Bild: Janus Orlov

SL får betala sanktionsavgift för användning av kroppskameror

KOLLEKTIVTRAFIK2023-01-27

Kammarrätten i Stockholm dömer Storstockholms Lokaltrafik, SL, att betala en sanktionsavgift om åtta miljoner kronor för användningen av kroppskameror.

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, beslutade 2021 att utfärda en administrativ sanktionsavgift mot SL om 16 miljoner kronor för bolagets användning av kroppskameror i kollektivtrafiken. IMY instämde i att det finns ett behov av kroppsburna kameror för att förebygga och dokumentera hotfulla situationer, men krävde att tiden för inspelningen skulle minskas till maximalt 15 sekunder. Enligt IMY får tekniken inte användas för att fastställa identiteten på den som rest utan giltigt färdbevis. Där räcker det enligt myndigheten med exempelvis stillbilder utan ljudinspelning.

IMY kritiserade också SL för bristande information om kamerabevakningen, bland annat om att både bild och ljud spelas in.

SL överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som satte ned sanktionsavgiften till tolv miljoner kronor. Nu har kammarrätten behandlat en ny överklagan från SL. I domen fastslår kammarrätten att IMY inte har visat att SLs användning av kroppsburna kameror med förinspelningsteknik för att förebygga och dokumentera hot och våld inneburit en överträdelse av dataskyddsförordningen.

Däremot anser kammarrätten att IMY visat att användningen av kroppskameror för att säkerställa identiteten på resenärer som ska betala tilläggsavgift inneburit en överträdelse av dataskyddsförordningen. Därför ska SL betala en sanktionsavgift om åtta miljoner kronor för överträdelsen.

När det gäller bristande information friar kammarrätten SL:

”Kammarrätten har bedömt att den bestämmelse IMY åberopat som grund gällande informationsskyldigheten till resenärer inte kan tillämpas i den aktuella situationen”, förklarar kammarrättslagman Peder Liljeqvist i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA