Annons:

Arbetsmiljön central om vi ska jobba längre

Visst vore det bra för Sverige om fler kunde jobba längre. Men det kräver politiska krafttag för ett mer hållbart arbetsliv – och förändrade attityder.

Vi lever allt längre efter att vi lämnat arbetslivet. Om vi inte vill få lägre pensioner, och inte heller avstå en större del av vår arbetsinkomst, måste vi jobba fler år för att kalkylen ska gå ihop. Sambandet syns tydligt i pensionssystemet. Det går att ta ut pension från 61 års ålder – fast ju längre man väntar desto högre blir den.

Men när Fredrik Reinfeldt nyligen förde detta ämne på tal i en intervju väckte det ändå debatt och kritik. Det är inte konstigt – när statsministern framför sig såg »ett arbetsliv som sträcker sig till 75 års ålder« framstod det för många som orealistiskt. Hans hurtiga »när jobbet blir för tungt så får jag jobba med något annat« rimmade illa med verkligheten för en stor grupp människor utan praktisk möjlighet att välja bort ett slitsamt och ohälsosamt arbete.

Fredrik Reinfeldt kastade ut frågan hur vi förbättrar förutsättningarna att kunna jobba längre upp i åren. Faktum är att många svar är relativt lätta att urskilja.

Statsministerns egen idé att se över möjligheten att få ekonomiskt stöd för studier även efter 54 års ålder är ingen dum tanke – men bara en detalj.

En viktig åtgärd är att flytta fram positionerna i arbetsmiljö­arbetet. Trots de allra senaste årens resurstillskott lider detta område fortfarande av tidigare nedskärningar.

Det krävs mer resurser till Arbetsmiljöverkets inspektionsarbete – både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön måste granskas bättre. Inte minst krävs krafttag mot stressen, något skyddsombuden lyfter fram i STs enkät som Publikt rapporterar om i detta nummer. I undersökningen blir det också tydligt att skyddsombudens ställning måste stärkas. Det behövs också starkare incitament för arbetsgivarna att satsa mer på förebyggande arbete, som en god företagshälsovård.

För den som känner att arbetet är för tungt måste det bli lättare att växla över till ett nytt yrke. För att förverkliga stats­ministerns vision krävs inte bara bättre möjligheter till studiestöd för den som är mitt i livet, utan också fler platser i arbetsmarknadsutbildning, på komvux och på högskolan.

Men kanske viktigast av allt är att påverka attityderna i
arbetslivet. Det spelar ingen roll vilka visioner politikerna har, om de som själva önskar jobba upp till och förbi sjuttioårsstrecket inte känner sig behövda, inte får det stöd de behöver – och kanske till och med tvingas bort från sina tjänster av arbetsgivare som inte vill ha dem kvar.

Attityder är svåra att rå på. Men politikerna har en viktig möjlighet att påverka dem: genom att se till att de offentliga arbetsgivarna gör mer. De borde bli goda exempel på hur seniora medarbetares kompetens bäst tas till vara.

Regeringen måste låta de egna statliga verksamheterna leda utvecklingen mot ett arbetsliv där fler har möjlighet att jobba längre. Annars är visionerna inte mycket värda. 

Alexander Armiento

Chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.