Annons:
Debatt: Arbetsmiljö
Debatt
1 kommentarerTyck till!

Åtgärder nödvändiga när personal kränks

Personalen på Statens institutionsstyrelse ska inte förväntas acceptera våld, hot eller rasistiska påhopp, skriver arbetsplatsombudet Roger Lenngren. Han kräver att arbetsgivaren agerar tydligt när medarbetare kränks.

Hur mycket våld, hot och kränkande trakasserier måste vi behandlingsassistenter på Statens institutionsstyrelses institutioner acceptera? Ska en klient få kalla en behandlingsassistent ”hora” eller ”fitta” utan att det får några som helst konsekvenser?

Statens institutionsstyrelse har en arbetsmiljöpolicy som slår fast att ”Våld och hot är lika oacceptabelt i vår verksamhet som i samhället i övrigt”. Men hur ser verkligheten ut på myndighetens institutioner? Hur agerar arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret?

Statens institutionsstyrelses LVM-hem tar emot klienter som kommer från en värld där våld, hot och trakaserier är en del av vardagen. Men det innebär inte att de anställda ska acceptera att själva utsättas för detta.

Behandlingsassistenterna arbetar närmast klienterna. Man har den dagliga kontakten där man bygger relationer genom att tillsammans utföra vardagliga uppgifter som att laga mat, duka, städa, promenera, titta på tv och andra gemensamma aktiviteter. Allt detta görs under relationsskapande samtal som är en stor del av behandlingen. Det är ofta då man får möjlighet till förtroliga samtal.

Men ibland lyckas man inte och all frustration och ilska som klienten bär på drabbar personalen. I de situationerna undrar man vad man ska acceptera och hur mycket våld och hot man ska ta emot? Svaret är: Noll och inget.

När man börjar acceptera våld och hot tappar man kontrollen. Ribban för när man ska reagera och rapportera händelserna sänks eftersom acceptansen för våld och hot sakta ökar. Detta skapar en osäkerhet och otrygghet både för klienter och personal – och en arbetsmiljö som ingen vill jobba i. Personalen ska inte förväntas acceptera våld, hot eller rasistiska påhopp. När det ändå händer, så ska man känna att det finns en organisation som står på personalens sida. En behandlingsassistent ska aldrig behöva stå ensam och känna sig dum för att man inte accepterar att utsättas för våld, hot eller rasism.

Är man en duktig och kompetent medarbetare för att man står ut med en galen arbetsmiljö utan att klaga? För att man står ut med fysiskt och verbalt våld utan att rapportera det? Nej, det är snarare tecken på uppgivenhet; man orkar inte längre stå upp för den arbetsmiljö man har rätt till och som Statens institutionsstyrelses policy beskriver. Det är ett dåligt tecken när händelser med hot, våld och rasism inte rapporteras. Det visar på en ökad acceptans som leder till en försämrad arbetsmiljö.

Resultatet hittills av Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av bland annat HVB-hem visar att hot och våld är vardag för de anställda, enligt Sveriges Radio P4. Myndigheten besöker också Statens institutionsstyrelses institutioner och det ska bli intressant att se hur de bedömer arbetsmiljön där.

När medarbetare systematiskt och återkommande utsätts för upprepade grova rasistiska påhopp och annan form av psykiskt våld är det institutionens skyldighet att sätta stopp för det. Det håller inte att skylla på klientens komplexa sjukdomsbild till den grad att det går ut över personalens rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Att erbjuda den drabbade medarbetaren samtal är bra. Men det krävs även ett kraftfullt agerande där man visar både klientgrupp och personal att detta inte är acceptabelt. Ett sådant agerande skulle skapa trygghet och en medvetenhet om att arbetsgivaren står på den anställdes sida när denne blir utsatt. En handlingsplan för sådana situationer skulle vara ett bra verktyg för att förbättra personalens arbetsmiljö.

Statens institutionsstyrelses värdeord – respekt, omtanke, tydlighet – måsta gälla alla.

 

Roger Lenngren,

behandlingsassistent Statens institutionsstyrelses LVM-hem Hornö och arbetsplatsombud för ST

 

Inlagt av Linda ons, 03/20/2019 - 18:57
Du är grym Roger!!!
Vilken fighter du är. Alla på bygget ska vara glada att du finns där. Håll huvudet högt, ryggen rak och kärlek i hjärtat det vinner alla på.
Kram
// Linda K (2:an)
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighets chef? Publikt har hela listan.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.