Bild: Lotta Sjöberg

Viktigt att tänka igenom vägen framåt när du kört fast

PÅ JOBBET: FÖRÄNDRING2017-02-14
Om du längtar efter förändring ligger det nära till hands att söka sig vidare i yrkeslivet. Men är det ett nytt jobb du behöver? För att få klarhet behöver du se din livs- och arbetssituation ur ett vidare perspektiv. Det kan vara bra att ta hjälp för att hitta rätt.
Av:  Fatima Grönblad

När tillvaron skaver kan ett byte av jobb vara ett tydligt och lockande alternativ för att skapa förändring. Men är det verkligen där problemet ligger? Det är inte alltid lätt att veta.

Jakob Krajevski är personal- och organisationskonsult på företaget Starck & Partner och jobbar med livs- och karriärplanering. Han hjälper bland annat personer som jobbar på Kung­liga tekniska högskolan, KTH, som erbjuds möjlighet att träffa en coach som en personalförmån.

I en känsloladdad situation kan det vara svårt att se vad som är orsak och verkan. Därför är det värt att tänka några varv extra innan man säger upp sig, menar Jakob Krajevski. Gärna med hjälp av en utomstående person som kan bidra med att ge andra perspektiv.

– Annars kan det bli ogenomtänkta beslut som man ångrar längre fram i livet.

Hur ska man då gå till väga för att sortera i sina tankar och känslor?

Jakob Krajevski brukar börja med att vägleda den han möter i att zooma ut, för att se situationen ur ett vidare perspektiv. Det leder ofta till att bilden nyanseras och kanske förändras. Både i fråga om vad problemet består i och vilka möjligheter det finns att förbättra den egna situationen.

En allmän känsla av att »det här jobbet är inte rätt för mig« kan ofta kokas ned till något mer konkret: Att det finns problem i relationen med en chef eller kollega, att man inte får de utmaningar man behöver eller att balansen mellan arbete och privatliv inte är bra.

En sådan analys kan göra att personen får syn på andra lösningar än att byta jobb – kanske att få hjälp att reda ut en konflikt, eller att gå ned i arbetstid för att få mer tid med sina barn.

Det är inte ovanligt att personer som vantrivs går och drar på det länge innan de tar tag i sin situation. Ett skäl är att det kan kännas svårt att veta var man ska börja. Det gäller även personer som vanligtvis är bra på att tänka klart och analytiskt, konstaterar Jakob Krajevski.

– Alla kan fastna i en situation där man inte vet vilken sten man ska börja lyfta på.

Många som känner ett behov av att byta arbetsplats upplever inte heller att möjligheten finns. En sådan inlåst situation kan vara direkt skadlig för hälsan. Den slutsatsen drar Claudia Bernhard Oettel, forskare i organisations­psykologi vid Stockholms universitet. I en studie har hon följt tusentals anställda inom en rad branscher – hur de upplever sin arbetssituation och hur de mår. De som forskarna kategoriserar som inlåsta är de som mår sämst.

– För dem som vi hittar senare, som har varit inlåsta men sedan lyckats förbättra sin jobb­situation, är det också tydligt att hälsan förbättrats. De som är kvar mår där­emot lika dåligt, säger hon.

Studien ger inga svar på vad som ligger bakom människors upplevelse av att ha fastnat, men Claudia Bernhard Oettel tror att det kan handla om praktiska saker som att ha små chanser på arbetsmarknaden, att ett jobbyte skulle innebära att gå ned i lön eller att familjen skulle behöva flytta.

Det finns också mentala hinder som kan stå i vägen. Bland de människor Jakob Krajevski möter är det inte ovanligt att självkänslan har blivit sänkt.

– Man har kanske varit länge på arbetsplatsen utan att få den utveckling man har velat. Det kan göra att det känns som att man har stagnerat, och att man får för sig att ingen vill ha en.

En sådan känsla blir ett hinder för att se objektivt på sina möjligheter, säger Jakob Krajevski. Den som tror sig vara chanslös på arbets­mark­naden är inte motiverad att undersöka konkreta alter­n­ativ.

Det kan i sig förstärka upplevelsen av att vara inlåst, enligt Claudia Bernhard Oettel:

– Det kan ge en känsla av att inte kunna styra sin egen framtid.

Att återfinna tron på sig själv är alltså nödvändigt för att kunna ta steget vidare, oavsett om man vill byta jobb eller förbättra situationen på den arbetsplats där man är.

Jakob Krajevski brukar försöka hjälpa dem han träffar att få syn på sina styrkor. Dels genom att berätta om saker som de har gjort bra, dels genom att uppmana dem att be kolleger, an­höriga och vänner om hjälp, med att svara på tre frågor: Vad är mina styrkor? Vad tillför jag? Vilka utvecklingsmöjligheter ser du hos mig?

– Det är en pirrig process, förstås. Men många blir otroligt stärkta när de får höra hur andra beskriver vad de bidrar med.

När man väl har tagit itu med mentala hinder och fått kontakt med sina drivkrafter blir det lättare att göra en rationell analys av för- och nackdelar med att byta arbetsplats. Jakob Krajevski brukar ge sina klienter i uppgift att titta närmare på alternativa jobbmöjligheter, och gärna prata med en person på den arbetsplats eller i den position de tänker sig.

Efter att ha gått igenom processen landar en del i att söka nytt jobb. Men det är också många som aktivt bestämmer sig för att vara kvar, och kanske lyfta specifika utvecklingsbehov med sin arbetsgivare.

Oavsett vilket beslutet blir brukar de flesta vara mer tillfreds efter att ha gjort hela resan, enligt Jakob Krajevski.

– Man kan se sin situation på ett mer nyanserat sätt, vilket ger en form av personlig utveckling.

Så kan du få perspektiv på livet och jobbet

  • Fundera över din väg i livet och karriären. Vad ville du från början? Vad gjorde att du hamnade där du är i dag?
  • Vad är viktigt för dig? När trivs du som bäst i livet och arbetet?
  • Vilka är dina styrkor och positiva egenskaper? Gör en lista över saker som du har gjort bra, och be gärna vänner eller kolleger som du har förtroende för om hjälp.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.