Annons:

Domstolarna

Ämne:Domstolarna
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Domstolarna. Du kan även följa vad Publikt skriver om Domstolarna genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
ArbetsrättNyhetRättegångar måste tas om sedan Arbetsdomstolen upptäckt att medlemmar i LO-TCO Rättsskydds styrelse varit domstolsledamöter i mål där det fackligt ägda bolaget varit berört. Därmed har jäv uppstått.
IntegritetNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot en rådman som tillåtit telefonövervakning utan att det fanns tillräcklig misstanke om brott.
RättsväsendetNyhetOckså i brottmål påverkas domstolarnas beslut av nämndemännens partipolitiska tillhörighet. Det visar en studie som genomförts vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Domstol NyhetTingsrätten i Uppsala bombhotades nu på morgonen. På rättens agenda i dag står en rättegång mot tre medlemmar i Svenska Motståndsrörelsen, uppger svt.
DomstolarNyhetNämndemännens politiska färg påverkar de asylsökandes möjlighet att få uppehållstillstånd i migrationsdomstolarna. Den slutsatsen dras i en studie som genomförts vid Uppsala universitet.
DomstolarnaNyhetAllmänhetens förtroende för det svenska rättsväsendet har minskat de senaste åren. Bara i Spanien och Bulgarien i EU har förtroendet minskat mer. Trots det ligger förtroendet för den svenska rättvisan högt.
IntegritetNyhetDet kommer att dröja minst ett år till innan landets domstolar kan öppna sina besöksdatorer igen. En helt ny teknisk lösning måste skapas, skriver Journalisten.
RättsväsendetNyhetVar tredje tolk som anlitas av en domstol saknar auktorisation, konstaterar Statskontoret i en rapport till regeringen. Myndigheten föreslår sju åtgärder för att effektivisera tolkanvändningen.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat. Det framgår av den nationella trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet, Brå, låtit göra.
DomstolNyhet"Jag är inte så rädd av mig, men man börjar ju tänka mer i vissa situationer", säger Annika Wikstrand, arbetsplatsombud för ST på Malmö tingsrätt efter explosionen vid Malmö rättscentrum tidigare i veckan.
ArbetsmiljöNyhetI dag inleds rättegången mot tre anställda i Kriminalvården som åtalats för arbetsmiljöbrott i samband med att en 24-årig häktesvakt misshandlades till döds i häktet i Huddinge 2011.
DomstolsväsendetNyhetLagmannen Erik Sundström vid Lycksele tingsrätt är årets chef, enligt ST vid Sveriges domstolar. Utnämningen årets förtroendevald gick till Peter Dyrhede, skydds- och arbetsplatsombud på Alingsås tingsrätt.
RättsväsendetNyhetJO kritiserar både åklagarmyndigheten och tingsrätten i Luleå för misstag i ett ärende där en misstänkt utlämnades från Finland, men fick lov att släppas därför att häktningsförhandlingen hölls för sent.
IntegritetNyhetDomstolsverket stänger ner funktionen Allmänhetens PC vid samtliga domstolar, efter den kritik som Datainspektionen riktat mot funktionen.
IntegritetNyhetDatainspektionen, DI, riktar skarp kritik mot att besöksdatorer hos domstolarna gör det möjligt att kartlägga i detalj hur enskilda personer förekommer i olika mål och ärenden.
Prenumerera på