På frågan "Vad kan du inte vara utan på jobbet?" svarar Alejandro Egüez: "Mycket av mitt arbete sker på distans, både inom myndigheten och i de internationella kontakterna. Så jag är väldigt beroende av ett bra bredband. Utan det skulle det vara omöjligt för mig att jobba."
Bild: Anna-Lena Lundqvist
På frågan "Vad kan du inte vara utan på jobbet?" svarar Alejandro Egüez: "Mycket av mitt arbete sker på distans, både inom myndigheten och i de internationella kontakterna. Så jag är väldigt beroende av ett bra bredband. Utan det skulle det vara omöjligt för mig att jobba."

Jobbar för att lösa elkrisen

PÅ MITT JOBB2023-02-20

Hej Alejandro Egüez, analytiker på Energimarknadsinspektionen.

Vad gör du på jobbet just nu?

– Jag började här mitt under pandemin. Det har varit en spännande och utmanande tid, med mycket att lära varje dag. Energimarknadsinspektionens uppdrag är att verka för en välfungerande energimarknad och se till att samhällets energibehov kan tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt. Vi ska också ge konsumenterna bra information för att de ska kunna göra aktiva och genomtänkta val. Under det senaste året har vi självklart behövt hantera väldigt många olika mediaförfrågningar och kommunicera med konsumenter och andra marknadsaktörer i Sverige. Men det som har upptagit det mesta av vår tid har varit de internationella diskussionerna. Som många säkert har hört talas om är energimarknaden gemensam i Europa. Där har vi nu hamnat i ett läge som gör att vi behöver granska hur det nuvarande marknadssystemet fungerar och titta på lösningar och åtgärder, både på kort och lång sikt.

Vad gör du på ditt jobb till vardags?

– Som analytiker behöver jag ha en bra förståelse för förändringar på energimarknaden och vad som driver priserna. Det kan till exempel vara temperatur, väder, läget i Europa eller Rysslands gaspriser. Det är många faktorer att väga in. Systemen är komplexa, det är svårt att lagra el, och även om energimarknaden är gemensam i Europa kan implementeringen av de olika regelverken variera mellan länderna. Det jag gillar mest med jobbet är de många internationella kontakterna – en stor del av min arbetstid går till möten, kontakter och samarbeten med andra länder.

Varför är du medlem i ST?

– Jag började jobba statligt för nästan tio år sedan, då som doktorand vid Umeå universitet. Det var där jag blev ST-medlem. De flesta av mina kollegor där var med i ST och pratade gott om förbundet. Efter det har jag fortsatt jobba statligt och har blivit kvar hos ST. Det känns väldigt tryggt. De har kunskapen om staten och statligt arbete och har aldrig gett mig någon anledning till att byta.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA