Annons:

Flyktingar

Ämne:Flyktingar
FlyktingarNyhetTrycket på Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomsvård har inte mattats av. Trots utökat antal platser är det svårt att möta behovet.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill satsa närmare en halv miljard kronor på Polisen och Migrationsverket för att hantera gränskontroller, avvisningar och bråk på asylboenden. Enligt SVT ingår extraanslagen i den kommande vårbudgeten.
AsylNyhetFNs flyktingorgan UNHCR kritiserar Migrationsverket för att så få syrier får flyktingstatus vid prövningen i Sverige. Enligt UNHCR ligger brister i utredningarna bakom resultaten, uppger Ekot.
ArbetsmarknadNyhetStatistiska centralbyrån, SCB, får regeringens uppdrag att mot bakgrund av det ökade antalet asylsökande analysera utvecklingen av utrikes föddas etablering i Sverige.
DomstolarNyhetMigrationsdomstolarna behöver nyanställa 100 nya domare och 300 övriga jurister för att klara asylmålen. Det framgår av Domstolsverkets budgetunderlag till regeringen.
MigrationNyhetEuropafacket kritiserar ministerrådets slutsatser kring flyktingsituationen. I stället för att förstärka de humanitära ansträngningarna inleder Europa ett krig mot flyktingarna, skriver Europafacket.
MIGRATION. NyhetRegeringen måste tänka om i frågan om tidsbegränsade uppehållstillstånd. Det anser TCO, som föreslår att etableringsinsatser ska genomföras utan hänsyn till tidsbegränsningar.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har beslutat att statliga myndigheter ska ta emot minst 1 000 nyanlända som praktikanter varje år. Uppdraget är tvingande för myndigheterna och ska redovisas till Statskontoret, skriver Dagens Nyheter.
FlyktingarNyhetMigrationsverket, Polisen och Kriminalvården vässar nu de gemensamma insatserna för att verkställa beslut om avvisning eller utvisning av utländska medborgare som inte får stanna i landet.
SiSNyhetEfterfrågan på platser inom institutionsvården är mycket hög. Det rapporterar Statens institutionsstyrelse, SiS. Ändå har myndigheten utökat med nära 100 nya platser det senaste året.
FlyktingarNyhetÖverprövningar av direktupphandlade boenden ska inte behöva fördröja att flyktingar får tak över huvudet. Det skriver Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.
MigrationNyhetFlyktingsituationen i Sverige är mycket ansträngd när det gäller att ordna tak över huvudet och att ta hand om ensamkommande barn. Det konstaterar MSB i en rapport om läget hos myndigheterna.
FlyktingarNyhetMigrationsverket får hjälp från Försvarsmakten att hantera den stora belastningen på myndigheten. Cirka 30 personer går in och stöttar myndighetens staber i alla sex regioner.
NyhetSedan början av sommaren har Migrationsverket nyanställt närmare tusen personer. Flest personer har anställts i region Syd och region Väst.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen slår larm om att kostnaderna kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Den stora flyktingströmmen kommer att leda till ökade utgifter för etableringsuppdraget.
Prenumerera på