Riksrevisionen granskar Transportstyrelsen

TRANSPORTSTYRELSEN2022-01-31
Riksrevisionen tar initiativ till att granska Transportstyrelsens tillsynsarbete. I ett pressmeddelande framhåller Riksrevisionen att även Transportstyrelsen anser att tillsynen är eftersatt.

Tillsyn är en av Transportstyrelsens huvuduppgifter. Enligt pressmeddelandet beskriver myndigheten sitt tillsynsarbete som eftersatt, till och med obefintligt på vissa områden. Det beror enligt Transportstyrelsen åtminstone delvis på att anslagen inte räcker till.

”Brister i tillsynen kan i förlängningen leda till negativa konsekvenser för människors hälsa och transportmarknadens effektivitet”, understryker riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Till Transportstyrelsens huvuduppgifter hör att ta fram regler för transportområdet, fatta beslut om olika typer av tillstånd samt just att bedriva tillsyn, skriver Riksrevisionen. Tillsynen bedrivs inom samtliga trafikslag och på många olika områden – till exempel trafiksäkerhet, miljö, marknadstillsyn, typgodkännande för produktion och it-säkerhet. Syftet är bland annat att minska miljöpåverkan, öka trafiksäkerheten och upprätthålla en välfungerande transportmarknad.

Riksrevisionens granskning ska svara på om styrningen av Transportstyrelsens tillsynsarbete är effektiv. Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2022.                       

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.