Så kan du hitta arbete utomlands

PÅ JOBBET: VIDGADE VYER2003-07-30

Skulle du vilja pröva att arbeta på en systermyndighet i Storbritannien eller Holland? Eller praktisera i ett utvecklingsland inför framtida jobb inom Sida eller FN?

Som statligt anställd har man flera möjligheter att testa arbete utomlands, inte minst om man är ung och välutbildad. Sida och utrikesdepartementet erbjuder också ingångar till internationella jobb som står öppna för alla, oavsett vilken sektor man arbetar i.

Utbytesjobb
Utbytestjänstgöring är en form av utlandspraktik som kan sökas av alla statstjänstemän och -kvinnor. Tjänstgöringen innebär att man arbetar i minst tre månader inom sitt yrkesområde i ett annat EU-lands statsförvaltning.

Det är Regeringskansliets förvaltningsavdelning som håller i verksamheten. Hittills finns avtal med Tyskland, Frankrike, Österrike, Irland, Nederländerna och Storbritannien. Det finns också ett särskilt avtal för Skottland.

Tanken är dels att bygga nätverk och stimulera till samarbete, dels att ge Sveriges statsförvaltning kunskap om hur man arbetar med olika sakfrågor i andra länder.

– Tjänstgöringen ska vara utvecklande för personen, men den innebär också att man knyter kontakter och kan komma med nya idéer, förklarar Margareta Schilström på Forum Europa i Regeringskansliet, som håller i programmet.

Cirka tolv till femton personer åker på utbytestjänstgöring per år, vanligen för tre månader eller något kortare tid. Det är tänkt för handläggare med ganska kvalificerat arbete, som har arbetat två till tre år och har högskoleexamen.

Det är först och främst den egna arbetsgivaren man ska överlägga med om man vill prova utlandstjänstgöring på detta sätt, för det är arbetsgivaren på hemmamyndigheten som betalar lön och kostnader för tjänstgöringen.

Ansökan skickas sedan till Forum Europa i Regeringskansliet.

– Det är en ganska flexibel ansökningsprocess. Vi har inga formulär, utan man skriver ett brev där man talar om vilket område man arbetar inom. Ju bredare desto bättre, då är det lättare att hitta en placering, säger Margareta Schilström.

I princip alla som söker får en plats. Men det kan ta tid, ibland över ett halvår, och om man i det läget inte har möjlighet att åka går det oftast att skjuta upp vistelsen.

Forum Europa förmedlar också tillfällig tjänstgöring i Unesco, Europarådet och OECD. Kravnivån är densamma som vid utbytestjänstgöring, men organisationerna kräver ibland att besökaren stannar en längre period än tre månader.

I båda fallen betraktas tjänstgöringen som kompetensutveckling, och samma villkor gäller som vid en tjänsteresa utomlands. Man får sin vanliga lön plus traktamente, logi och resor.

EU-praktik
En form av utlandspraktik som prövas i ny form i vår är placering vid Sveriges representation i Bryssel. Den är, i varje fall tills vidare, i första hand tänkt för anställda i Regeringskansliet, som kan få vistas i en sexveckorsperiod på representationen för att lära sig mer om hur ”deras” frågor hanteras i EU-samarbetet.
Ambassader

Sedan i höstas har Regeringskansliets anställda också möjlighet att söka tillfälligt arbete på några utvalda svenska ambassader, bland annat i EUs aktuella ordförandeland.

Vid sidan av de program som riktas särskilt till statligt anställda, har UD och Sida fått i uppdrag av regeringen att försöka öka antalet svenskar i EU-institutionerna, FN-organ och andra internationella organisationer. Fler ingångar finns:

U-landspraktik
Junior Professional Officers (JPO). JPO-programmet syftar till att ge yngre välutbildade personer möjlighet att skaffa sig internationell praktik för en fortsatt karriär inom Sida eller en internationell organisation. Sida, som sköter rekryteringen, samarbetar med cirka 25 internationella organisationer och annonserar ut lediga tjänster på sin hemsida.

JPO-tjänsterna är på ett år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. De sökande ska vara högst 32 år, ha akademisk examen motsvarande magisternivå och ett till två års relevant yrkeserfarenhet. Lönen följer FNs löneskala. Sida ordnar förberedelsekurs och ibland även språkutbildning.

– Förra året hade vi 120 tjänster rullande hela året, berättar Marie-Louise Dagrup-Strand på Sida. Vi följer upp dem som kommer hem, och vi ser att i princip alla fortsätter att arbeta med internationella frågor.

Det finns också ett mindre program för praktik inom EUs biståndsprogram.

Biståndsutbildning på fältet
Bilaterala biträdande experter (BBE). Ett utbildningsprogram med handledd tjänstgöring inom Sveriges bilaterala biståndssamarbete. Arbetet kan gälla allt från demokratifrågor till agronomi. Den som söker ska vara max 35 år, ha akademisk utbildning och minst två års relevant yrkeserfarenhet. Man ska dock helst inte ha tidigare u-landserfarenhet (högst ett år), eftersom det är den man ska få genom BBE-programmet.

Konsultpraktik
Sida har även en utlandspraktik för yngre konsulter. Statliga myndigheter och företag som har uppdrag av Sida kan genom programmet få finansiering för att skicka med en yngre anställd för handledd praktik. Statliga myndigheter kan exempelvis vara engagerade i projekt för lantmäteri, skogsvård och djurskydd.

Valobservatörer
Den som är intresserad av demokratifrågor kan försöka komma med i Sidas valresursbas, en namndatabas för valobservatörer. De som godkänns kan bli tillfrågade när det blir aktuellt att skicka en svensk delegation till ett val i ett annat land. Förra året fick Sverige ett tjugotal sådana uppdrag.

För att komma i fråga ska man ha gedigen erfarenhet av valarbete i Sverige, goda kunskaper åtminstone i engelska och viss erfarenhet av utlandsjobb, i ett u-land eller Öst-/Centraleuropa. Ett lite mer udda krav är körkort för bil med växelspak.

Korttidsuppdrag som valobservatör varar 10–14 dagar, långtidsuppdrag 6–8 veckor. Lönen är 28 000 kronor i månaden för korta uppdrag, 40 000 kronor i månaden för långa.

– Vi har en väldigt stor spridning på yrkesgrupper bland observatörerna, informerar Lillemor Henriksson på Sida. Bland de yngre har många universitetsutbildningar länkade till demokrati och konfliktlösningar.

Det är ofta ett spänt läge i de länder som observatörerna skickas till, och till särskilt konfliktfyllda platser skickas bara de som varit med förr.

FN-arbete
Ett stort antal internationella organisationer, till exempel FN-organ och utvecklingsbanker, tar emot praktikanter för utbildningstjänstgöring.

Praktikplatserna är i de flesta fall obetalda. Konkurrensen om platserna är stenhård, eftersom de ofta är det första steget för studenter att komma in i internationellt arbete. På sin hemsida har Sida en broschyr att ladda ned med information om praktikplatser i ett 40-tal internationella organisationer.

Den som vill söka en regelrätt tjänst inom ett FN-organ eller en EU-institution kan få hjälp och råd av Sidas och UDs enheter för internationell rekrytering. Förutsättningen är att man blivit uttagen till intervju, kortlistad.

Sida och UD försöker också underlätta kontakterna genom att bjuda in viktiga internationella organisationer till Sverige för att berätta om sin verksamhet. Minst ett par sådana besök brukar det bli per år. De annonseras på hemsidan och i pressen.

ÄMNEN:

Övrigt
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA