Annons:

Arbetsgivarens uppgift motverka hot och hat

Arbetsgivaren har ett stort ansvar att motverka hot och hat mot medarbetarna vid statliga kulturinstitutioner. Det var ett centralt budskap i ett samtal regeringen anordnat med representanter för institutionerna.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, MP, bjuder in representanter från olika kulturinstitutioner till rundabordssamtal om hot och hat. Nyligen hölls den fjärde träffen i serien på temat ”Samling mot hot och hat”. Ambitionen är att använda de kunskaper och erfarenheter som kommer fram för att ta fram en handlingsplan.

”Det här är ett viktigt samtal. Vi behöver fånga upp vad som händer i samhället när det gäller hot och hat. Under 2017 ska vi i regeringen ta fram en handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat”, säger Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande om samtalen.

Myndigheten för kulturanalys arbetar med en studie kring hur arrangörer och uppdragsgivare till konstnärer och författare – som gallerier, utställningshallar, bibliotek och förlag – hanterar hot. Också  de centrala museerna har svarat på frågor om i vilken utsträckning de har upplevt hot eller trakasserier.

Vid diskussionen presenterades preliminära resultat från rapporten. Bland annat att otrygga arbets- och anställningsvillkor är ett grundproblem, att anställda på kulturinstitutioner påverkas, att det finns stort engagemang men bristande resurser samt att det finns en möjlig spänning mellan säkerhetstänk och idealet om öppenhet och inkludering. Rapporten presenteras senare i höst och ska också ligga till grund för den kommande handlingsplanen.

Flera av deltagarna lyfte fram arbetsgivarens ansvar för tryggheten. Det gäller till exempel riskbedömningar, säkerhetsåtgärder och att ledarskapet ska kunna hantera oro hos personalen. Samtalen visade att det skiljer sig mellan olika verksamheter; om verksamheten bedrivs i storstad eller på mindre orter, om det är en stor institution med större resurser eller en mindre, om det handlar om anställd personal eller om verksamhet som drivs ideellt.

Kulturinstitutionernas utsatthet drabbar, enligt deltagarna, inte minst verksamheter som arbetar utifrån kritiska perspektiv. I det sammanhanget lyfte flera deltagare fram risken för självcensur i ett uppskruvat debattklimat.

Deltagare i rundabordssamtalet

De kulturinstitutioner som deltog vid rundabordssamtalet var: Västerbottens museum, Malmö museer, Folkets hus och parker, Svensk biblioteksförening, Sveriges Hembygdsförbund, Fackförbundet DIK, Myndigheten för kulturanalys, Riksförbundet Sveriges museer, Nätverket Klister, Kulturhuset Stadsteatern, Statens Historiska museer, Svensk scenkonst, Statens kulturråd samt Stockholms stadsbibliotek.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor. Sammantaget ökade a-kassorna sina utbetalningar med 11,6 procent.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.