Om din chef inte ser din potential, kan du själv behöva ta initiativet till ett samtal där du berättar vad du vill.
Bild: Lotta Sjöberg
Om din chef inte ser din potential, kan du själv behöva ta initiativet till ett samtal där du berättar vad du vill.

Så får du chefen att se din ambition

RÅD OM JOBBET2022-02-09

Om du vill ta ett kliv fram på jobbet och utvecklas, men ingen lägger märke till det, är det klokt att själv ta initiativet. Förbered dig väl och be sedan om ett samtal med din chef, är karriärcoachens råd.

Av:  Enikö Arnell-Szurkos

Du drömmer om en ny roll, andra arbetsuppgifter eller att få ta mer ansvar. Men det är inte självklart att chefen är med på noterna. Kanske ser hen inte din strävan och potential – eller har för mycket annat som kräver hens uppmärksamhet.

Även du som medarbetare har ett ansvar för kommunikationen med chefen, menar Bengt Kallenberg, erfaren karriärcoach och ledarskapsutvecklare.

– Jag stöter ofta på medarbetare som väntar på att chefen ska se dem. Men då säger jag: ta ett eget initiativ, chefen kanske inte har hundra procent koll på alla sina medarbetare.

Hur ska då detta initiativ tas? Enligt Bengt Kallenberg är det bäst att tänka långsiktigt och inte bara stoppa chefen i korridoren för ett hastigt samtal.

– Helst ska ett väl förberett möte grunda sig på tidigare samtal om arbetsplatsens förväntningar. Det ska vara tydligt vad som värderas som ett gott resultat i arbetet. Om det inte är det, måste man först be chefen tydliggöra det, säger Bengt Kallenberg.

När dessa förväntningar är tydliga kan man lägga upp en egen plan för arbetet mot sina mål. Planen kan man börja skriva själv, men Bengt Kallenberg ger rådet att stämma av den med sin chef.

När det finns en färdig plan – som kan sträcka sig en period fram i tiden – är det viktigt att dokumentera och skriva loggbok över sitt eget arbete. Därefter är det dags att be om ett särskilt samtal där man presenterar sina resultat och önskemål, förklarar Bengt Kallenberg.

– Då ska det mycket till om man inte uppmärksammas, förutsatt förstås att man har gjort ett bra jobb.

Ett av Bengt Kallenbergs råd är att inte ta upp diskussionen under utvecklingssamtalet, utan vid ett särskilt samtal.

– Ett utvecklingssamtal följer ofta en viss mall och är styrt på ett sätt som inte möjliggör ett lika öppet samtal, säger han.

Helst ska lönefrågor också hållas ifrån detta samtal, eftersom just de kräver andra typer av förberedelser och bäddar för jämförelser med kollegor. Fokus kan hamna fel.

Ett annat råd är att noga förbereda samtalet, exempelvis genom att rollspela det med en vän eller en kollega. Det gäller att ha klart för sig själv vad man vill uppnå, eftersom chefen kanske ställer frågor om det, och tänka igenom sina svar på sådana frågor.

Bengt Kallenberg framhåller också att det är viktigt att vara beredd på att chefens respons kanske inte är odelat positiv och stödjande.

– Då är det bra att ställa frågor som ”Vad hade du förväntat dig mer att jag skulle ha gjort?” i stället för att gå till attack eller försöka försvara sig. Det blir ett sämre samtal då.

I slutet av samtalet är det viktigt att summera och anteckna vilka överenskommelser som har gjorts. I bästa fall tar chefen initiativet till en sådan sammanfattning. Annars får medarbetaren själv göra det, säger Bengt Kallenberg.

Bild: Lotta Sjöberg

Även om det kan kännas obekvämt att be om ett samtal med chefen, är det ofta bättre att lämna sin komfortzon och göra det, menar Bengt Kallenberg. I de allra flesta fall leder det till förbättringar.

– När jag var chef uppskattade jag medarbetare som uttryckte vad de ville, då slapp jag gissa. Så tror jag att många chefer känner.

Om chefen inte är stöttande under och efter ett sådant samtal, kan det vara värt att överväga om arbetsplatsen är rätt i längden. Om det finns ett utbrett missnöje kan arbetsgruppen också agera gemensamt och föra fram sina synpunkter på ett möte eller ta facket till hjälp, påpekar Bengt Kallenberg.

Han får medhåll av Solange Hamrin, som forskar om ledarskap och kommunikation vid Mittuniversitetet. Hon framhåller att ett modernt ledarskap måste ta hänsyn till medarbetares olika kompetenser och potential. Ingen medarbetare ska egentligen behöva slåss för uppmärksamhet, menar hon.

– Om alla hela tiden behöver vara bäst och visa sig duktiga är det ledarskapet det är fel på. Då behöver ledaren en utbildning i kommunikation.

Både tidsbrist och strukturella problem på arbetsplatsen kan göra att ledare missar att se medarbetare. I en arbetsplatskultur som premierar dem som syns och hörs mest kanske de tystare, högpresterande medarbetarna inte kommer till sin rätt, förklarar Solange Hamrin.

– En chef kan missa de pärlor som finns, för att de jobbar för mycket och för att de naturligt presterar jättebra.

Även Solange Hamrin understryker att medarbetarnas inställning och vilja också har betydelse.

– Det är klart att de också har ett ansvar för att kommunikationen fungerar. Men det största ansvaret ligger alltid hos chefen. Tyvärr innehåller dagens ledarskapsutbildningar väldigt lite kommunikation, vilket märks på arbetsplatserna.

För den som inte känner sig trygg i att be om ett samtal med chefen finns det andra sätt att berätta om sina ambitioner – exempelvis att skriva ett brev eller att be någon på HR-avdelningen om hjälp, om det finns en sådan på arbetsplatsen.

Att försöka ta plats på möten och visa sig duktig brukar däremot fungera sämre, menar Bengt Kallenberg.

– Man kan få onda ögat från kollegorna också, om det syns att man framhäver sig själv.

Den senaste tiden är det förmodligen många som känt att det är svårare än vanligt att föra djupa samtal om resultat, mål och drömmar. Upplever man att distansarbetet under pandemin sätter käppar i hjulet för kommunikationen kan det i vissa fall vara bättre att vänta tills det är möjligt att ses igen.

– Det är svårare att bygga det förtroendet över en skärm. Vissa samtal vill man ha öga mot öga för att kunna läsa av kroppsspråket också, säger Bengt Kallenberg.

Så kan du ge uttryck för dina ambitioner

  • Tänk igenom vad som förväntas och värderas som goda resultat på arbetsplatsen. Om det inte har tydliggjorts, be chefen göra det.
  • Sätt upp mål för ditt arbete. Lägg sedan upp en plan för att nå dem och stäm av den med din chef.
  • Dokumentera ditt arbete för att nå målen.
  • När du är redo, be om ett samtal där du berättar om dina resultat och önskemål.
  • Om det finns många på arbetsplatsen som inte känner sig sedda, gör gemensam sak och lyft frågan om ledarskapet.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA