Myndighet kritiserar svenska domstolar

DOMSTOLARNA 2023-01-25

Jämställdhetsmyndigheten anser att domstolarna inte fäster tillräckligt avseende vid våld i nära relationer i samband med mål om barns vårdnad, boende eller umgänge.

På uppdrag av regeringen har Jämställdhetsmyndigheten granskat 814 tingsrättsdomar i mål om vårdnad, boende och umgänge. Enligt myndigheten framkom i två av tre fall uppgifter om våld eller andra övergrepp. Oftast handlar det om en förälder som utövar våld eller övergrepp mot ett eller flera barn och/eller att en pappa utövar våld eller övergrepp mot en mamma. Samtliga granskade domar har meddelats efter att Barnkonventionen blev lag i Sverige.

I många fall väger domstolarna inte in uppgifterna om våld i sina beslut, skriver Jämställdhetsmyndigheten i ett pressmeddelande. Det kan ha lett till att barn har tvingats att bo eller ha umgänge med en våldsutövande förälder.

”Domstolar och myndigheter behöver få en bättre förståelse för konsekvenserna av våldsutsatthet och vad det kan innebära för ett barn”, menar Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten, i pressmeddelandet.

I pressmeddelandet konstateras att barns utsatthet och samhällets oförmåga att ge skydd aktualiserats av ett rättsfall i Luleå där en åttaårig pojke blivit mördad. Även i de fall när domstolarna genomfört någon form av riskbedömning väger de enligt Jämställdhetsmyndigheten sällan in samtliga uppgifter om våld i bedömningen. Att inte väga in risker förknippade med våld kan få allvarliga negativa konsekvenser för våldsutsatta, oftast mammor och barn. I värsta fall kan det leda till dödligt våld, understryker Mikael Thörn:

”Vi ser att domstolarna tenderar att oftare fokusera på samarbetssvårigheter än på uppgifter om våld och andra övergrepp när de fattar beslut. Konsekvensen kan bli att uppgifterna om våld förminskas eller osynliggörs”, konstaterar han.

I utredningen En uppväxt fri från våld, som nyligen lämnats till regeringen, föreslås en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Mikael Thörn anser att utredningen innehåller viktiga förslag för att stärka möjligheterna att förebygga våld mot barn och barns rätt till skydd och stöd:

”Det finns starka beröringspunkter med den nationella strategin för att förebygga mäns våld mot kvinnor som vi på Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för”, framhåller han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA