På frågan ”Vad kan du inte vara utan på jobbet?” svarar Ola Nyberg,: ”Mitt tågkort. Jag har ett distansarbetesavtal och pendlar med tåg till jobbet de dagar jag är inne på kontoret. Att sitta en stund på tåget är både en bra start och ett skönt avslut på arbetsdagen.”
Bild: Stéfan Estassy
På frågan ”Vad kan du inte vara utan på jobbet?” svarar Ola Nyberg,: ”Mitt tågkort. Jag har ett distansarbetesavtal och pendlar med tåg till jobbet de dagar jag är inne på kontoret. Att sitta en stund på tåget är både en bra start och ett skönt avslut på arbetsdagen.”

Kämpar för hållbarhet

PÅ MITT JOBB2023-06-29

Hej Ola Nyberg, miljö- och Agenda 2030-samordnare på Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Vad gör du på jobbet just nu?

– Jag är ny samordnare för både Sveriges miljö­mål och de globala målen i Agenda 2030, som handlar om att skapa en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Just nu arbetar jag med att integrera Agenda 2030 i styrningen internt på ett tydligare sätt, så att hållbarhet finns med hela vägen från stöddokument till verksamhetsplan. Det ska vara en del av det ordinarie arbetet och inte något som bara ligger vid sidan av. När det kommer till miljömålen jobbar jag med ett nytt åtgärdsprogram som nu är ute på remiss. Vi har tagit fram 47 åtgärder för att undvika att miljöproblemen lämnas över till nästa generation. Det är åtgärder som rör både kommun, region, näringsliv och oss på läns­styrelsen. Det är ett spännande arbete med många olika kontakter.

Vad gör du på ditt jobb till vardags?

– Jag började här för bara några månader sedan. Men som länsstyrelse har vi en samordnande roll i miljö- och Agenda 2030-frågor. Vi har exempelvis ett miljöforum som vi driver tillsammans med regionen. Där är kommunerna med, och vi jobbar med frågor som transporter och livsmedel. Vi vill också utvecklas och i större utsträckning vara med och stötta kommuner som vill samverka och dela erfarenheter inom hållbarhetsfrågor samt följa upp det arbete som görs. Där har vi ett aktuellt exempel med återvinning av byggmaterial, där en av kommunerna i länet hittat en bra lösning som flera andra nu efterfrågar.

Varför är du medlem i ST?

– Jag har väldigt bra och duktiga kollegor nära mig som är engagerade i ST lokalt. Jag litar mycket på dem och det är en trygghet att ha facket där om det någon gång skulle svaja lite.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA