Begränsad kontroll av statligt anslag

TILLSYN2014-02-11
Tillväxtverkets kontroll över anslagen till programmet Resurscentrum för kvinnor har varit mycket begränsad. Varken kvitton eller andra verifikationer har begärts in, skriver Dagens Industri.

Hittills under 2000-talet har mer än en halv miljard kronor betalats ut inom ramen för projektet Resurscentrum för kvinnor.

Målet med bidragen är att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. Enligt Dagens Industris granskning har tillsynen över hur pengarna används varit minimal.

Resurscentrum för kvinnor har sina rötter i 1980-talets projekt ”Hela Sverige ska leva”.  2001 startades ett särskilt program för att utveckla resurscentrum för att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom de regionala tillväxtprogrammen.

Pengarna kan gå till ideella föreningar, aktiebolag eller ekonomiska föreningar, skriver Dagens industri.

Men, skriver tidningen, varken kvitton eller andra verifikationer har regelmässigt begärts in av Tillväxtverket, som i stället nöjt sig med utdrag ur huvudboken som visar hur mycket pengar som gått till olika kostnadsslag.

Bara om det anses finnas särskilda skäl kan myndigheten göra en fördjupad granskning där kvitton begärs in, skriver tidningen. Ingen sådan granskning ska ha skett under 2013:

”Det har inte uppkommit något i vår ordinarie uppföljning inom programmet Resurscentra för kvinnor som har föranlett det”, skriver kommunikationschefen Cecilia Werner Kastensson i ett mejl till Dagens Industri.

Dagens Industri har granskat flera privata bolag som genom åren lyft stora belopp från det statliga anslaget till resurscentrum. De flesta av dem har dessutom fått stöd av ytterligare offentliga medel till sin verksamhet.  Enligt Dagens Industri har tidningens granskning nu lett till att Tillväxtverket beslutat göra en större granskning av hur pengarna använts.

”Beslutet formaliserades i förra veckan. Granskningen kommer att göras genom sticksprovskontroller av ungefär en tredjedel av de organisationer som fått stöd för perioden 2013-2015”, meddelar Cecilia Werner Kastensson till tidningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.