Erik Krantz och hans grupp arbetar med att utveckla digitala assistenter som gör en del av ”slitgörat” i Tillväxtverkets handläggning av ansökningar om ekonomiskt stöd. På frågan vad han inte kan vara utan på jobbet svarar han sina hörlurar. "Alla möten är digitala nu och hörlurarna gör att ljudkvaliteten förbättras avsevärt, vilket gör att mötena blir bättre."
Bild: Casper Hedberg
Erik Krantz och hans grupp arbetar med att utveckla digitala assistenter som gör en del av ”slitgörat” i Tillväxtverkets handläggning av ansökningar om ekonomiskt stöd. På frågan vad han inte kan vara utan på jobbet svarar han sina hörlurar. "Alla möten är digitala nu och hörlurarna gör att ljudkvaliteten förbättras avsevärt, vilket gör att mötena blir bättre."

Han utvecklar digitala assistenter

PÅ MITT JOBB2020-09-04

Hej Erik Krantz, gruppchef på IT-avdelningen på Tillväxtverket.

Vad händer just nu på ditt jobb?

– Under våren har den grupp som jag leder arbetat med att automatisera en del av momenten i handläggningen av det stöd som företag kan söka för korttids­arbete under coronapandemin. Vi utvecklar digitala assistenter genom robotiserad processautomatisering. Automation finns i många av Tillväxtverkets system redan, men för att hantera den stora mängden ärenden som kom in krävdes att vi automatiserade fler delar. Det har varit snabba ryck och hög arbetsbelastning, både för mitt team och för myndigheten i stort. Men också spännande med ett utmanande uppdrag. De digitala assistenterna gör repetitiva och regelstyrda moment som en handläggare annars skulle göra, som att genomföra kontroller genom att söka information från and­ra datakällor. När assistenten är klar tar handläggare över och be­dömer och beslutar. Att vi automatiserat delar av handläggningen har lett till kortare ledtider och högre rättslig kvalitet.

Vad gör du på jobbet till vardags?

– Jag är gruppchef för en enhet som heter automation och digitalisering. Vi jobbar med att dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att skapa kund- och verksamhetsnytta internt inom myndigheten.

Varför är du medlem i ST?

– Jag ser det som att medlemskap i facket tryggar min möjlighet att kunna påverka, och i förlängningen min möjlighet att ha en arbetsgivare och en arbetsmiljö som är bra.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA