Om du upplever att du är felaktigt lönesatt är det viktigt att du vässar dina argument inför diskussionen med din arbetsgivare.
Bild: Lotta Sjöberg
Om du upplever att du är felaktigt lönesatt är det viktigt att du vässar dina argument inför diskussionen med din arbetsgivare.

Vässade argument viktigt för att höja lönen

RÅD OM JOBBET: LÖN2019-12-13

Det är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så om du vill ta upp en diskussion om din lön bör du förbereda dig väl med goda argument.

Av:  Fatima Grönblad

Känslan av att vara orättvist lönesatt kan ha många orsaker. Du kanske har ansvar för att lära upp nya kolleger som gått in med en betydligt högre lön än du, trots att de är helt färska i arbetslivet. Du kan ha fått nya arbetsuppgifter utan att lönen höjts. Eller så har du kanske i efterhand insett att du fick för låg lön när du anställdes.

Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan, konstaterar att det kan vara svårt att bevisa någon orättvisa även om känslan är tydlig för den enskilde.

– Individuell lönesättning blir alltid subjektiv – arbetsgivaren har sin uppfattning och arbetstagaren sin, säger hon.

Enligt diskrimineringslagen måste arbetsgivaren varje år göra en lönekartläggning, men det är bara om den visar att det förekommer lönediskriminering på grund av kön mellan anställda med likvärdigt arbete som det finns en skyldighet att rätta till lönerna. Andra slags löneskillnader omfattas inte av lagstiftningen.

Därför kan fackliga företrädare inte dra någon större nytta av lönekartläggningen för att argumentera för enskilda anställda i förhandlingarna, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.

– Sedan hjälper lönekartläggningen det lokala facket att få en uppfattning om lönebilden och eventuella snedsitsar som kan stärka deras argumentation i de kollektiva löneförhandlingarna, men inte på individnivå, säger hon.

Att två personer har olika lön fast de gör ett likartat jobb av samma svårighetsgrad är inte i sig bevis på att något är fel. Det finns många aspekter som påverkar lönen, exempelvis arbetsgivarens bedömning av individens samarbetsförmåga, ansvarstagande och vilja att lära sig nytt. Den sortens faktorer är svåra att mäta och jämföra.

Marknadsläget vid olika tidpunkter kan också ha betydelse. Om man anställs i ett läge då det råder brist på personal med rätt kompetens är förhandlingsläget klart bättre än om utbudet är större än efterfrågan.

Även om det är svårt att hitta kassaskåpssäkra argument är Åsa Erba-Stenhammars råd till den som upplever sig som felaktigt lönesatt att ta upp frågan till diskussion.

En väg är att söka stöd hos sina fackliga företrädare på arbetsplatsen. Men det går också att själv lyfta frågan i det lönesamtal eller lönesättande samtal som varje anställd ska ha med sin chef. Samtalen har olika namn och funktion beroende på vilken förhandlingsmodell som tillämpas på arbetsplatsen. Lönesamtal följs alltid av en traditionell facklig förhandling där facket företräder sina medlemmar. I ett lönesättande samtal kan den anställde och chefen göra upp om den nya lönen under samtalet.

– Om du inte är nöjd vid ett lönesättande samtal ska du inte komma överens om den nya lönen med din chef, för då kan facket inte göra något, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Oavsett vem som tar upp frågan är det viktigt att kunna lägga fram ett så konkret underlag som möjligt. Åsa Erba-Stenhammar ger rådet att ta hjälp av fackets lönestatistik.

– Ett annat tips är att hålla utkik efter annonser om liknande tjänster. Då kan du ringa och fråga vilken lön de erbjuder. Du kan också höra med kolleger som söker andra jobb.

Upplevelsen att lönen är orättvis kan väcka starka känslor. Men i mötet med chefen gäller det att argumentera lugnt och sakligt.

– Du kan till exempel börja med att förklara att det är viktigt för dig att ha rätt lön i förhållande till din prestation och kompetens, och att du har en känsla av att du inte ligger riktigt rätt. Du kan också resonera om hur det påverkar arbetsgruppen om

ni gör samma saker men har stora löneskillnader, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Hennes erfarenhet är att det sällan lönar sig att gå ut hårt, exempelvis med hot om att säga upp sig.

– Då blir det lätt låsta positioner.

Ibland kan lönesamtalet mynna ut i att chefen håller med om att lönen behöver justeras upp, men att budgeten för tillfället inte medger det. Då kan det vara bra att komma överens om en stegvis höjning över flera år.

Ett annan strategi kan vara att föreslå andra former av kompensation.

– Det skulle till exempel kunna vara extra semesterdagar, en större flexibilitet i var du utför arbetet eller att få gå en extra utbildning som utvecklar dig, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Även Siv Norlin tycker att det är viktigt att såväl facket som den som själv upplever sig vara felaktigt lönesatt tar upp frågan, men hon vill inte skapa överdrivna förväntningar på vilka resultat det kan ge.

På de arbetsplatser där man tillämpar lönesamtal och traditionell facklig förhandling kan styrkepositionerna vara sådana att det går att nå en kompromiss, säger Siv Norlin.

– En förhandling innebär att parterna måste bli överens. Arbetsgivaren kanske vill höja med 200 och facket med 400 och en överenskommelse kan landa på 300.

För den som ska göra upp om lönen med sin chef i ett lönesättande samtal kan det ha stor betydelse hur den egna arbetsmarknaden ser ut. Styrkeförhållandena är ofta ojämna, konstaterar Siv Norlin.

– Livet fungerar sällan så att man kan säga upp sig bara för att man inte får 500 kronor mer i månaden. Arbetsgivaren har däremot lättare att ersätta dig. 

Bild: Lotta Sjöberg

Så kan du agera om du upplever att du är felaktigt lönesatt

  • Var noga med att förhandla om lönen när du nyanställs. Hamnar du för lågt kan den vara svår att få upp i efterhand.
  • Om du tycker att du är felaktigt lönesatt – rusta dig med statistik och fakta för att underbygga dina argument.
  • Argumentera för den lön du vill ha och ta hjälp av facket vid behov. Men var samtidigt medveten om att det inte finns några absoluta sanningar om vad som är rätt lön.
Inlagt av Anställd (ej verifierad) fre, 01/10/2020 - 10:19
Rätt lön är alltid marknadsläget. Har redan gått igenom allt som står i artikeln och litet till, och det enda som går att göra om man inte är nöjd med lönen är att byta jobb när det är bra marknadsläge.
Frågan jag ställer mig är var gränsen går mellan marknadsläge och lagstadgade regler om jämställdhet avseende lönesättningen. Marknadsläget, som ju inte ens nämns i några lönesättande riktlinjer eller i någon lagstiftning, väger alltid mycket tyngre än lagstadgade, tydliga regler om jämställdhet och även uttalade riktlinjer från regeringen avseende jämställdheten och lika lön för lika arbete mellan könen. I vissa fall blir detta väldigt påtagligt, när det blir i stort sett omöjligt att komma ikapp. Marknaden gör enligt min mening reglerna om jämställdhet helt tandlösa. Vad kan man göra åt det?
Inlagt av T Gustafsson (ej verifierad) fre, 01/10/2020 - 14:00
Hur många bra eller hållbara argument du än har så hjälper det dessvärre inte vid lönesättande samtal. Våra chefer har redan i förväg bestämt hur lönebilden ska se ut och de har sina favoriter. Det lönesättande samtalet har ingen egentlig verkan och som anställd kan man inte påverka sin lön eller förändra din lönebild. Den är cementerad.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA