Annons:
Debatt: Arbetsmiljö
Debatt
1 kommentarerTyck till!

Åtgärder nödvändiga när personal kränks

Personalen på Statens institutionsstyrelse ska inte förväntas acceptera våld, hot eller rasistiska påhopp, skriver arbetsplatsombudet Roger Lenngren. Han kräver att arbetsgivaren agerar tydligt när medarbetare kränks.

Hur mycket våld, hot och kränkande trakasserier måste vi behandlingsassistenter på Statens institutionsstyrelses institutioner acceptera? Ska en klient få kalla en behandlingsassistent ”hora” eller ”fitta” utan att det får några som helst konsekvenser?

Statens institutionsstyrelse har en arbetsmiljöpolicy som slår fast att ”Våld och hot är lika oacceptabelt i vår verksamhet som i samhället i övrigt”. Men hur ser verkligheten ut på myndighetens institutioner? Hur agerar arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret?

Statens institutionsstyrelses LVM-hem tar emot klienter som kommer från en värld där våld, hot och trakaserier är en del av vardagen. Men det innebär inte att de anställda ska acceptera att själva utsättas för detta.

Behandlingsassistenterna arbetar närmast klienterna. Man har den dagliga kontakten där man bygger relationer genom att tillsammans utföra vardagliga uppgifter som att laga mat, duka, städa, promenera, titta på tv och andra gemensamma aktiviteter. Allt detta görs under relationsskapande samtal som är en stor del av behandlingen. Det är ofta då man får möjlighet till förtroliga samtal.

Men ibland lyckas man inte och all frustration och ilska som klienten bär på drabbar personalen. I de situationerna undrar man vad man ska acceptera och hur mycket våld och hot man ska ta emot? Svaret är: Noll och inget.

När man börjar acceptera våld och hot tappar man kontrollen. Ribban för när man ska reagera och rapportera händelserna sänks eftersom acceptansen för våld och hot sakta ökar. Detta skapar en osäkerhet och otrygghet både för klienter och personal – och en arbetsmiljö som ingen vill jobba i. Personalen ska inte förväntas acceptera våld, hot eller rasistiska påhopp. När det ändå händer, så ska man känna att det finns en organisation som står på personalens sida. En behandlingsassistent ska aldrig behöva stå ensam och känna sig dum för att man inte accepterar att utsättas för våld, hot eller rasism.

Är man en duktig och kompetent medarbetare för att man står ut med en galen arbetsmiljö utan att klaga? För att man står ut med fysiskt och verbalt våld utan att rapportera det? Nej, det är snarare tecken på uppgivenhet; man orkar inte längre stå upp för den arbetsmiljö man har rätt till och som Statens institutionsstyrelses policy beskriver. Det är ett dåligt tecken när händelser med hot, våld och rasism inte rapporteras. Det visar på en ökad acceptans som leder till en försämrad arbetsmiljö.

Resultatet hittills av Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av bland annat HVB-hem visar att hot och våld är vardag för de anställda, enligt Sveriges Radio P4. Myndigheten besöker också Statens institutionsstyrelses institutioner och det ska bli intressant att se hur de bedömer arbetsmiljön där.

När medarbetare systematiskt och återkommande utsätts för upprepade grova rasistiska påhopp och annan form av psykiskt våld är det institutionens skyldighet att sätta stopp för det. Det håller inte att skylla på klientens komplexa sjukdomsbild till den grad att det går ut över personalens rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Att erbjuda den drabbade medarbetaren samtal är bra. Men det krävs även ett kraftfullt agerande där man visar både klientgrupp och personal att detta inte är acceptabelt. Ett sådant agerande skulle skapa trygghet och en medvetenhet om att arbetsgivaren står på den anställdes sida när denne blir utsatt. En handlingsplan för sådana situationer skulle vara ett bra verktyg för att förbättra personalens arbetsmiljö.

Statens institutionsstyrelses värdeord – respekt, omtanke, tydlighet – måsta gälla alla.

 

Roger Lenngren,

behandlingsassistent Statens institutionsstyrelses LVM-hem Hornö och arbetsplatsombud för ST

 

Inlagt av Linda ons, 03/20/2019 - 18:57
Du är grym Roger!!!
Vilken fighter du är. Alla på bygget ska vara glada att du finns där. Håll huvudet högt, ryggen rak och kärlek i hjärtat det vinner alla på.
Kram
// Linda K (2:an)
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.