Vad ska jag tänka på innan jag tackar ja till chefsjobbet?

PÅ JOBBET: KARRIÄRFRÅGAN2011-09-09

Med stor sannolikhet kommer jag under hösten att bli erbjuden att få ett nytt arbete internt som chef för en mindre avdelning. Jag är lite tveksam. Vad tycker du att jag behöver tänka på för att fatta ett beslut?

Att få erbjudandet att axla en chefs- eller projektledarroll är alltid smickrande. Alla roller har dock sina för- och nackdelar.

Konsulten Gunnar Selin diskuterar i sin bok »Coachande ledarskap« ledarskapet utifrån några punkter som ger ledning vad gäller vilka frågor du kan ställa dig.

För att lyckas med ditt arbete behöver du ha praktiska förutsättningar som tillräcklig budget, fungerande organisationskultur, kompetens bland medarbetarna och stöd från chefer. Då du är helt ny så kan detta vara något du verkligen behöver beakta. En vanlig kommentar är »det ordnar sig alltid«. Det gör det tyvärr inte alla gånger, så se upp! Du måste verkligen våga ställa frågor om för­utsättningarna.

En viktig fråga när det handlar om det första uppdraget som chef är hur svår uppgiften du står inför är. Vilka utmaningar är det som väntar? Att bygga upp eller tvingas rationalisera en avdelning kan vara olika mentalt påfrestande och olika svårt.

Du måste också vara medveten om att en roll alltid skapas utifrån de förväntningar och behov som finns. Det finns en rad aktörer – fackliga företrädare, medarbetare och blivande chefskollegor – som alla påverkar rollens utformning. De kanske har olika syn på verkligheten.

Du bör också själv fundera på vilka förväntningar du har och vad du skulle ta med dig in i uppdraget. Drivkrafter, värderingar, intressen och engagemang är faktorer som slutligen formar din skicklighet som chef. Därför är det viktigt att du verkligen funderar igenom dessa så du kan fatta ett välgrundat beslut.

Jörgen Kihlgren är en av STs karriärcoacher

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA