Annons:

Arbetsmiljön central om vi ska jobba längre

Visst vore det bra för Sverige om fler kunde jobba längre. Men det kräver politiska krafttag för ett mer hållbart arbetsliv – och förändrade attityder.

Vi lever allt längre efter att vi lämnat arbetslivet. Om vi inte vill få lägre pensioner, och inte heller avstå en större del av vår arbetsinkomst, måste vi jobba fler år för att kalkylen ska gå ihop. Sambandet syns tydligt i pensionssystemet. Det går att ta ut pension från 61 års ålder – fast ju längre man väntar desto högre blir den.

Men när Fredrik Reinfeldt nyligen förde detta ämne på tal i en intervju väckte det ändå debatt och kritik. Det är inte konstigt – när statsministern framför sig såg »ett arbetsliv som sträcker sig till 75 års ålder« framstod det för många som orealistiskt. Hans hurtiga »när jobbet blir för tungt så får jag jobba med något annat« rimmade illa med verkligheten för en stor grupp människor utan praktisk möjlighet att välja bort ett slitsamt och ohälsosamt arbete.

Fredrik Reinfeldt kastade ut frågan hur vi förbättrar förutsättningarna att kunna jobba längre upp i åren. Faktum är att många svar är relativt lätta att urskilja.

Statsministerns egen idé att se över möjligheten att få ekonomiskt stöd för studier även efter 54 års ålder är ingen dum tanke – men bara en detalj.

En viktig åtgärd är att flytta fram positionerna i arbetsmiljö­arbetet. Trots de allra senaste årens resurstillskott lider detta område fortfarande av tidigare nedskärningar.

Det krävs mer resurser till Arbetsmiljöverkets inspektionsarbete – både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön måste granskas bättre. Inte minst krävs krafttag mot stressen, något skyddsombuden lyfter fram i STs enkät som Publikt rapporterar om i detta nummer. I undersökningen blir det också tydligt att skyddsombudens ställning måste stärkas. Det behövs också starkare incitament för arbetsgivarna att satsa mer på förebyggande arbete, som en god företagshälsovård.

För den som känner att arbetet är för tungt måste det bli lättare att växla över till ett nytt yrke. För att förverkliga stats­ministerns vision krävs inte bara bättre möjligheter till studiestöd för den som är mitt i livet, utan också fler platser i arbetsmarknadsutbildning, på komvux och på högskolan.

Men kanske viktigast av allt är att påverka attityderna i
arbetslivet. Det spelar ingen roll vilka visioner politikerna har, om de som själva önskar jobba upp till och förbi sjuttioårsstrecket inte känner sig behövda, inte får det stöd de behöver – och kanske till och med tvingas bort från sina tjänster av arbetsgivare som inte vill ha dem kvar.

Attityder är svåra att rå på. Men politikerna har en viktig möjlighet att påverka dem: genom att se till att de offentliga arbetsgivarna gör mer. De borde bli goda exempel på hur seniora medarbetares kompetens bäst tas till vara.

Regeringen måste låta de egna statliga verksamheterna leda utvecklingen mot ett arbetsliv där fler har möjlighet att jobba längre. Annars är visionerna inte mycket värda. 

Alexander Armiento

Chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.