Bild: Sören Andersson, Peter Arwidi/Mostphotos

Myndighet förbjuder farligt arbetsmoment

SPÅRTRAFIK2024-05-06

Efter åtskilliga olyckor och flera dödsfall förbjuder Arbetsmiljöverket nu Green Cargo att använda arbetsmoment som innefattar att åka på fotsteg utanpå lok och tågvagnar i samband med växlingsarbete. ”Ingen ska skadas eller dö av jobbet”, kommenterar myndighetens enhetschef Ulrika Scholander beslutet.

Arbetsmiljöverket förbjuder godstrafikbolaget Green Cargo att använda arbetsmoment där arbetstagaren åker på ett fotsteg på utanpå tåget medan vagnar flyttas och kopplas ifrån eller ihop. Förbudet, som träder i kraft 3 september, är förenat med vite om 15 miljoner kronor om företaget skulle bryta mot det.

Arbetsmiljöverket har sedan 2012 fått in anmälningar om tre dödsolyckor, ett tiotal andra olyckor och ett tjugotal allvarliga tillbud kopplade till arbetssättet. Alla har inträffat då anställda på Green Cargo åkt på fotsteg utanpå lok och tågvagnar. Arbetsmomentet utförs dagligen i samband med växlingsarbete. Arbetet innebär att arbetstagaren radiostyr loket med ett manöverdon i ena handen och håller i sig i ett handtag med den andra handen.

”Ingen ska skadas eller dö av jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga risken för olyckor, men det ser vi inte att Green Cargo har lyckats göra i det här fallet. Därför har vi beslutat att förbjuda åkning på fotsteg utanpå rälsfordon inom hela Green Cargos verksamhet i Sverige”, meddelar Ulrika Scholander, enhetschef på Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning, i ett pressmeddelande.

Enligt Arbetsmiljöverket är olycksrisken stor eftersom det saknas tillräckliga skydd mot fall. Det kan när som helst inträffa oförutsedda skakningar, dunsar eller urspårningar som gör att arbetstagaren trillar av fotsteget och i värsta fall blir överkörd av ett lok eller en vagn.

Enligt pressmeddelandet har Green Cargo i en egen utredning efter en allvarlig olycka i Södertälje hamn i höstas konstaterat att situationer som kan leda till fall från fotsteg är både vanligt förekommande och svåra att förutse.

”Lagen är tydlig, en arbetsgivare ska förebygga alla risker för skador i alla delar av arbetet. Om det inte går att förebygga riskerna med ett arbetssätt måste man avskaffa det”, understryker Ulrika Scholander.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA