Facklig kritik mot Arbetsmiljöverkets beslut

SPÅRTRAFIKEN2024-05-24

Arbetsmiljöverkets beslut att förbjuda åkning på fotsteg på vagnar och lok inom Green Cargo har inte tagits emot med öppna armar av dem som är berörda. ”Det gör vårt jobb svårare och mer komplicerat”, konstaterar Björn Hellqvist, ordförande för ST inom Green Cargo.

Arbetsmiljöverket beslutade i början av maj att förbjuda Green Cargo att använda arbetsmomentet att åka på fotsteg utanpå lok och tågvagnar i samband med växlingsarbete. Beslutet träder formellt i kraft 3 september. Skulle Green Cargo efter det tillåta anställda att åka utanpå lok eller vagnar kommer Arbetsmiljöverket att begära ett vite på 15 miljoner kronor. Men ST inom Green Cargo är inte odelat positivt till beslutet.

– Jag kan väl tycka att det är ett svårt beslut att utföra. Det gör vårt jobb svårare och mer komplicerat. Som företag blir vi drabbade av det eftersom konkurrenterna får fortsätta på samma sätt, säger ordföranden Björn Hellqvist.

Björn Hellqvist understryker att medlemmarna naturligtvis är positiva till Arbetsmiljöverkets ambition att förhindra arbetsolyckor.

– Den positiva effekten är att det kan minska antalet olyckor, men rent personalmässigt har det tagits emot mer negativt än positivt. Just för att det försvårar vårt arbete. Det här är ju inte enbart ett problem inom Green Cargo. Järnvägsinfrastrukturen är inte byggd så att man kan gå bredvid och styra. Det finns inga gångbanor utefter spåren, konstaterar han.

Enligt Björn Hellqvist har ST inom Green Cargo varit involverat under hela processen medan Arbetsmiljöverkets utredning pågått. Green Cargo har redan infört restriktioner som ska minska risken för olyckor, påpekar han.

– Vi har ett pågående arbete där vi ser över förutsättningarna för att på olika sätt öka säkerheten. Vi har mer än 300 platser där det här arbetet förekommer och tittar bland annat på olika digitala lösningar.

Efter Arbetsmiljöverkets beslut att helt förbjuda Green Cargo att använda arbetsmomentet förklarade företaget i ett pressmeddelande att ett antal åtgärder för att öka säkerheten redan genomförts. Bland annat har Green Cargo helt förbjudit åkning på utsidan av lok från 15 januari. Bolaget införde samma datum en ny regel som innebär att lok ska gå främst om de kan gå främst. 1 maj infördes också ett förbud mot åkning på vagn i särskilt utsatta situationer. Men bolagets åtgärder ansågs otillräckliga av Arbetsmiljöverket.

”Att föreläggandet riktas mot ett enskilt bolag skapar snedvridna konkurrensvillkor och en märklig situation. Det är olyckligt att myndigheten inte ser över lagstiftningsmöjligheterna. Vi kommer ha en fortsatt dialog med Arbetsmiljöverket om detta”, kommenterade Green Cargos vd Henrik Dahlin beslutet i pressmeddelandet.

Green Cargos pressansvarige Stephan Ray vill i dag inte ytterligare kommentera hur bolaget ser på Arbetsmiljöverkets beslut. Han vill inte heller svara på frågan om Green Cargo kommer att följa myndighetens förbud.

– Vi delar myndighetens uppfattning att ingen ska behöva skadas eller dö på jobbet. I övrigt hänvisar jag till vårt pressmeddelande som beskriver vår strategi, säger han.

På en direkt fråga om Green Cargo har tänkt överklaga Arbetsmiljöverkets beslut svarar han att han inte vill kommentera det. Ett eventuellt överklagande behandlas i så fall av förvaltningsrätten. Överklagandet ska inges inom tre veckor efter att beslutet meddelats.

Men Stephan Ray bekräftar att det pågår en juridisk översyn av hur företaget kan agera med anledning av Arbetsmiljöverkets förbud.

– Det pågår en legal analys om hur Arbetsmiljöverkets beslut ska hanteras. Det är ju per definition alltid möjligt att överklaga en myndighets beslut, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA