Annons:

Tillsyn

Ämne:Tillsyn
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Tillsyn. Du kan även följa vad Publikt skriver om Tillsyn genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
StrålsäkerhetsmyndighetenNyhetRiksrevisionen är kritisk till Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn av svenska kärnkraftverk. Nu svarar Strålsäkerhetsmyndigheten att de inte håller med.
SiSNyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, får omfattande kritik i en granskning från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Barn och unga har systematiskt kränkts på vårdhemmen, men SiS fångar inte upp bristerna, enligt IVO.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn fristående myndighet bör få i uppdrag att ha tillsyn över Migrationsverkets förvar, föreslår Statskontoret. Syftet är att stärka rättssäkerheten för dem som är tagna i förvar.
TillsynNyhetFem av fjorton ledamöter i statliga Etikprövningsnämnden har lämnat sina uppdrag i protest, uppger Ekot.
TillsynNyhetStaten har inte tagit sitt ansvar för en fungerande livsmedelskontroll. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning som visar på brister både hos länsstyrelserna och kommunerna.
TillsynNyhetDet finns påtagliga brister i det sätt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utövar tillsyn. Det framgår av en rapport från Statskontoret. IVO har inte kommit tillrätta med de långa väntetiderna.
TillsynNyhetTillväxtverkets kontroll över anslagen till programmet Resurscentrum för kvinnor har varit mycket begränsad. Varken kvitton eller andra verifikationer har begärts in, skriver Dagens Industri.
SpårtrafikenNyhetTransportstyrelsen tidigarelägger sin tillsyn av Trafikverkets trafikledning efter den senaste tidens tågurspårningar. Den här veckan gör myndigheten en säkerhetsrevision vid flera trafikcentraler.
HaVNyhetI flera år har det saknats ett undersökningsfartyg för att kunna bedriva miljöövervakning till sjöss. Nu har regeringen gett berörda myndigheter i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för ett nytt fartyg.
FörsäkringskassanNyhetPersonal från Försäkringskassan deltar i inspektioner av tung trafik. Men Arbetsmiljöverket har upptäckt att personalen saknar rätt skyddskläder.
JUSTITIEKANSLERNNyhetFörslaget att splittra Socialstyrelsen och skapa en särskild tillsynsmyndighet bygger på en orättvis och missvisande analys. Men beklagligt nog tänker regeringen inte lyssna på remissinstanserna, skriver Justitiekanslern, JK, i ett skarpt remissvar.
VÅRDMYNDIGHETERNyhetRegeringen kan komma att plocka ut enstaka bitar ur det stora myndighetspussel som utredaren Stefan Carlsson lade färdigt i våras. I Regeringskansliet förbereds nu bildandet av en tillsynsmyndighet och en infrastrukturmyndighet för vård och omsorg.
SocialstyrelsenNyhet”Jag är inte förvånad ”, säger Thomas Karlsson, vice ordförande för ST på Socialstyrelsen om förslaget att bilda en ny tillsynsmyndighet. Han ser framför sig ytterligare en period av ovisshet och oro för redan hårt pressade anställda.
TillsynNyhetIngen vet hur effektiv och ändamålsenlig den statliga tillsynen är. Det är en av slutsatserna när Statskontoret synat tillsynen.
Prenumerera på