Emilio König arbetar med MSBs FN-insatser. I coronatider tar han gärna jobbsamtal ute i friska luften.
Bild: Johan Alp
Emilio König arbetar med MSBs FN-insatser. I coronatider tar han gärna jobbsamtal ute i friska luften.

Sätter sina kolleger i säkerhet

PÅ MITT JOBB2020-05-07

Hej Emilio König, verksamhetsansvarig på enheten för humanitära insatser på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Vad händer just nu på ditt jobb?

– Coronapandemin har ställt vår verk­samhet på huvudet. Vår enhet har ett sextiotal anställda ute på olika FN-insatser. Många av dem är icke-europeiska medborgare och vi försöker hitta individuella lösningar för att evakuera dem från olika insatser till sitt hemland. Vi har fått ut de flesta, men några är kvar för att gränserna i det land där de jobbar hann stänga innan de kom ut. Det är ofta personer med nyckel­kompetens – experter på informations­hantering, könsbaserat våld, miljöintegrering, vatten, sanitet och hygien, logistik, tele- och internetkommunikation och inte minst byggnadsteknik och konstruktion. Nästa utmaning blir att de ska komma i gång med sitt arbete på distans på ett bra sätt och därefter att återfå dem i arbete på insatsorterna så snart som möjligt.

Vad gör du på jobbet till vardags?

– Jag ansvarar för den strategiska planeringen av MSBs humanitära biståndsverksamhet och leder och fördelar arbetet i vår grupp av 14 projektledare på enheten. Vi får årligen in 500–600 förfrågningar om stöd från våra FN-partners, så en stor del av jobbet handlar om att ta beslut om prioriteringar. I genomsnitt deltar MSB i 50–60 humanitära insatser årligen på FNs uppdrag.

Varför är du medlem i ST?

– Av ideologiska skäl. Jag har alltid tyckt att facket är viktigt. Jag tror på den svenska modellen med starka fack som representerar arbetstagarnas intressen. 

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA