”Allt som rör mens ska alltid skötas diskret i det fördolda, men faktum är att många av oss behöver de här produkterna”, säger Hanna Bergstam, som ansvarar för att fylla på mensskydd på myndighetens toaletter.
Bild: Jeanette Dahlström
”Allt som rör mens ska alltid skötas diskret i det fördolda, men faktum är att många av oss behöver de här produkterna”, säger Hanna Bergstam, som ansvarar för att fylla på mensskydd på myndighetens toaletter.

Fria mensskydd en uppskattad förmån

SÅ GJORDE VI: MENSSKYDD2022-09-13

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har toaletter utrustats med bindor och tamponger. Det uppskattas av ST-medlemmen Hanna Bergstam, som är den som fyller på lådorna med mensskydd. ”Jag har själv haft användning av dem och är jätteglad att de finns”, säger hon.

Det var i vintras som ett par toaletter på MSBs kontor i Karlstad och Stockholm utrustades med lådor med mensskydd. Idén kom från Frida Billström, vice ordförande för ST-avdelningen på MSB. Inspirerad av en motion till förbundet om att ST ska arbeta för fria mensskydd på arbetsplatserna bestämde hon sig för att driva frågan lokalt.

– Får du mens på arbetstid ska du inte behöva gå och fråga kollegor om de har mensskydd. Du ska inte heller behöva förlora arbetstid för att du måste åka hem, eller flexa för att du behöver gå på stan och handla. Det är en jätteviktig jämställdhetsfråga, säger hon.

När hon lyfte förslaget med arbetsgivaren funderade Jonas Norén, avdelningschef för verksamhetsstöd på MSB, först på om fria bindor och tamponger skulle kunna medföra ytterligare krav på arbetsgivaren att tillhandahålla andra hygienartiklar eller mediciner. Men, konstaterade han snart, mensskydd är inte jämförbara med produkter som rakhyvlar eller huvudvärkstabletter.

– Du kan arbeta orakad och du bör sjukskriva dig om du har sådan huvudvärk att du behöver medicin. Men mens är ingen sjukdom och du ska inte behöva avbryta arbetet för att du har glömt skydd. Att vi erbjuder detta är en rimlig service, säger Jonas Norén.

”Det ska inte vara skamligt att få mens. Alla statliga myndigheter borde införa detta.”

Frida Billström, vice avdelningsordförande för ST inom MSB.

Sedan MSB började tillhandahålla mensskydd har det inte heller kommit några klagomål eller önskemål om andra produkter från medarbetarna. Tvärtom har reaktionerna bara varit positiva, berättar Hanna Bergstam som arbetar på MSBs lokal- och serviceenhet i Karlstad. Det är hon som ser till att det alltid finns mensskydd på toaletterna.

– Allt som rör mens ska alltid skötas diskret i det fördolda, men faktum är att många av oss behöver de här produkterna. Därför är det jättebra att arbetsgivaren uppmärksammar detta. Det är fantastiskt att snabbt kunna få tillgång till mensskydd om man är oförberedd. Jag har själv haft användning av dem och är jätteglad att de finns, säger hon.

Hanna Bergstams inledande oro, att personal skulle ta med sig produkter hem, har visat sig vara obefogad.

– Det är en lagom stor åtgång. Det verkar inte som att någon stjäl eller stoppar på sig mer än nödvändigt, utan det fungerar väldigt väl, säger hon.

Kostnaden för mensskydden bedömer Jonas Norén som försumbar.

– Den är knappt mätbar. Det är en liten grej som vi har gjort som vi ändå är nöjda med. Att skydden används på det sätt som det är tänkt är den bästa återkoppling vi kan få från medarbetarna, säger han.

ST-avdelningens vice ordförande Frida Billström hoppas att fler arbetsplatser ska följa MSBs exempel.

– Det ska inte vara skamligt att få mens. Alla statliga myndigheter borde införa detta. Det gynnar även arbetsgivaren, som får mer effektiva och nöjda medarbetare. Att det finns mensskydd på en arbetsplats borde vara lika självklart som att det finns plåster, säger hon.