Semestra i det svenska naturarvet

PÅ JOBBET: DIN SEMESTER2003-07-28
Sverige har 28 stycken nationalparker. Det är naturområden och en del av det svenska naturarvet som vi sparar åt våra kommande generationer. Nationalparkerna består av olika landskapstyper som ska bevaras i naturligt tillstånd. Allt som oftast är det dessutom natursköna och unika miljöer.
Av:  Christian Örjestål

De flesta nationalparkerna är beredda att ta emot turister och besökare. Vandringsleder, naturrum och övernattningsmöjligheter erbjuds vid ett flertal av parkerna.

Som besökare i en nationalpark bör man vara aktsam och visa omdöme. Det är förbjudet att störa och förstöra, i en del parker råder förbud mot att elda och tälta. Stenar och växter får inte samlas eller plockas. Bär och svamp är det dock fritt fram att plocka som i övriga marker.

Vi börjar vår naturupplevelse i landets norra delar.

Vadvetjåkka.
Längst upp i nordväst ligger fjället Vadvetjåkka. Området är svårtillgängligt men väl värt den 12 kilometer långa vandringen från riksvägen vid Låktatjåkkas tåghållplats. Parken saknar logi och annan service, i Vadvetjåkka är man som besökare utlämnad till sig själv och naturen.
Sevärdheter: Rik flora på fjällets sydbrant, stora grottor –  bland annat Sveriges djupaste på 155 meter – ett varierande och artrikt fågelliv.

Haparanda skärgård.
Mellan Haparanda och Kalix ligger ett av de senaste årens tillskott på nationalparkskartan. Haparanda skärgård består av flacka öar och vidsträckta sandstränder. Den största ön är Sandskär och här finns ett spännande växtliv med flera sällsynta växter. Fågellivet är omfattande och närmare 200 olika arter har observerats.
Sevärdheter: Sandstränderna, det intressanta växtlivet och ett rikt fågelliv.

Skuleskogen.
Är en del av Världsarvet Höga Kusten. Det varierande landskapet är utan motstycke i svensk natur. Höga berg, havskust och gammal skog samsas med levande bäckdalar, tjärnar, myrar och kala klapperstensfält. Allt det och ett fascinerande fågelliv gör Skuleskogen till något extra i det svenska naturarvet.
Sevärdheter: Slåttdalsskrevan, gravrösen från bronsåldern, kalottbergen, Skule naturrum.

Fulufjället.
Ligger i nordvästra dalarna, är Sveriges yngsta nationalpark och består av ett sydligt fjällområde med särpräglad vegetation. Djurlivet är rikt och ett tiotal björnar gick i ide där under 2001. Lodjur, älg och lavskrikan lever i området.
Sevärdheter: Sveriges högsta vattenfall, Njupeskärs vattenfall, naturrum, de orörda fjällhedarna.

Tyresta.
Strax utanför Stockholm ligger ett av landets största orörda urskogsområden. Tyresta består av ett kuperat landskap där stora sprickor i urbergsslätten givit plats för sankmarker och sjöar. I parken häckar omkring 80 fågelarter och ugglor, hackspettar och tjäder är karaktäristiska för Tyresta. 1999 utbröt en skogsbrand i Tyresta nationaltpark. Ungefär 10 procent av det skyddade området eldhärjades.
Sevärdheter: Urskogen, sprickdalslandskapet, informationscenter Nationalparkernas Hus.

Tresticklan.
Nära den norska gränsen, i nordvästra Dalsland ligger Tresticklan. En av Sveriges mest särpräglade landskap. I långt över 100 år har skogen och naturen fått sköta sig själva och det ger en unik naturupplevelse.
Sevärdheter: Den stora orörda naturskogen, en gles och karg tallskog, barrskogsfågel som tjäder, orre och järpe.

Gotska Sandön.
Östersjöns mest isolerade ö, ett vackert men kargt landskap som domineras av sand, tallskog och en ovanligt rik skalbaggsfauna. De enda fyrfota djur som lever på ön är paddor och skogsharar.
Sevärdheter: Sandstränderna, den rika floran, skalbaggarna, många intressanta kulturbyggnader.

Stora Mosse.
Sydsveriges största myrområde ligger nordväst om Värnamo. Begreppet ”myrhav” har använts för att beskriva området och det är ingen överdrift. Stora mängder tranor häckar här och stormyren är den mest ursprungliga naturtypen som finns i södra Sverige.
Sevärdheter: De vidsträckta myrarna, fågellivet, flygsanddynerna på myren, utsikten från Björnakullen och Kvarberget. Tre mil av vandringsleder.

Stenshuvud.
Sedan urminnes tider har Stenshuvuds karaktäristiska berg, sydost om Kivik, fungerat som ett sjömärke för sjöfarare. Stenshuvud troddes tidigare vara hemvist för jättar och troll. Nu för tiden är näktergalen den varelse som gör mest väsen av sig här.
Sevärdheter: Kuststräckan, utsiktspunkterna, den vackra skogen, fornlämningar samt det rikga djur- och växtlivet.

Källa: Naturvårdsverket

ÄMNEN:

Kultur Övrigt
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.