Varför vara med i Linkedin?

PÅ JOBBET: KARRIÄRFRÅGAN2011-05-06

Jag får ofta höra att jag ska gå med i det sociala nätverket Linkedin. Kan du förklara mer för mig vad detta går ut på?

Det är säkert många läsare som fått en och annan inbjudan från vänner och kollegor att gå med i Linkedin. Det är ett socialt nätverk för yrkesverksamma med fokus på arbetslivet. Linkedin är privat­ägt och grundat i USA. Antalet användare i världen uppgår enligt deras egna siffror till 90 miljoner. Användandet i Sverige ökar år för år.

Först måste du registrera dig genom att lägga ut hela eller delar av ditt CV på nätet. Därefter fungerar det som Facebook. Detta innebär att du bjuder in kollegor, affärsbekanta och vänner till att vara »vänner« med dig. Genom denna »vänskap« ser ni varandras CV och övriga kontakter.

Som med andra sociala medier bör du fundera på hur mycket du vill exponera dig mot andra. Tänk på vad som känns bekvämt för dig.

Vilken nytta finns det då med Linkedin? En nytta är definitivt att du på ett mycket enkelt sätt kan hålla kontakt med gamla kolleger som du tycker om. Genom deras statusuppdateringar kan du se var de i dag arbetar. En annan nytta är att du på ett enkelt sätt kan strukturera och få en överblick på ditt kontaktnät. En tredje nytta är att Linkedin kan underlätta arbetssökande genom att ge bättre överblick över nya och gamla kontakter och arbetsgivare. Det finns också en rad intressanta nätverk inom exempelvis HR eller ekonomistyrning att vara med i. De kan bidra till din egen utveckling i din yrkesroll.

Nätverket har börjat användas inom den statliga sfären, av såväl organisationer som arbetstagare. Vinnova använder det för att hitta ny personal och initiera diskussionsgrupper. Andra myndigheter har en officiell mötesplats – bland dem
finns Kammarkollegiet och Sida. Fler myndigheter kommer troligen att följa efter.

Jörgen Kihlgren är en av STs karriärcoacher

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA