditt jobb?

– Jag är en av fyra personer i en projektgrupp som arbetar med det nya omställningsstudiestödet. CSN har fått i uppdrag att starta förberedelserna, trots att riksdagsbeslutet om reformen fattas först i vår. Vi ska kunna administrera stödet från 1 oktober, och det har redan rekryterats omkring 75 personer för att göra det. Det är väldigt spännande och roligt att delta! Vi på CSN är vana vid nya studiestöd, men det här är omfattande även för oss. Det kommer att ta flera år innan det är helt färdigt, men vi är trygga med att vi fixar det. Med omställningsstudiestödet ska man kunna studera om man riskerar att förlora jobbet eller av andra skäl behöver utbildning för att ställa om. Förutsättningen är att det finns ett behov på arbetsmarknaden. Vi bygger ett nytt system, och arbetar med alla delar: hur flödet i ärendehanteringen ska se ut, hur kommunikation med sökande ska formuleras, och hur och när vi ska ta in uppgifter från exempelvis omställningsorganisationerna. Handläggningen ska ske på ett rättssäkert sätt, samtidigt som det är viktigt att kunderna får sina beslut så snabbt som möjligt.

Vad gör du på jobbet till vardags?

– Jag är studiestödsutredare, vilket ibland innebär krävande utredningar inför beslut om studiestöd. Men under mina 25 år på CSN har jag arbetat med många olika saker och har en god överblick, och det har jag nytta av i arbetet.

Varför är du med i ST?

– Jag tycker att ST är bra på att förhandla, både lokalt och centralt. Jag är också medlem för att ST har kunskap om myndigheterna och deras tjänstemän, och för att man har rätt ideologi och driver rätt frågor. ST är flexibelt, till exempel nu när vi står inför många frågor om hemarbete och annat efter coronapandemin.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA