Bild: Janetta Nyberg

När rollen på jobbet blir obekväm

RÅD OM JOBBET: ROLLER 2016-01-20
Är du tyst på mötet fast du egentligen vill prata, eller skämtar du bort saker trots att du vill vara seriös? Det kan vara svårt att ta sig ur en roll som man känner sig obekväm i. Men det finns knep för att bryta mönstren.
Av:  Jenna Andersson

Att det uppstår olika roller i ett socialt sammanhang är nödvändigt, menar Lars-Erik Berg, professor i social­psykologi vid Högskolan i Skövde.

– Utan roller är vi inte kapabla att urskilja någon ordning, säger han, och förklarar att vi behöver veta vilken typ av roller människorna i vår omgivning har för att kunna forma vår egen identi­tet. 

Men när vi inte är bekväma i vår roll, i den identitet som har skapats, kan det uppstå problem. Kanske har du ofrivilligt fastnat i rollen som clown eller medlare, i rollen som den ansvarsfulla eller den tysta. 

Lena Creutz är certifierad i beteende­stilanalys och coachar både grupper och privatpersoner i hur de kan förändra oönskade beteenden. Hon delar Lars-Erik Bergs syn på hur våra roller skapas i samspel med andra.    

– Vilken roll jag väljer, eller försöker välja, när jag kommer in i en grupp blir ofta en kompromiss, menar hon.

Hon förklarar:

– Är det någon som är ännu mer pratig än jag är finns det en risk att jag blir mycket tystare än vad jag skulle vilja vara.

Lars-Erik Berg menar att anledningen till att det är svårt att ta sig ur en roll är just att vi är beroende av andra.

– Identiteten härleds från relationen till andra människor, säger han.

När du ska bryta dina invanda mönster och beteenden måste det vara tydligt för dina kolleger, anser Lena Creutz.

– De måste förstå att du inte längre är den person som de har sett dig som.Se till att inte leva upp till din roll, gör tvärtemot! Ta ut svängarna så mycket som möjligt.

När vi avviker från vårt vanliga beteende och träder in i en ny roll gör vi det ofta på bekostnad av någon annans. Det kan leda till en sorts maktkamp eller konflikt i arbetsgruppen.

Om hela den sociala strukturen i gruppen behöver ändras måste också hela gruppen vara delaktig i förändringsprocessen. Lena Creutz menar att stereotypa roller tyder på att det finns en otrygghet i arbetsgruppen. Att jobba med hela gruppen gör det lättare för medarbetarna att skapa mer nyanserade bilder av varandra.

– Det är ofta en nyansering som saknas, säger Lena Creutz.

Genom att upptäcka nya sidor hos dina kolleger, menar hon, får du också lättare att själv komma loss från alltför trånga fack.

Anna-Lena Sundlin, som är psykolog och organisationskonsult, har tillsammans med Paul Sundlin skrivit boken Ta din roll på jobbet! Hon menar att du också kan förändra situationen genom att fokusera på de formella rollerna.

– Lösningen handlar ofta om att backa tillbaka rent formellt och verksamhetsmässigt, säger hon.

Om de formella rollerna är otyd­liga, kan nämligen problemen för­stärkas. Anna-Lena Sundlins råd är därför att koppla in en chef eller ledare som kan vägleda gruppen och hjälpa till att tydliggöra de funktionella 
rollerna på arbets­platsen: varför befinner vi oss på arbetsplatsen, vilka uppgifter ska skötas?

Fokuserar arbets­gruppen för mycket på det sociala kan arbets­uppgifterna lätt hamna i skymundan och energi läggas på fel saker, menar hon. De informella rollerna riskerar då att ta för stort utrymme.

– Det blir en parallell process där de sociala rollerna riskerar att ta över, menar Anna-Lena Sundlin.

Om vi bär med oss en roll från tidigare i livet är det lätt att den förstärks när vi kommer in i ett arbetssammanhang där fokus ligger på individen och det sociala i stället för på arbetet.

För att komma ur en roll är det också viktigt att försöka se sina egna beteenden och mönster. Anna-Lena Sundlin menar att det kan vara bra att försöka analysera sig själv för att förstå vilka situationer som triggar i gång en viss typ av agerande. När man känner till sina egna mönster är det lättare att börja bryta dem. 

Så kan du förändra din roll

1. BRYT DITT MÖNSTER

  • Att bryta mönster är svårt. Agera för att avvika från din vanliga roll. Sätt små mål till att börja med. Har du rollen som den tysta kan du exempelvis bestämma dig för att på nästa möte säga två saker. 

2. STÄM AV MED DINA KOLLEGER 

  • Kanske finns det fler i arbetsgruppen som känner som du? Prata med en kollega du litar på. Stäm av om det är en struktur som behöver ändras snarare än enbart ditt eget beteende.

3. KATEGORISERA INTE KOLLEGERNA 

  • Eftersom vi formar vår personlighet i förhållande till andra är det viktigt att du reflekterar över hur du själv ser på dina kolleger. Försök att ha en öppen syn. När du låter bli att placera in andra i definitiva roller ger du spelrum för din egen identitet att utvecklas. 

4. ANALYSERA DIG SJÄLV 

  • Försök att vara uppmärksam på vilka konkreta situationer som får dig att agera på ett visst vis. Reflektera över vilka sammanhang du känner att du inte kommer till din rätt i. Finns det något specifikt som får dig att ramla in i din roll?

5. TA HJÄLP AV CHEFEN

  • Om jargongen på arbetsplatsen hämmar arbetet, kan en chef behöva kopplas in för att styra tillbaka gruppen. En ledare kan hjälpa till att tydliggöra de formella rollerna och på så vis minska fokus på de sociala.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.