Ritva Hakola uppskattar att E-hälso­myndighetens generaldirektör Janna Valik diskuterar de förväntningar som finns på statsanställda i livechattar med myndighetens personal.
Bild: Casper Hedberg
Ritva Hakola uppskattar att E-hälso­myndighetens generaldirektör Janna Valik diskuterar de förväntningar som finns på statsanställda i livechattar med myndighetens personal.

Chattar med chefen om yrkesrollen

SÅ GJORDE VI2020-09-04

Den relativt unga E-hälsomyndigheten arbetar för att bygga en kultur där alla anställda förstår vad det innebär att vara statstjänsteman. Frågan lyfts både under introduktionen och i livechattar med generaldirektören.

”Folk är förstås lite nervösa när de ska ställa frågor på chatten eftersom de inte är vana vid att prata med högsta chefen. Men hon har varit tydlig med att det inte finns några dumma frågor”, berättar Ingela Gångfeldt, avdelningsordförande för ST på E-hälso­myndigheten.

Bakgrunden till satsningen är att E-hälso­myndigheten, som inrättades i Stockholm 2014, bara ett par år efter starten fick besked om att huvuddelen av verksamheten skulle omlokaliseras till Kalmar. Det ledde till ett stort personaltapp som följdes av nyrekryteringar. Flertalet av de nyanställda hade aldrig arbetat i staten eller annan offentlig verksamhet, berättar generaldirektören Janna Valik.

Janna Valik.
Bild: E-hälsomyndigheten/Jennifer Glans
Janna Valik.

– Av de drygt 200 personer vi har rekryterat kommer 80 till 90 procent från den privata sektorn. Det har varit viktigt för både dem och myndigheten att de redan från start får med sig vilka förväntningar som finns på offentliganställda, säger hon.

Regeringsformens bestämmelser om statsskickets grunder, den statliga värdegrunden, frågor om objektivitet, mutor och jäv och andra förhållanden som är speciella för staten har varit främmande materia för många nyanställda, konstaterar Janna Valik.

Därför har myndigheten lagt vikt vid de frågorna i flera sammanhang, bland annat i de livechattar som generaldirek­tören bjuder in all personal till med jämna mellanrum. Det är ett uppskattat forum, menar Ingela Gångfeldt. Det har varit mycket diskussion om dokumentationskrav, diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar. Frågor har också ställts om de strikta reglerna för offentlig upphandling och varför statsanställdas löner är offentliga.

”Privat och offentligt är skilda världar. Men när vi kan diskutera tillsammans tror jag att man lättare kommer in i statstjänstemannarollen.”

– Det är sådant man inte förstår om man inte jobbat på en myndighet, och för många har det varit en aha-upplevelse. Och en positiv känsla – man känner en stolthet i att arbeta för svenska staten, säger Ingela Gångfeldt.

Hennes kollega Ritva Hakola håller med.

– Privat och offentligt är skilda världar. Men när vi kan diskutera tillsammans tror jag att man lättare kommer in i statstjänstemannarollen, säger hon.

Förutom chatten har generaldirektören månatliga medarbetarmöten om alla slags frågor, och besöker också enheterna i Kalmar och Stockholm för samtal i mindre konstellationer – under coronapandemin har dessa besök dock enbart varit digitala. Dessutom finns intranätets ”häng med gd” där medarbetarna får information bland annat om vad som händer på ledningsmötena.

Medlemmarna uppskattar att general­direktören är tillgänglig, konstaterar Ingela Gångfeldt.

– De vill höra vad hon har att säga direkt, i stället för att få det förmedlat av en chef.

Ritva Hakola tycker också att det är viktigt att generaldirektören framhåller vikten av ett gott samarbete med facken.

– Det är inte så ofta man hör sådant.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA