Det är bra att alla chefer på Jordbruksverket fått en gemensam och gedigen utbildning, anser chefen Mikael Ringsten, STs avdelningsordförande Maria Gustavsson och HR-strategen Annika Skrikas.
Bild: Lars Andersson
Det är bra att alla chefer på Jordbruksverket fått en gemensam och gedigen utbildning, anser chefen Mikael Ringsten, STs avdelningsordförande Maria Gustavsson och HR-strategen Annika Skrikas.

Cheferna utbildas tillsammans

SÅ GJORDE VI: JORDBRUKSVERKET2017-09-19
Jordbruksverket satsar på ledarskapet på myndigheten och utbildar alla chefer samtidigt. ”Det är bra att alla får samma plattform”, säger Maria Gustavsson, ordförande för ST inom Jordbruksverket.

– Vi ville ha en intern satsning på våra ledare för att förmedla ett grundtänk kring ledarskap och prata om hur det är att vara ledare just hos oss, säger Annika Skrikas, HR-strateg.

Hon konstaterar att det annars lätt blir att cheferna åker i väg på utbildningar, olika sådana, vartefter olika behov uppstår.

Nästan 75 chefer har nu gått större delen av utbildningen, som utgår från att cheferna har tre olika ansvar – som arbetsgivare, för verksamheten och som ledare.

I en del tas mål, målstyrning och verksamhetsstyrning upp. Annika Skrikas tror att mycket av det som cheferna lär sig kommer medarbetarna till del.

– Det är viktigt för medarbetarna att se hur deras individuella mål kopplar till verksamhetens mål, och att det blir tydligt hur de kan bidra till att målen uppfylls. Här har cheferna en viktig kommunikativ roll.

En stor del av utbildningen handlar om att få fördjupad kunskap om ledarskap och om chefen som kommunikatör.

– Man kan behöva leda på olika sätt i olika situationer och i sina olika roller. En chef behöver framför allt vara bra på att kommunicera med medarbetarna, säger Annika Skrikas.

Mikael Ringsten, chef på företagsstödsenheten, är en av dem som gått programmet.

– En stor fördel är att vi har samlats och träffats vid kurstillfällena och att det varit anpassat till att vara ledare just på Jordbruksverket.

Han tror att han, och i förlängningen hans medarbetare, kommer att ha nytta av utbildningen.

– Vi chefer har väldigt olika verksamhetsområden och olika bakgrund, så alla har säkert inte nytta av allt hela tiden, men vissa saker passar mig och min enhet. Nu ska det bara omsättas i praktiken, det är inte alltid det lättaste.

Ordföranden för ST inom Jordbruksverket, Maria Gustavsson, tycker också att det är positivt att cheferna får utbildning. Hon tror att det är bra att alla chefer nu har samma grund att stå på.

– Ett gott ledarskap är viktigt för arbetsmiljön och en fråga som ST har högt på sin dagordning.

Myndigheten har även löpande chefsutbildning i frågor om arbets­miljö, arbetsrätt, rehabilitering och rekrytering.

– En chef måste veta vad han eller hon har för skyldigheter. Som hur man ska agera vid rehabilitering, när en person kommer tillbaka från en längre sjukskrivning, säger Maria Gustavsson.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.