Bild: Lotta Sjöberg

Samtal bästa sättet att lösa konflikter med chefen

PÅ JOBBET: KONFLIKTER2017-04-19
En stor del av arbetslivet handlar om sociala relationer, inte minst med chefen. Men ibland funkar det inte. Lösningen på problemen ligger i smart dialog – men för att det ska fungera krävs både för­beredelse, bra struktur och inte sällan hjälp från andra.
Av:  Gustav Berg

Att hamna i konflikt är aldrig kul. Men om det dessutom är chefen som man inte kommer överens med är det ofta ganska illa – inte minst med tanke på hur mycket tid vi tillbringar på jobbet.

Sara Henrysson Eidvall, psykolog och adjungerad lärare vid psykologprogrammet på Stockholms universitet, säger att det finns många olika sorters konflikter, men att de vanligaste är sak- respektive personkonflikter.

Sakkonflikter på en arbetsplats kan handla om att man har olika uppfattningar om mål, arbetsroller eller i vilken ordning saker och ting ska göras. Personkonflikter handlar i stället om personkemi – att man helt enkelt inte tycker sig komma överens med en viss person. Men Sara Henrysson Eidvall menar att det bakom personkonflikter ofta döljer sig outredda sakkonflikter.

– De vanligaste konflikterna mellan anställd och chef på en arbetsplats handlar om hur arbetet ska göras, till exempel i vilken ordning eller vem som ska göra vad.

Hon säger också att själva grunden för många konflikter ligger i avsaknaden av tydliga strukturer på arbetsplatsen och att konflikter frodas där det är oklart vad som gäller, till exempel om chefen är vag eller om det är ett väldigt fritt arbete med oklara mål. Då uppstår lätt missförstånd, som sedan växer till konflikter, konstaterar Sara Henrys­son Eidvall.

För att lösa, eller snarare hantera, en konflikt som man har med sin chef gäller det att få till en dialog, säger hon. Oavsett om det handlar om ett litet missnöje som funnits en kort tid, eller ett riktigt stort problem som grott länge.

– Man måste komma över sin impuls att vika undan. De flesta män­ni­skor är konflikträdda – det ligger i männi­skans natur, eftersom konflikt innebär en risk. I synnerhet om det är en maktobalans mellan parterna, som det ju är i en konflikt med chefen, säger hon.

Mikael Bergh och Sören Widmark, båda organisations- och ledarskaps­konsulter, tycker också att det första man ska göra är att be chefen om ett samtal.

– Det är konfliktlösandets allt i allo och det absolut viktigaste. Det är bra att så tidigt som möjligt få till en träff med chefen – gärna på en neutral plats och inte på någons kontor där en part kan känna sig underlägsen, säger Sören Widmark.

Under själva samtalet är det viktigt att man försöker tala sakligt om problem och lämna känslor – speciellt aggres­siva sådana – utanför, anser Mikael Bergh.

– Man måste också släppa tanken på »att vinna«, så löser man inga konflikter. Och man måste vara beredd på att kompromissa och hitta en gemensam nämnare för att komma till en lösning, säger han.

Sara Henrysson Eidvall säger att det under ett sådant samtal också kan vara bra att tala om mål och roller på arbets­platsen. Då upptäcker man ofta att man har olika uppfattningar om detta, vilket kan lösa många knutar.

Om det inte hjälper att tala med chefen och situationen inte blir bättre får man ta det vidare till chefens chef, säger Mikael Bergh.

– Faran med att gå över huvudet på chefen är att konflikten fördjupas och att chefen känner sig överkörd. Men i vissa lägen – när det är helt låst med chefen och man inte alls kommer vidare – är det korrekt att göra det, anser han.

Om man är osäker kan man alltid söka stöd av facket. Sofia Holmqvist, förhandlande ombudsman på ST, säger att man i första hand ska vända sig till sitt lokala fack.

– Facket kan utreda situationen. Då får medlemmen ge sin syn på vad som hänt och hur allt ligger till, sedan får även arbetsgivaren redogöra för sin syn. Efter detta kan man tillsammans hitta olika vägar för att komma vidare – ofta genom att facket, om medlemmen vill, sitter med vid samtal med arbetsgivaren och chefen, säger Sofia Holmqvist.

Så gör du när du är i konflikt med chefen

1. Be om ett samtal. Helst på en neutral plats, till exempel ett konferensrum.

2. Kontakta facket. Tala i första hand med den lokala fackliga företrädaren. Men det går också att ringa till STs telefon­rådgivning ST Direkt för mer allmän rådgivning.

3. Kontakta chefens chef. Om du inte får gehör hos din chef, är det okej att lyfta frågan till en högre nivå.

4. Arbetsvägra aldrig. Om du vägrar att arbeta är det en grund för uppsägning.

Tänk på det här när du pratar med chefen

1. Lämna känslor utanför. Ansträng dig för att vara saklig – även om det är svårt!

2. Mobilisera nyfikenhet för den andre. Försök ställa öppna frågor: »hur ser du på det här?«, »hur upplever du detta?«.

3. Var lösningsorienterad. Det handlar inte om att vinna eller förlora, utan om att hitta en lösning som alla kan leva med.

4. Undvik aggressivitet. Om det är mycket ilska mellan er kan det vara bra att återupprepa det som chefen precis har sagt. Det bekräftar din motpart och gör att denne känner sig hörd.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.