Efter en uppmärksammad artikelserie i Västerbottens-Kuriren har Umeå universitet tagit tag i problemen med sexuella trakasserier. STs sektionsordförande Maria Persson är positiv till den utveckling som skett.
Bild: Malin Grönborg
Efter en uppmärksammad artikelserie i Västerbottens-Kuriren har Umeå universitet tagit tag i problemen med sexuella trakasserier. STs sektionsordförande Maria Persson är positiv till den utveckling som skett.

Stödteam ska göra det lättare att berätta

SÅ GJORDE VI: HÖGSKOLAN2023-02-20

Under 2021 ledde Umeå universitets bristande hantering av sexuella trakasserier till en uppmärksammad artikelserie i lokaltidningen. Nu har lärosätet tagit ett samlat grepp om frågan. STs sektionsordförande Maria Persson tycker att det har inneburit en förbättring.

Hösten 2021 avslöjade tidningen Västerbottens-Kuriren att sexuella trakasserier vid Umeå universitet hade lämnats utan åtgärd. Tidningens granskning belönades förra året med journalistpriset Guldspaden.

På lärosätet har uppmärksamheten lett till ett omfattande arbete för att förbättra hanteringen av sådana ärenden. Efter avslöjandet beställde ledningen en extern utvärdering som i våras lämnade 32 förslag på åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Granskningen blev som en andra metoo-våg på universitet och redan nu har en stor del av förslagen genomförts, berättar Maria Persson, sektionsordförande för ST på Umeå universitet.

– Arbetet är levande på ett helt annat sätt än tidigare. Sedan är det tråkigt att det ska krävas en artikelserie för att något ska hända. Vi har velat göra något åt det här i tio år, säger hon.

Universitetet har bland annat sett över sin handläggningsordning för sexuella trakasserier, anordnat en temadag samt lanserat en webbplats med information till studenter och medarbetare om hur de bör agera i olika situationer.

Lärosätet har även sett över rutinerna i personalansvarsnämnden. Facken får löpande information om förekomsten av sexuella trakasserier.

Det finns en annan förståelse när vi ställer krav och en bättre kunskap om sexuella trakasserier i hela organisationen.

Maria Persson, sektionsordförande för ST inom Umeå universitet.

Universitetet håller också på att starta ett stödteam dit medarbetare och studenter ska kunna vända sig om de utsätts för sexuella trakasserier, andra slags kränkningar eller diskriminering. Enligt personalchefen Lars Nordlander kommer stödteamets arbete att dra i gång i början av 2023.

– Vi hoppas att det här ska göra det lättare att berätta om någonting hänt, och att vi ska kunna erbjuda vägledning och fånga upp problemen tidigare, säger han. Han påpekar att det är viktigt att arbetsgivaren så tidigt som möjligt får kännedom om vad som inträffat.

– Då kan vi jobba förebyggande på ett helt annat sätt. Arbetet syftar inte i första hand till att sätta dit den som betett sig illa, utan snarare att se till att det aldrig händer.

Facken vill gärna ha ett ännu större inflytande i det förebyggande arbetet. Enligt Lars Nordlander pågår också en utvärdering av universitetets råd för lika villkor, där de frågorna hanterats tidigare.

– Vi har inte velat ändra något förrän den är klar. Men jag kan mycket väl tänka mig att det finns förslag där som inkluderar de fackliga organisationerna.

Han är inte heller främmande för att formulera en nollvision eller någon typ av tydligare övergripande mål för arbetet.

– Det kan man fundera på. Sedan finns det ingen generallösning på den här typen av problem, säger Lars Nordlander.

Än så länge är det svårt att bedöma effekterna av universitetets arbete mot sexuella trakasserier. Maria Persson är vaksam och menar att insatserna inte får bli en engångsgrej som sedan långsamt tynar bort. Hon vill även fortsatt se konkreta handlingar, som exempelvis att pengar avsätts i budgeten.

Samtidigt är hon positiv till den utveckling som skett under det senaste året.

– Sexuella trakasserier är mer på tapeten nu. Det finns en annan förståelse när vi ställer krav och en bättre kunskap i hela organisationen.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA