”Skvaller är ofrånkomligt, men karaktären på skvallret avspeglar klimatet i en grupp”, säger Rolf Granér som skrivit boken Personalgruppens psykologi.
Bild: Lotta Sjöberg
”Skvaller är ofrånkomligt, men karaktären på skvallret avspeglar klimatet i en grupp”, säger Rolf Granér som skrivit boken Personalgruppens psykologi.

Sätt stopp för elakt skvaller

RÅD OM JOBBET: SKVALLER2019-10-08

Skvaller på arbetsplatsen kan bidra till en dålig arbetsmiljö. Det är lätt att haka på och bidra till en negativ jargong. För att få stopp på skitsnacket behöver du våga säga ifrån.

Av:  Jenna Andersson

Att tala illa om kolleger bakom deras ryggar tjänar inget positivt syfte, utan gör mest skada. Att vi ändå ibland kommunicerar på det sättet kan bero på att vi vill förstå vår omvärld, vilket gör att vi försöker dra slutsatser av sådant vi egentligen inte vet med säkerhet, menar Alexandra Thomas, legitimerad psykolog.

– Vår hjärna är strukturerad för att försöka fylla i det vi inte förstår. Den gillar inte när det är för mycket luckor i informationen, säger hon.

Alexandra Thomas menar att vi genom skvaller vill bygga relationer till våra kolleger, men att det i trygga arbetsgrupper sällan förekommer skitsnack.

– I en trygg arbetsgrupp blir man sedd och bekräftad på en massa andra sätt än genom att skvallra, säger hon.

Rolf Granér är psykolog och författare till boken Personalgruppens psykologi. Han håller med om att skitsnack är ovanligt i grupper med ett tryggt klimat.

– Skvaller är ofrånkomligt, men karaktären på skvallret avspeglar klimatet i en grupp. En grupp med ett bra samarbetsklimat har ofta en låg nivå av elakt skvaller. Om det är elakt skvaller indikerar det att något är fel i gruppen, konstaterar han.

Det finns olika sätt att hantera skitsnack beroende på vad det handlar om. Skitsnack som rör kollegers arbetsprestation kan man minska genom att bli bättre på att ge återkoppling. Eventuella problem som rör någons arbetsprestation ska alltid tas upp direkt med personen ifråga, menar Alexandra Thomas.

– Har man en rak, öppen feedbackkultur behöver inte runtsnacket gå, då har man tillit till varandra. Man kan lyfta och berömma, men vågar också säga till när något inte funkar eller blir fel. Då slipper man oroa sig för att man snackar skit och det blir inte personligt utan handlar i stället om beteendet, säger hon.

Ofta kan det också skvallras om kollegers privatliv. En viktig del i att få stopp på det är att uppmärksamma den som skvallrar på att du inte tycker att det är okej, menar Rolf Granér.

– Om det är ett kollektivt skvaller bör man ifrågasätta med ”vi har väl ingenting med det här att göra?”. Man bör markera och kan ställa frågor som ”hur vet du det?”, ”av vilken anledning är det här värt att sprida?”, eller bara säga ”jag tycker inte det här är något vi ska prata om”. På olika sätt visa att man inte ställer upp på det, säger han.

Ett första steg för att få bukt med en skvallrig kultur är att sluta skvallra själv. Vare sig det gäller kollegers arbetsprestationer, privatliv eller personliga egenskaper.

Och när någon annan pratar skit om en kollega är det bra att visa att du inte deltar.

– Föregå med gott exempel, då skapar du ett öppet klimat. Bolla tillbaka genom att fråga ”har du tagit det här med personen det berör?”, säger Alexandra Thomas.

Det kan också vara bra att vara tydlig med hur du uppfattar informationen. Det kan få personen att inse hur den tas emot.

– Man kan exempelvis säga ”menar du att x inte levererar?” och på så sätt visa hur du tolkar kommunikationen, tipsar Alexandra Thomas.

Hon framhåller att det också är viktigt att markera emot andras skitsnack.

– Ifrågasätt på ett vänligt sätt. Kanske bara ställ frågan ”vad menar du nu?”. Det är ofta ett finlir i skvaller och insinuationer som smyger sig in, säger hon.

Har man väl lyckats bekämpa en skvallrig jargong på en arbetsplats finns det mycket att vinna.

– Man blir tryggare i arbetet och i arbetslaget, vilket i bästa fall förbättrar arbetsgruppens resultat, säger Rolf Granér.

Alexandra Thomas håller med:

– Jag tror man vinner både i resultat, tid, pengar och mående. Det blir en attraktiv grupp och arbetsplats att söka sig till.

Alexandra Thomas.
Bild: Carl Björklund.
Alexandra Thomas.

Så bidrar du till en arbetsplats utan skitsnack

  • Sluta skvallra själv. Haka inte på jargongen – avstå från att delta.
  • Ta kritik med personen det berör. Ha tumregeln att alltid prata med den person vars agerande du har synpunkter på.
  • Träna på återkoppling. Jobba förebyggande genom att ge både positiv och negativ återkoppling till vardags. Då skapas ett mer öppet och tryggt klimat och det blir enklare att framföra kritik till personen det berör.
  • Markera. Säg ifrån och visa att du inte tycker att den information som sprids är lämplig att prata om.
  • Ifrågasätt. Fråga personen som ägnar sig åt elakt skvaller vad hen menar.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Feedback – så blir den bra

PÅ JOBBET: DITT JOBB2008-12-17

Så kan ni jobba för bättre återkoppling

RÅD OM JOBBET: FEEDBACK2017-11-21
Inlagt av Hugo (ej verifierad) tis, 01/05/2021 - 12:18
Eftersom fulskvaller liksom vuxenmobbing sker i det fördolda eller halvskymda med otydliga fintar som inte alla vet mer än dom och offret, är det oftast omöjligt att bevisa och få rätt på. Både offentligt och på jobbet, och utan dokumentation som inspelningar mm är det omöjligt att kartlägga.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA