Hellin Ahlskog Arbaeus tror att fler tillsvidaretjänster kommer att göra att erfarna kollegor i större utsträckning blir kvar på jobbet, vilket skulle underlätta för alla.
Bild: Julia Sjöberg
Hellin Ahlskog Arbaeus tror att fler tillsvidaretjänster kommer att göra att erfarna kollegor i större utsträckning blir kvar på jobbet, vilket skulle underlätta för alla.

Nya las-regler gav fler fasta jobb

SÅ GJORDE VI: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN2022-11-24

På Havs- och vattenmyndigheten har 20 av 26 visstidstjänster nyligen omvandlats till tillsvidareanställningar. Administratören Hellin Ahlskog Arbaeus är en av dem som har fått fast jobb.
”Det är viktigt för att kunna planera livet”, säger hon.

Det var i juni i år som Hellin Ahlskog Arbaeus klev på sitt nya jobb som administratör på Havs- och vattenmyndigheten. Trots att det arbete hon rekryterades för att utföra inte var tidsbegränsat visstidsanställdes hon fram till årsskiftet.

– Mitt jobb rullar på med liknande arbetsuppgifter varje vecka. När jag anställdes sa arbetsgivaren att de såg behov av att ha kvar tjänsten, men att de inte hade utrymme i budgeten att fastanställa, säger Hellin Ahlskog Arbaeus.

Emil Rydståle, HR-partner på Havs- och vattenmyndigheten, bekräftar att en osäkerhet kring anslagen har lett till en högre andel visstidsanställda de senaste åren. När myndigheten i slutet av 2020 genomförde flera rekryteringar var en majoritet av dem, 20 tjänster, tvååriga visstidsanställningar.

– Vi såg då att vi behövde mer folk eftersom vi fått utökade regeringsuppdrag. Men finansieringen efter 2023 var osäker, vilket gjorde att vi inte tyckte att det var ansvarigt att tillsvidareanställda, säger Emil Rydståle.

Men de förändringar i lagen om anställningsskydd, las, som nyligen har trätt i kraft har lett till att myndigheten har omprövat sin inställning, berättar han.

I de nya las-reglerna har anställningsformen allmän visstidsanställning ersatts av särskild visstidsanställning, som ska övergå i en tillsvidareanställning efter ett år. Utöver det har fack och arbetsgivare i den statliga sektorn enats om en särskild statlig visstidsanställning som kan pågå i högst två år. Den anställningsformen får dock bara användas om en myndighet fått särskilda medel för en tillfällig insats och arbetsuppgifterna ligger utanför arbetsgivarens ordinarie verksamhet.

På Havs- och vattenmyndigheten har de nya reglerna lett till att 20 visstidstjänster i höst har gjorts om till tillsvidareanställningar.

– Lagstiftarens intention är att vi ska ha tillsvidareanställningar och arbeta med omställning om anslagen och uppdragen förändras. Den intentionen följer vi nu. Vi ser också att vi fortsatt har behov av den här kompetensen, säger Emil Rydståle.

Hellin Ahlskog Arbaeus hör till dem som därmed har fått ett fast jobb.

– Det känns väldigt skönt att slippa osäkerheten om jag ska söka nytt jobb eller inte. Även om jag inte är i den sitsen nu är det en trygghet om man skulle bli sjuk eller bli förälder, säger hon.

Hon tror att fler tillsvidaretjänster kommer att göra att erfarna kollegor i större utsträckning blir kvar på jobbet, och att det kommer att underlätta arbetet på myndigheten.

”Vi ser att tillsvidareanställningar gör oss mer attraktiva som arbetsgivare. Det gör det lättare för oss att rekrytera och behålla personal.”

Emil Rydståle, HR-partner på Havs- och vattenmyndigheten.

Det är en analys som delas av såväl arbetsgivaren som ST-avdelningen. ST har länge arbetat för att få ned andelen visstidsanställningar, berättar avdelningsordföranden Bengt Fjällborg.

– Vi i styrelsen har drivit den här frågan i två års tid och är jättenöjda med att arbetsgivaren har ändrat sig. Vi har förlorat viktig kompetens på grund av visstidsanställningarna, och för den enskilde finns många fördelar med att vara tillsvidareanställd, till exempel att du får tillgång till hela trygghetspaketet om du blir uppsagd, säger han.

Emil Rydståle tror att myndigheten fortsättningsvis kommer att ha relativt få visstidsanställda.

– Vi ser att tillsvidareanställningar gör oss mer attraktiva som arbetsgivare. Det gör det lättare för oss att rekrytera och behålla personal, så även vi är väldigt nöjda med detta, säger han.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA