Annons:

Bild: Green Cargo

Hovrätten frikänner arbetsgivare från ansvar för dödsolycka

GREEN CARGO2022-12-16

Hovrätten för övre Norrland frikänner arbetsgivaren Green Cargo och företaget Smufit Kappa från ansvar för en dödsolycka 2019. Hovrättens uppfattning är att företagen följt gällande regler.

Hovrätten ställer sig enligt ett pressmeddelande bakom Luleå tingsrätts bedömning att det saknas förutsättningar att ålägga Smurfit Kappa och Green Cargo att betala företagsbot till staten. Målet rör en arbetsplatsolycka 1 november 2019, då en lokförare omkom i en kollision mellan en tågvagn och en lastbil på Smurfit Kappas industriområde i Piteå. Lokföraren arbetade för Green Cargo.

I och med den friande domen avslås också kraven på skadestånd för olyckan.

Åklagaren hade överklagat tingsrättens friande dom och yrkade att både Green Cargo och Smurfit Kappa skulle dömas till företagsböter för arbetsmiljöbrott. Men enligt hovrätten är en förutsättning för att ålägga ett bolag att betala företagsbot att ett arbetsmiljöbrott har begåtts av någon som kan företräda företaget. Att en olycka som har inträffat på en arbetsplats beror på arbetsmiljön innebär alltså inte alltid att ett brott har begåtts.

Enligt domen har både Smurfit Kappa och Green Cargo efterlevt de regleringar som gäller för järnvägstrafik och infrastruktur för industrispår. Båda företagen har enligt hovrätten också bedrivit ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete med löpande riskinventeringar och riskanalyser. Den aktuella plankorsningen där olyckan inträffade uppfyller de krav som ställs på sådana och har vid skyddsrondering bedömts ha god synbarhet.

”Varje åtgärd som vidtas för att minska riskerna vid växling av tågsätt är naturligtvis djupt välkomna. Frågan om det fanns något som hade kunnat förhindra dödsolyckan är emellertid inte densamma som frågan om det finns förutsättningar att ålägga någon företrädare för bolagen straffrättsligt ansvar”, kommenterar rättens ordförande Erik Sundström domen i ett pressmeddelande.

Rätten var inte enig i sin bedömning. En nämndeman ville bifalla åklagarens talan mot Smurfit Kappa, och menade att bolaget skulle dömas att betala skadestånd till de efterlevande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA