Bild: Ewa Ahlin

Ny tingsrätt invigd i Eskilstuna

DOMSTOLARNA2023-02-06

Eskilstuna tingsrätts nya lokaler invigdes på fredagen av landshövding Beatrice Ask. Den nya domstolsbyggnaden i det gamla Myntverket innehåller åtta förhandlingssalar, varav två säkerhetssalar.

I ett pressmeddelande konstaterar Domstolsverket att just säkerheten har varit en viktig aspekt i projektet. Totalt inrymmer byggnaden 3 600 kvadratmeter lokalyta och ett sextiotal arbetsplatser.

”Vi flyttade ju in i de nya lokalerna redan i höstas och kan konstatera att de är ett stort lyft både för tingsrättens medarbetare och för alla aktörer, inte minst ur säkerhetssynpunkt”, framhåller den tillförordnade lagmannen Tord Pettersson i pressmeddelandet.

Fastighetsdirektör Harald Pleijel på Domstolsverket konstaterar att det varit en lång och för alla inblandade ganska prövande om- och tillbyggnadstid, men att resultatet blev mycket fina och ändamålsenliga domstolslokaler:

”Eftersom vi har specialanpassade lokaler så är det särskilt roligt att projektledningen så väl lyckats utveckla gamla myntverkets lokaler efter våra krav – inte minst ur miljösynpunkt är det tillfredsställande att kunna återanvända en gammal fin byggnad”, kommenterar Harald Pleijel projektet i pressmeddelandet.

Själva invigningen förrättades av Beatrice Ask, landshövding i Södermanlands län, i närvaro av ett hundratal deltagare.

”Lag och rätt står i centrum i samhällsbygget och i och med den här flytten så blir domstolen som kyrkan mitt i byn, en viktig påminnelse om just det”, påpekade Beatrice Ask i samband med invigningen.

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén påminde också om domstolens roll i samhället – hur viktiga självständiga och oberoende domstolar är i en demokrati. Det handlar också om själva byggnaderna, underströk han:

”Hur vi bygger framtidens domstolar – och hur de ser ut - spelar roll. Att Sveriges Domstolar har ett högt förtroende hos allmänheten och att alla känner sig trygga i domstolarnas lokaler är ett viktigt mål för oss på Domstolsverket. Det är därför angeläget att vi utvecklar och förvaltar den arkitektur, design och gestaltning som påverkar utformningen av lokalerna”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA