Annons:

På Lunds universitet används ett spel för att få i gång diskussioner om arbetsmiljön. ”Det blir enklare att visa förståelse och behandla varandra väl när vi vet mer om varandras arbetsdagar”, säger ST-medlemmen Evelina Lindén.
Bild: Christian Andersson
På Lunds universitet används ett spel för att få i gång diskussioner om arbetsmiljön. ”Det blir enklare att visa förståelse och behandla varandra väl när vi vet mer om varandras arbetsdagar”, säger ST-medlemmen Evelina Lindén.

Spel lyfter frågor om arbetsmiljön

SÅ GJORDE VI: LUNDS UNIVERSITET2023-11-24

En speciell kortlek och en bordslöpare i grönt, gult och rött. Det är startpunkten när anställda på Lunds universitet möts för att tala om sin arbetsmiljö. ”Den stora behållningen är just diskussionen”, säger ST-medlemmen Evelina Lindén.

– Det var min företrädare som fick idén. Tanken var att hitta ett enkelt och roligt sätt att börja prata om de här frågorna, säger HR-­specialisten Anna Sjösten.

På Lunds universitet används ett spel utvecklat av HR-avdelningen som en metod att arbeta med frågor om exempel­vis stress, delaktighet och trivsel. Det kallas OSA-spelet efter Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.

Kortleken innehåller ett åttiotal kort med påståenden av typen ”Målen för vår verksamhet är tydliga” och ”Vi avlastar varandra när det behövs”. När en grupp ska spela OSA-spelet väljer man några av ­korten, och efter diskussion om hur väl man anser att påståendet är uppfyllt placeras kortet på en bordslöpare med trafikljusfärgerna grönt, gult och rött.

– Det är lite som att leka anden i glaset, alla påverkar var kortet placeras, säger ST-medlemmen Evelina Lindén.

Hon är kommunikatör på avdelningen för kommunikation och samverkan vid Lunds tekniska högskola, LTH. I den rollen är hon relativt ny, och hon spelade tillsammans med personer som hon inte kände särskilt väl. Vissa problem som kom upp överraskade henne.

– Ett kort handlade om att vi använder ett respektfullt och vårdat språk mot varandra. För mig är det självklart och jag tänkte att det genomsyrar verksamheten, men så var det inte. En del får till exempel ta emot otrevliga mejl. Det var en ögonöppnare.

Evelina Lindén och Anna Sjösten.
Bild: Christian Andersson
Evelina Lindén och Anna Sjösten.

Det blev också diskussion om i vilken mån kollegorna hjälper och avlastar varandra vid behov.

– Det var kanske den viktigaste saken att vara observant på, och det kortet hamnade på gult. Vi pratade om vikten av att chefen uppmärksammar när någon har för mycket att göra. Särskilt i början av karriären kan det vara svårt att säga att man inte hinner med.

På Lunds universitet har de tre fackliga avtalsparterna varsitt överskyddsombud, som ska samordna och ge stöd till huvudskyddsombuden. Bengt Meuller, ett av de tre överskyddsombuden, ser OSA-spelet som ett komplement till de återkommande medarbetarenkäterna om social och organisatorisk arbetsmiljö.

– Det är en kollektiv riskbedömning. Jag tycker att det är ett ganska bra verktyg för att kunna dyka lite djupare i de svar man kunnat se i enkäten. Svaren blir mer nyanserade, för vi har många yrken representerade. Lärare och teknisk-administrativ personal kan ha vitt skilda problem.

Det kan dock vara svårt att följa vilka konkreta åtgärder som vidtas om en grupp spelare bedömt en fråga som röd eller gul, menar han.

– Men vi kan se att det blivit mer samtal om arbetsmiljön. Och jag inser ju att det inte är någon quick fix, säger Bengt Meuller.

”Medarbetarna ska vara delaktiga i både återkoppling och uppföljning.”

Anna Sjösten, HR-specialist på Lunds universitet.

HR-specialisten Anna Sjösten menar att det är viktigt att klargöra spelets syfte och sammanhang. Sedan ska det kopplas till åtgärder och uppföljning. När hon själv och kollegorna spelade OSA-spelet sköttes det ”by the book”, berättar hon.

– Chef och skyddsombud valde frågorna i samverkan, efter spelet gjorde de en riskbedömning och sedan återkom chefen med förslag till åtgärder. Medarbetarna ska vara delaktiga i både återkoppling och uppföljning. Jag är glad att HR lever som man lär!

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA