Vikten av variation var det mest värdefulla rådet, säger Catharina Ekdahl, jurist på Patent- och registreringsverket, som fått digitala tips från en ergonom om arbetsmiljön på sin hemarbetsplats.
Bild: Anna Simonsson
Vikten av variation var det mest värdefulla rådet, säger Catharina Ekdahl, jurist på Patent- och registreringsverket, som fått digitala tips från en ergonom om arbetsmiljön på sin hemarbetsplats.

Ergonomen gör virtuella hembesök

SÅ GJORDE VI2021-03-24

Anställda på Patent- och registreringsverket, PRV, kan få ergonomstöd för att förbättra sin hemarbetsplats. ”Jag tycker att det har blivit perfekt”, säger ST-medlemmen Catharina Ekdahl, som nappade på erbjudandet.

Trots att många trivs rätt bra med att arbeta på distans har hemmakontoren orsakat en hel del onda ryggar och nackar. På PRV, som har verksamhet i Söderhamn och Stockholm, erbjuds medarbetarna virtuella möten med en ergonom i syfte att förbättra arbetsmiljön i hemmen.

En av dem som fått hjälp på distans är juristen Catharina Ekdahl.

– Jag satte min laptop en bit bort så att ergonomen kunde se hur jag brukar sitta. Jag fick en del tips om småjusteringar, till exempel att vila underarmarna på stolens armstöd, säger hon.

Att få stöd för underarmarna har blivit lättare sedan Catharina Ekdahl nyligen fick sin kontorsstol – med justerbara armstöd – hemtransporterad av arbetsgivaren. Hon har också fått rådet att byta arbetsställning ofta, och har kunnat använda sonens höj- och sänkbara bord som ståbord och ett annat bord för sittande arbete.

– Och så växlar jag det med att sitta i soffan. Det känns lyxigt att ha de möjlig­heterna.

Under våren och hösten förra året hade Catharina Ekdahl en del problem med smärtor i ryggen. Men en bättre arbetsställning, i kombination med pausövningar som arbetsgivaren bistått med, har förbättrat läget avsevärt, säger hon.

– I pausövningarna mjukar jag upp nacke och axlar, det har hjälpt mycket. Jag skulle säga att jag i princip är fri från besvär i dag.

STs avdelningsordförande på PRV, Håkan Bodin, säger att han på det stora hela är nöjd med arbetsgivarens insatser.

– Vi har påtalat att en del vill ha hem sin kontorsstol eller annan utrustning men inte har bil och kan hämta detta själva. Nu ordnar arbetsgivaren en hemtransport, säger han.

Det var svårare att få gehör för sådana önskemål när distansarbetet förlängdes i korta perioder, menar Håkan Bodin.

– Nu när vi har beslut om hemarbete till sista maj tror jag att arbetsgivarens inställning förändrats lite.

En rundfråga bland medlemmarna tyder dock på att relativt få använt sig av ergonomstödet.

– Det är synd, men informationen har varit bra och jag kan inte tycka att det är arbetsgivarens fel, säger Håkan Bodin.

Tatjana Mineur, avdelningschef för HR och service på PRV, säger att stödinsatser blivit allt viktigare i takt med att regeringens direktiv om distansarbete förlängts – i det senaste beslutet till och med sista maj.

– Vi ser fortfarande inte ett jättetydligt slut, och det är en lite ansträngande och pressande situation. Min tanke är att vi behöver individanpassa stödet till med­arbetarna, för alla har olika förutsättningar.

Tatjana Mineur anser att arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar är detsamma vare sig man arbetar på kontoret eller hemma, men att det praktiska genomförandet nu blir annorlunda.

– Chefernas ansvar under pandemin är att se till att medarbetarna har den kompetens som krävs för att ordna en god arbetsmiljö hemma.

För att öka sina kunskaper om ergonomi kan medarbetarna också titta på en instruktionsfilm, innan de bokar tid med ergonomen. Därefter kan de välja en fördjupad sittning, där även chefen är med.

– Med stöd av ergonomen kan medarbetarna få tips och råd om hur de kan använda det de har hemma. Det kan vara skokartonger och kuddar, och att ligga på golvet för att byta arbetsställning och så vidare. Det är mycket kreativt tänk, och det är det man måste få in, säger Tatjana Mineur.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.