På frågan "Vad kan du inte vara utan på jobbet?" svarar Karl Tirén: "Vi har förstås en massa verktyg med oss, men kaffetermosen måste också med. Det är viktigt att stanna upp ibland och ta in den fantastiska miljö vi arbetar i."
Bild: Johan Engström
På frågan "Vad kan du inte vara utan på jobbet?" svarar Karl Tirén: "Vi har förstås en massa verktyg med oss, men kaffetermosen måste också med. Det är viktigt att stanna upp ibland och ta in den fantastiska miljö vi arbetar i."

Ser över Sveriges gräns

PÅ MITT JOBB2022-06-17

Hej Karl Tirén, ingenjör och arbetsledare på riksgränsprojektet, Lantmäteriet i Gävle.

Vad händer just nu på ditt jobb?

– Jag arbetar i fält med den pågående översynen av riksgränsen mellan Sverige och Norge, där vi nu under sommarsäsongen ser över gränsmarkeringar mellan länderna och restaurerar dem vid behov. Vi mäter också in dem och gör en digital karta över gränsen, som lades fast i ett gränstraktat 1751. Norge ansvarar för underhållet av den södra delen, och Sverige har ansvaret från norra Jämtland och norrut. Många av gränsmarkeringarna är gulmålade stenrösen, och de största rösena kan vara 1,8 meter höga och lika stora i diameter. Restaureringsarbetet är praktiskt och fysiskt, men också en form av kulturminnesvård. I mitten av röset sitter en så kallad hjärtsten med årtal, kungligt monogram och rösbeteckning, och ibland behöver man fylla i inskriptionerna. De är väldigt tjusiga! Delar av gränslinjen går genom vegetation och skog, och där behöver vi röja en fem meter bred gränsgata. Gränsen ska vara tydlig, snygg och välordnad. Vi arbetar i väglöst land, så vi får åka helikopter varje dag till och från vår närmaste stationeringsort.

Vad gör du på ditt jobb till vardags?

– När fältarbetet är över i höst fortsätter vi till stor del med riksgränsprojektet från kontoret. Vi tar hand om data vi har samlat in och planerar för kommande säsong. Vi kanske ska sätta upp nya skyltar där det tillkommit vandringsleder, exempelvis. Vi behöver också ha en dialog med samebyar som har renbetesmarker vid gränsen, eftersom våra helikoptertransporter kan störa djuren. Kalvningen från mitten av maj till juni är en känslig tid. Jag är även inblandad i teknik- och metodutveckling på Lantmäteriets avdelning för geodetisk infrastruktur.

Varför är du medlem i ST?

– Jag tycker att det är viktigt att vara med i en facklig organisation. Det är väldigt bra att det finns någon som ser till arbetstagarnas intressen, oavsett om man själv behöver support eller inte. Att det blev just ST beror på att jag har hört gott om förbundet.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA