På frågan ”Vad kan du inte vara utan på jobbet?” svarar Eva-Maria Olsson: ”Vår gamla bindningsmaskin. Vi binder själva in många rapporter, och vi håller tummarna varje gång för att den inte ska ge upp.”
Bild: Susanne Kronholm
På frågan ”Vad kan du inte vara utan på jobbet?” svarar Eva-Maria Olsson: ”Vår gamla bindningsmaskin. Vi binder själva in många rapporter, och vi håller tummarna varje gång för att den inte ska ge upp.”

Intensivt arbete efter olyckan

PÅ MITT JOBB2023-10-20

Hej Eva-Maria Olsson, administratör på en av utredningsavdelningarna på Statens haverikommission i Stockholm.

Vad gör du på jobbet just nu?

– Jag arbetar bland annat med urspårningen av ett tåg i Iggesund, efter de stora regnmängder som föll där. Men vi har alltid flera ärenden parallellt, och för närvarande jobbar jag även med rapportredigering och med haverisammanträden som gäller en personolycka förra året på fartyget Stena Germanica. Till sådana sammanträden bjuds berörda intressenter in, och utredarna redovisar de fakta som kommit fram om ett händelseförlopp. I somras hade vi några intensiva veckor efter olyckan i berg- och dalbanan på Gröna Lund. Medierna hörde av sig, och jag tog emot väldigt många mejl med iakttagelser från allmänheten.

Vad gör du på ditt jobb till vardags?

– Jag hanterar administrationen för alla ärenden förutom flyghändelser och militära händelser. Det kan handla om sjöfart, spårtrafik och exempelvis bränder, vårdolyckor och vägtrafikolyckor. Jag är med från det att beslut om utredning fattas till att en färdig rapport publiceras. Jag registrerar inkommande och utgående handlingar, bokar lokaler och resor, kommunicerar med berörda personer och myndigheter samt korrekturläser och publicerar rapporter.

Varför är du medlem i ST?

– Det är nog något jag fått med mig redan hemifrån, att man ska vara med i facket oavsett politisk tillhörighet. Det är en styrka att ett kollektiv kan förhandla om löner, arbetstider och andra villkor. Ensam är inte stark.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA