Att det finns en psykologisk trygghet på arbetsplatsen är en god grund för en bra stämning.
Bild: Lotta Sjöberg
Att det finns en psykologisk trygghet på arbetsplatsen är en god grund för en bra stämning.

Du kan ta första steget mot en bättre stämning

RÅD OM JOBBET2021-12-15

Det är inte bara upp till arbetsgivaren att skapa en trivsam arbetsmiljö. Även du som medarbetare har ett ansvar för att bidra till god stämning på ditt jobb. Med enkla medel kan du hjälpa till att förbättra arbetsklimatet.

Av:  Jenna Andersson

Alla önskar sig nog en arbetsplats som präglas av en vänlig och positiv stämning. Om det finns stora problem med arbetsklimatet kan det krävas åtgärder från fack och arbetsgivare. Men i andra situationer kan den som ser ett utrymme för förbättring ha mycket att vinna på att ta första steget – och försöka få med sig kollegorna.

För att kunna bidra till en god stämning på jobbet är det viktigt att vara lyhörd för kollegornas olika behov. Ofta tror vi nämligen att alla har samma önskemål och förväntningar som vi själva. Ett första steg kan därför vara att diskutera hur ni vill ha det på er arbetsplats, menar stress- och arbetsmiljöforskaren Dan Hasson.

– Prata med dina kollegor och kom överens om hur ni ska bete er mot varandra och etablera önskvärda beteenden. Vad tycker vi är okej? Hur kan vi göra för att säkerställa att vi har en hövlig ton och ett schyst beteende? Ta reda på vad dina kollegor behöver och önskar, så att du inte har en förutfattad mening kring det, och försök sedan att ge dem det, säger han.

Det finns mycket du kan göra på egen hand för att bidra till en bättre stämning på jobbet. Ett exempel som Dan Hasson lyfter fram är att i största möjliga mån tolka dina kollegor välvilligt, både i situationer som rör arbetet och socialt.

– Kanske går din kollega förbi utan att le. I stället för att tänka ”jag fattar inte varför hon inte ler, varför ska hon alltid ha en så arrogant attityd?”, kan du tänka ”min kollega kanske har bråttom till ett möte, jag kanske kan göra något för att hjälpa henne”. Gör vad du kan för att ”fintolka” i stället för att ”fultolka”.

Patrik Nyström, som är organisationspsykolog med erfarenhet av att arbeta med psykosocial arbetsmiljö, är inne på samma spår. Man kan försvara den som är frånvarande inför andra och tro personen om gott tills motsatsen bevisas, framhåller han.

– Om någon kommer till mig och säger ”Har du hört vad den här kollegan har gjort?” så kan jag, i stället för att gå med i skvallret, säga ”Tror du inte att hen hade en bra tanke med det där? Är det inte bättre att du frågar och följer upp det och ser så att det blir rätt?”, säger han.

För att underlätta välvilliga tolkningar är det bra att försöka förstå orsaken till en händelse eller ett beteende. Dan Hasson ger rådet att ställa frågor till den arbetskamrat som man stör sig på.

– Om man tycker att en kollega gör något otrevligt eller säger något man inte håller med om är det lätt att börja argumentera direkt. Ställ i stället vänligt formulerade frågor för att verkligen på djupet försöka förstå hur din kollega tänker, säger han.

Att det finns en psykologisk trygghet på arbetsplatsen är också en god grund för en bra stämning, konstaterar Patrik Nyström. Ett tecken på att det finns en sådan trygghet är att det är högt i tak.

– Att inte våga säga vad man tycker eller vara rädd för att kritisera kan vara en indikator på att den psykologiska tryggheten inte är fullt utvecklad. För att öka den kan man försöka vara öppen med ofärdiga och osäkra tankar, säger han.

Genom att undvika att värdera saker som positiva eller negativa kan ni göra det lättare för varandra att våga framföra sådana tankar.

– Om ni exempelvis sitter i en grupp och diskuterar är det bra om du som kollega inte är för snabb med att validera ett bidrag som bättre eller sämre, utan att det i stället får finnas en process där alla är med och tänker.

När diskussioner ses som ett informationsutbyte där alla infallsvinklar tas på allvar blir klimatet mer öppet, trivsamt och tryggt, menar Patrik Nyström.

Bild: Lotta Sjöberg

Att förmedla kritik på ett konstruktivt och respektfullt sätt bidrar också till en bättre stämning. I situationer där du anser att något behöver förändras rekommenderar Patrik Nyström en metod han kallar ”feedforward” – en lek med ordet feedback, återkoppling. Den innebär att man fokuserar på hur man vill att något ska vara, i stället för vad som har hänt.

– I stället för att ta upp de saker som inte gick så bra på ett möte och säga ”du lät inte alla prata, det var inte så bra”, så kan du säga ”jag skulle vilja att alla kände sig delaktiga på våra möten. Hur kan vi göra för att säkerställa det?”. Då kan man tillsammans spåna för en positiv vision. Det är inte meningen att man ska sopa saker under mattan, men det kan finnas en övertro på att ta upp allting som är fel. Feedforward är bra att använda för att få en mer positiv känsla för hur man vill jobba, säger Patrik Nyström.

Lika viktigt för ett gott arbetsklimat kan vara att ge positiv återkoppling till den som gjort något bra. Att uppmärksamma och ge beröm för prestationer bidrar till att dina kollegor känner sig sedda och kompetenta. Det är dock viktigt att veta på vilket sätt du bäst lyfter en kollegas prestation.

– Blyga personer kan bli besvärade när någon berömmer dem, även om de blir glada, säger Dan Hasson.

Försök alltså att lära känna dina kollegor. Då förstår du deras behov bättre, och ni får också en ökad gemenskap. 

– Det kan vara viktigt att ta raster tillsammans eller på något annat sätt skapa en kultur där man försöker mötas och jobbar för att lära känna varandra, säger Patrik Nyström.

Såväl Dan Hasson som Patrik Nyström tycker att den som vill åstadkomma en bättre stämning på jobbet gör klokt i att först justera sitt eget agerande. Det kan ge en snöbollseffekt.

– Det är ett bra sätt att börja med sig själv i stället för att försöka ändra på andra, säger Patrik Nyström.

Så kan ni skapa gott arbetsklimat

  • Ta initiativet till att diskutera era förväntningar på varandra och vad som är schysta beteenden.
  • Försök att bemöta varandra utifrån att ni kan ha skilda behov.
  • Tolka varandra välvilligt för att undvika onödiga missförstånd.
  • Ställ vänligt formulerade frågor för att ta reda på vad som ligger bakom ageranden som stör och irriterar.
  • Ge utrymme för att tillsammans diskutera förslag utan att börja med att värdera dem.
  • Vid återkoppling, fokusera på hur något kan bli bättre i framtiden i stället för vad som gått fel tidigare.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA