Det är bra att lära känna sina kollegor, men om samtalsämnena blir alltför privata kan arbetsplatskulturen bli osund.
Bild: Lotta Sjöberg
Det är bra att lära känna sina kollegor, men om samtalsämnena blir alltför privata kan arbetsplatskulturen bli osund.

Lär känna varandra – lagom mycket

RÅD OM JOBBET2022-05-10

Att lära känna sina kollegor underlättar samarbetet på jobbet. Men det gäller att hitta en balans där vänskapsband och privata förtroenden inte står i vägen för det professionella arbetet.

Av:  Niklas Lindstedt

Den som söker på nätet har inte svårt att hitta övningar som syftar till att medlemmarna i en arbetsgrupp ska komma närmare varandra och råd om hur man kan knyta vänskapsband med sina kollegor.

– Det finns en underförstådd föreställning om att det är bra för verksamheten och det arbete som ska utföras om folk känner varandra och har haft roligt tillsammans, konstaterar Thomas Jordan, lektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet med fokus på relationer och konflikter i arbetslivet.

Betoningen på relationer och socialt samspel är stark i dagens yrkesliv. Att skapa utrymme för teambuilding och ”socialt häng” har blivit en självklar del av grupputvecklingsarbetet på de flesta arbetsplatser.

Forskning visar också att den som har goda relationer med sina kollegor blir mindre sårbar på jobbet. Enligt Thomas Jordan gäller det i synnerhet på arbetsplatser med högt tempo och höga krav på samarbete för att lösa plötsliga och oförutsedda händelser.

Lena Skogholm, beteendevetare och författare till boken Bemötandekoden, anser att starka personliga band mellan medarbetare är ett kitt som gör arbetslaget effektivare.

– Våra hjärnor är byggda för att tillhöra en grupp och knyta nära kontakter med andra. Det värsta straff man kan drabbas av i vårt samhälle är att sättas i fängelse och förskjutas från sin grupp. Och den värsta platsen där är isoleringscellen där man blir helt ensam, säger hon.

Men hur väl måste vi känna varandra? Finns det en gräns då alltför tajt vänskap hindrar snarare än främjar ett professionellt och effektivt arbetsklimat – och var går den i så fall?

Thomas Jordan använder orden professionell, personlig och privat för att beskriva olika förhållningssätt på jobbet. Det professionella är enklast att sätta ord på – det handlar om att lägga sin person och sina egna uppfattningar åt sidan och uppträda korrekt och yrkesmässigt – men distinktionen mellan personlig och privat är klurigare, konstaterar han:

– Vi behöver kunna tala öppet och ärligt med våra kollegor om sådant som är svårt och känsligt på jobbet. Men när man drar in andra i sin innersta privata sfär och berättar om äktenskapsproblem och otrohet kan det bli problematiskt. På en arbetsplats är man för att utföra ett visst arbete. Visst, det behövs ett mellanmänskligt smörjmedel, men om för mycket fokus läggs på den privata dimensionen kan hela arbetsplatskulturen hamna på glid, säger Thomas Jordan.

Osunda vänskapspakter är ett återkommande tema när Susanne Fredriksson hjälper arbetsgrupper som har kört fast. Under nästan 30 år har hon utbildat och föreläst om relationer och konflikthantering på en mängd arbetsplatser.

– När relationerna övergår från att vara personliga till att bli privata hamnar man på ett sluttande plan. Den intima vänskapen tar engagemang och energi från den egentliga orsaken till att man är på arbetsplatsen. Det kan så klart vara positivt att ha en riktigt god vän, men då gäller det att välja tillfälle när man delar sina förtroenden och bekymmer. Sådant ska man inte ta på arbetsplatsen, det blir bara kletigt, säger Susanne Fredriksson.

Även Lena Skogholm varnar för riskerna med alltför tajta vänskapsband på jobbet. Kollegor som ständigt agerar tillsammans kan få avvikande röster att tystna – och därmed försvinner viktiga synpunkter och perspektiv.

– Då har relationen förvandlats från en fördel till en nackdel som stör och riskerar att tysta arbetsgruppen, säger Lena Skogholm.

De flesta vill känna mening, tillhörighet och uppskattning på jobbet, men behoven av sociala kontakter ser olika ut. För vissa är möjligheten att knyta nya sociala band en viktig del av själva jobbet. Andra har ett strikt jobb-jag som skiljer sig från den personlighet de visar privat.

Om du tillhör den andra kategorin, och upplever att kollegornas privata prat är olustigt och oprofessionellt, är Thomas Jordans råd att ta dina känslor på allvar och hitta ett smidigt sätt att sätta gränser.

– Det gäller att vara tydlig med hur man upplever situationen och samtidigt undvika att vara onödigt konfrontativ. Då kan man nog hitta en lösning utan att det behöver bli dålig stämning, säger han.

Men om det har skapats en kultur där det privata går ut över arbetet är det en arbetsledningsfråga, påpekar Thomas Jordan. Antingen kan man prata direkt med chefen om saken eller ta hjälp av skyddsombudet eller en kollega för att lyfta frågan.

– Det går inte att sätta exakta regler för hur man ska prata med varandra på jobbet, men ledningen bör se till att det finns tillfällen då arbetsgruppen kan prata om balansen mellan professionellt, personligt och privat.

Susanne Fredriksson tycker att diskussioner om samtalsklimat och gränsdragning mellan personliga och privata relationer borde vara en del av värdegrundsarbetet på alla arbetsplatser.

– En sak är säker, det tar oerhört mycket energi från arbetslaget med privata saker som ältas.

Så kan ni hålla balansen i det sociala utbytet

  • Tänk på och respektera att alla har olika behov av sociala kontakter på arbetsplatsen.
  • Var försiktig med att dra in kollegor i din privata sfär – alla uppskattar inte det.
  • Säg ifrån om du upplever att det är för mycket prat om privata saker som stör arbetet. Var tydlig och utgå från dina egna känslor.
  • Diskutera tillsammans vad ordet professionell betyder på er arbetsplats och hur balansen mellan professionellt, personligt och privat ser ut.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.