Transportstyrelsen kritiseras för eftersatt tillsyn

TRANSPORTSTYRELSEN2022-11-18

Transportstyrelsens tillsynsarbete är eftersatt, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning, och uppmärksammar samtidigt att myndigheten trots detta inte förbrukar hela sitt anslag.

I en ny granskning konstaterar Riksrevisionen att Transportstyrelsens tillsyn är eftersatt på flera områden, och att myndigheten inte heller säkerställer att den bedrivs där den gör störst nytta.

Transportstyrelsen bedriver tillsyn på ett hundratal områden inom luftfart, sjöfart, väg och järnväg, med det övergripande målet att upprätthålla trafiksäkerhet, minska miljöpåverkan och värna välfungerande marknader inom transportsektorn, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

Enligt Riksrevisionen saknar Transportstyrelsen en övergripande prioriteringsmodell. Det gör att myndigheten inte vet om tillsynen bedrivs där riskerna är som störst och tillsynen kan göra som mest nytta. För att komma tillrätta med bristerna behöver Transportstyrelsen enligt Riksrevisionen i större utsträckning följa upp och analysera sin tillsynsverksamhet.

Riksrevisionen konstaterar också att Transportstyrelsen under de senaste åren inte har gjort av med hela sitt avgiftsanslag. Trots det har myndigheten begärt, och fått, utökade medel från regeringen. Inom några av de tillsynsområden som enligt Transportstyrelsen är eftersatta har myndigheten dessutom tagit in mer i avgifter än vad tillsynen har kostat, och samlat på sig stora överskott.

”Transportstyrelsen har inte gjort av med sitt avgiftsanslag samtidigt som vissa tillsynsobjekt betalar för en tillsyn som inte utförs. Det är inte effektivt, utan visar på brister i myndighetens interna styrning”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg granskningen i pressmeddelandet.

Riksrevisionen kritiserar också regeringen för att, trots information från Transportstyrelsen om att tillsynen är eftersatt, inte ha följt upp eller begärt kompletterande information. Regeringen har enligt rapporten inte heller agerat när Transportstyrelsen avstått från att lämna information som den enligt sin instruktion årligen ska redovisa.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.