Annons:
Diskriminering
Debatt
0 kommentarerTyck till!

»Åldersregler inget svek mot unga«

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationers kritik mot kollektivavtalen som diskriminerande av yngre är felaktig, skriver TCO-juristen Ingemar Hamskär och LO-juristen Claes-Mikael Jonsson.
I dagarna anordnar Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) en konferens om ungas egenmakt. LSU kritiserade i en rapport nyligen kollektivavtalsregleringen som diskriminerande av yngre och söker dialog med fack, arbetsgivare och regering (ST Press12/2007). I rapporten anger LSU att facket sviker unga då de inte aktivt verkar för ungas rätt till likabehandling i arbetslivet; åldersdiskriminering av unga handlar enligt rapporten om lägre lön, kortare semester och sämre anställningstrygghet. Vi kan förstå att kritiken uppkommer, men ser också ett behov av att bemöta densamma.

I arbetslivet finns sedan lång tid strukturer och normer som i sig motverkar olika behandling. Det handlar om kollektivavtal och hög facklig närvaro på många arbetsplatser, etablerad partssamverkan och tvistelösningsmekanismer – samtidigt gäller det omvända – i hela samhället finns alltjämt diskriminerande strukturer och fördomar. Med stor oro kan vi i dag konstatera att mörkertalet avseende diskriminering i arbetslivet av unga är stort. Alltför många unga omfattas inte av det skydd som ska gälla enligt lagen om anställningsskydd (las) eller enligt de kollektivavtal som ger förutsättningar för en starkare ställning på
arbetsplatsen, rättvis lön och villkorsskydd. Alltför många unga väljer nämligen att inte bli medlemmar i facket eller skjuter upp sitt medlemskap till »ordnade förhållanden inträder« efter det senaste vikariatet. Därmed hamnar de utanför det skydd och plattform som ett medlemskap och ett kollektivavtal utgör.

Samtidigt känner vi oro för att äldre personer i arbetslivet, särskilt inom vissa branscher, slås ut alldeles för tidigt från sina yrkesliv. Även det är ett stort samhällsproblem. Det är riktigt att vår lagstiftning och våra kollektivavtal (i likhet med EG-rätten) i huvudsak har ett äldreperspektiv. Men det är också viktigt att inse värdet av att fler personer förenar pension med förvärvsarbete. Denna möjlighet till positiv särbehandling av äldre i lag och avtal är enligt vår uppfattning viktig för att vi skall kunna åstadkomma ett uthålligt arbetsliv.

Att som vissa debattörer hävda att las och kollektivavtalet är en grundläggande orsak till osaklig särbehandling av unga i arbetslivet och något som därför bör ändras på är inte bara kortsiktigt tänkt, det är korkat i största allmänhet. Kollektivavtalet är ett skydd för rättigheterna på arbetsplatsen, men också ett skydd mot låglönekonkurrens och dumpade villkor. I den svenska arbetsmarknadsmodellen spelar de fackliga organisationerna och kollektivavtalen en central roll för lön- och villkorsskyddet. Också arbetsgivarna har ett intresse i det sammanhanget, då de önskar konkurrensneutralitet. Kollektivavtalet är det instrument som arbetstagarna tar till för att motverka de orättvisa villkor som råder på en renodlad marknad. Det är dock viktigt för de fackliga organisationerna att vårda sina kollektivavtal och tillse att avtalen är neutrala ur diskrimineringssynpunkt. Ett exempel på diskriminerande villkor som utrangerades ur kollektivavtalen på 1960-talet, var de särskilda lönetarifferna för kvinnor och män.

LSUs exempel från las och kollektivavtalen (lägre lön, kortare semester och sämre anställningstrygghet) handlar som vi ser det inte om åldersdiskriminering utan om saklig särbehandling på grund av ålder. De ålderskriterier som förekommer i kollektivavtal har sitt ursprung i ett främjande- eller skyddssyfte genom att exempelvis skydda unga mot lönedumpning eller att skydda äldre så att de i ökad utsträckning skall orka arbeta till ålderspension. Reglerna gäller lägstalöner, förlängd semester, uppsägningstid med mera. Viktigt i sammanhanget är att skillnader inte uteslutande knyts till ålder. Som ung är man oftare oerfaren, kraven är lägre och arbetsuppgifterna i regel mindre kvalificerade, men med erfarenhet, högre krav och kvalificerade arbetsuppgifter kan högre lön motiveras.

Vi tror inte att handläggningen i domstolar har störst betydelse i kampen mot diskriminering – främjande åtgärder inom ramen för kollektivavtal är ofta effektivare än ett förbud. Det allra bästa är förstås ett »både och«. Diskrimineringsbegreppet omfattar inte bara principen att lika fall skall behandlas lika, utan också – och det är viktigt – principen om att olika fall skall behandlas olika.

Ingemar Hamskär
Chefsjurist, TCO

Claes-Mikael Jonsson
Jurist, LO

 

Bli den första att tycka till!
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetStoppa Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, tills vidare. Det kräver företrädare för TCO, LO och Saco i en gemensam debattartikel. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg klagade i veckan på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
Fördjupning: omlokaliseringarFördjupningAtt flytta delar av stats­förvaltningen från Stockholm till andra orter är inte någon ny idé. Nu har flyttlassen gått för de myndigheter som fick besked om omlokalisering under den förra mandat­perioden. I många fall har viktig verksamhet lamslagits.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige döms efter strafföreläggande till dagsböter och villkorlig dom. Kvinnan greps på bar gärning när hon stal pengar i olika valutor ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronaviruset gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning. Det gäller inför tredje veckan då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till Försäkringskassan.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.
STATENS SERVICECENTERNyhetStockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn kommer att få nya servicekontor under 2020, om det förslag som regeringens utredare presenterade under onsdagen blir verklighet. Tidigare har regeringen beslutat om nya kontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
KriminalvårdenNyhetJustitiekanslern, JK, kritiserar kriminalvårdens anstalt Storboda för en kroppsvisitation som genomfördes år 2014. Men de som klagat efter händelsen får ingen ekonomisk ersättning för övergreppet.
SPÅRTRAFIKENNyhetFackförbundet Seko stämmer SJ i Arbetsdomstolen sedan en tågvärd fick börja sitt arbetspass efter endast 10 timmars vila, vilket strider mot kollektivavtalet, skriver förbundet. Även dotterbolaget SJ Götalandståg stäms. Enligt stämningsansökan har en grupp deltidsanställda schemalagts på fler timmar än vad de har fått betalt för.
RegeringskanslietNyhetUtrikesdepartementet, UD, har som en följd av coronapandemin beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, rapporterar Ekot.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har tidigare aviserat att man vill låta regionala skyddsombud komma in på fler arbetsplatser. Nu lämnas lagförslaget till riksdagen. Om det går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan i augusti.
ÖppenhetNyhetDet var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning. Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande.
SKATTEVERKETNyhetCoronavirusets inverkan på ekonomin gör att Skatteverket förväntas få en brant ökning av ansökningar från företag som vill skjuta upp skatteinbetalningar. Myndigheten styr nu om resurser. ”Nu hoppas man på det bästa och planerar för det värsta”, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, till Publikt.
CoronaNyhetReglerna måste omgående ändras så att det är lättare att kvalificera sig till a-kassa, anser TCOs ordförande Therese Svanström i en intervju på organisationens webbplats.
DigitaliseringNyhetMyndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram en modell för att öka tillgängligheten av digital information. Dokumentet, som bygger på nio principer, går nu ut på en remissrunda där vem som helst får lämna synpunkter.
MuseerNyhetAlla stora statliga museer har stängt sin verksamhet för besökare på grund av coronaviruset. ”De ekonomiska konsekvenserna är enorma”, säger Joakim Malmström, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd och överintendent på Naturhistoriska riksmuseet.
spårtrafikNyhetRiksrevisionen har i en granskning ansett att regeringens analys kring höghastighetsjärnvägar inte varit tillräckligt ingående. Av en skrivelse till riksdagen framgår att regeringen inte delar Riksrevisionens uppfattning.
öppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Polismyndigheten för att utan lagligt stöd hindrat en frilansjournalist att filma och avvisat honom från ett valmöte med Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson i valrörelsen 2018.
AvtalNyhetST och Almega har tecknat centrala avtal om korttidspermitteringar för de avtalsområden som omfattar spårtrafik och övriga kommunikationer, som flyg.
AVTALNyhetParterna inom industrin är överens om att förlänga de nuvarande avtalen till 31 oktober 2020 på grund av coronaviruset, meddelar facken inom industrin i ett pressmeddelande. Det innebär att alla förhandlingar skjuts fram till hösten. STs förbundsordförande Britta Lejon säger till Publikt att beslutet påverkar STs förutsättningar, men kan i nuläget inte ge något närmare besked.
SwedaviaNyhet1 900 anställda på Swedavia korttidspermitteras och 800 varslas som en följd av coronaviruset. Erik Hägglund, STs sektionsordförande på Landvetter flygplats, säger till Publikt att han hade väntat sig permitteringar men blev förvånad över varslet.
MigrationNyhetStatens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet får underbetyg av Riksrevisionen. Efter en granskning anser myndigheten att det finns omfattande svagheter i styrning och samordning.
CoronaNyhetNärmare 25 miljoner jobb kommer att gå förlorade i Coronakrisens spår, uppskattar FNs arbetsmarknadsorgan ILO. Det enda möjliga motmedlet är enligt ILO ett samordnat internationellt agerande.
ÖPPENHETNyhetKriminalvården nekar en enskild person att på plats ta del av en offentlig allmän handling med hänvisning till att den som begärt ut handlingen nyligen besökt Milano. Personen erbjuds att få en kopia per post.
STNyhet”Den här extrema situationen kommer självklart att påverka avtalsrörelsen, men det är fortfarande för tidigt att säga exakt hur”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt om hur coronavirussmittan påverkar avtalsförhandlingarna.
FolkhälsomyndighetenNyhetCoronasmittan har placerat Folkhälsomyndigheten i händelsernas centrum. Personal som jobbar med kommunikation och de som analyserar prover i labbet är hårt belastade, berättar STs avdelningsordförande Anita Ekner för Publikt.