Annons:
Debatt: Arbetsmiljö
Debatt
1 kommentarerTyck till!

Åtgärder nödvändiga när personal kränks

Personalen på Statens institutionsstyrelse ska inte förväntas acceptera våld, hot eller rasistiska påhopp, skriver arbetsplatsombudet Roger Lenngren. Han kräver att arbetsgivaren agerar tydligt när medarbetare kränks.

Hur mycket våld, hot och kränkande trakasserier måste vi behandlingsassistenter på Statens institutionsstyrelses institutioner acceptera? Ska en klient få kalla en behandlingsassistent ”hora” eller ”fitta” utan att det får några som helst konsekvenser?

Statens institutionsstyrelse har en arbetsmiljöpolicy som slår fast att ”Våld och hot är lika oacceptabelt i vår verksamhet som i samhället i övrigt”. Men hur ser verkligheten ut på myndighetens institutioner? Hur agerar arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret?

Statens institutionsstyrelses LVM-hem tar emot klienter som kommer från en värld där våld, hot och trakaserier är en del av vardagen. Men det innebär inte att de anställda ska acceptera att själva utsättas för detta.

Behandlingsassistenterna arbetar närmast klienterna. Man har den dagliga kontakten där man bygger relationer genom att tillsammans utföra vardagliga uppgifter som att laga mat, duka, städa, promenera, titta på tv och andra gemensamma aktiviteter. Allt detta görs under relationsskapande samtal som är en stor del av behandlingen. Det är ofta då man får möjlighet till förtroliga samtal.

Men ibland lyckas man inte och all frustration och ilska som klienten bär på drabbar personalen. I de situationerna undrar man vad man ska acceptera och hur mycket våld och hot man ska ta emot? Svaret är: Noll och inget.

När man börjar acceptera våld och hot tappar man kontrollen. Ribban för när man ska reagera och rapportera händelserna sänks eftersom acceptansen för våld och hot sakta ökar. Detta skapar en osäkerhet och otrygghet både för klienter och personal – och en arbetsmiljö som ingen vill jobba i. Personalen ska inte förväntas acceptera våld, hot eller rasistiska påhopp. När det ändå händer, så ska man känna att det finns en organisation som står på personalens sida. En behandlingsassistent ska aldrig behöva stå ensam och känna sig dum för att man inte accepterar att utsättas för våld, hot eller rasism.

Är man en duktig och kompetent medarbetare för att man står ut med en galen arbetsmiljö utan att klaga? För att man står ut med fysiskt och verbalt våld utan att rapportera det? Nej, det är snarare tecken på uppgivenhet; man orkar inte längre stå upp för den arbetsmiljö man har rätt till och som Statens institutionsstyrelses policy beskriver. Det är ett dåligt tecken när händelser med hot, våld och rasism inte rapporteras. Det visar på en ökad acceptans som leder till en försämrad arbetsmiljö.

Resultatet hittills av Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av bland annat HVB-hem visar att hot och våld är vardag för de anställda, enligt Sveriges Radio P4. Myndigheten besöker också Statens institutionsstyrelses institutioner och det ska bli intressant att se hur de bedömer arbetsmiljön där.

När medarbetare systematiskt och återkommande utsätts för upprepade grova rasistiska påhopp och annan form av psykiskt våld är det institutionens skyldighet att sätta stopp för det. Det håller inte att skylla på klientens komplexa sjukdomsbild till den grad att det går ut över personalens rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Att erbjuda den drabbade medarbetaren samtal är bra. Men det krävs även ett kraftfullt agerande där man visar både klientgrupp och personal att detta inte är acceptabelt. Ett sådant agerande skulle skapa trygghet och en medvetenhet om att arbetsgivaren står på den anställdes sida när denne blir utsatt. En handlingsplan för sådana situationer skulle vara ett bra verktyg för att förbättra personalens arbetsmiljö.

Statens institutionsstyrelses värdeord – respekt, omtanke, tydlighet – måsta gälla alla.

 

Roger Lenngren,

behandlingsassistent Statens institutionsstyrelses LVM-hem Hornö och arbetsplatsombud för ST

 

Inlagt av Linda ons, 03/20/2019 - 18:57
Du är grym Roger!!!
Vilken fighter du är. Alla på bygget ska vara glada att du finns där. Håll huvudet högt, ryggen rak och kärlek i hjärtat det vinner alla på.
Kram
// Linda K (2:an)
NaturvårdsverketNyhetI vårändringsbudgeten får Naturvårdsverket tillbaka omkring 1,2 miljarder kronor på de anslag som i M-KD-budgeten drogs ned med 2,7 miljarder kronor. Men ovisshet om myndigheten får använda anslaget till egen personal försenar arbetet, säger generaldirektören Björn Risinger till Publikt.
MIGRATIONSVERKETNyhetFrån årsskiftet ska Migrationsverket sköta migrationsverksamheten vid ambassader och konsulat. Myndigheten tar därmed också över ansvaret för en del av utlandspersonalen.
Statens institutionsstyrelseNyhetRegeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten vid Statens institutionsstyrelse, SiS. Också Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska SiS. Beskedet välkomnas av ST.
Individuell lönesättningFördjupningDen som presterar bra ska få mer betalt. Det är grundtanken bakom individuell lönesättning. Men forskning visar att sambandet mellan lön och prestation är svagt. Många vet inte ens vad de ska göra för att få mer i plånboken.
A-kassanNyhetDet är fortfarande stora skillnader i bedömningar mellan a-kassorna och Arbetsförmedlingen när de bedömer arbetslösas rätt till ersättning. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en rapport.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetRegeringskansliet försökte påverka vilka uppgifter som Försäkringskassan lämnade ut till medier i samband med att generaldirektören Ann-Marie Begler sparkades. Det framgår av mejl som Dagens Nyheter tagit del av.
StatsbudgetenNyhetDet gick bra för staten under 2018. I sin årsredovisning pekar regeringen på att statens budget gick med 80 miljarder kronor i överskott under året. Det är 18 miljarder kronor bättre än under 2018.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEftersom Arbetsmiljöverket inte fick något höjt budgetanslag blir det en sänkt ambitionsnivå för verksamheten i år. Fortsätter åtstramningarna kan det bli tal om varsel kommande år. ”Vi måste ju hålla personalen på en nivå som vi har pengar till”, säger generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem till Publikt.
DigitaliseringNyhetStaten måste se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram. Det kravet framför nu Sveriges kommuner och landsting, SKL, till regeringen.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har fått en mer restriktiv inställning till att medarbetare distansarbetar, skriver medarbetaren Christer Järild i en debattartikel i Publikt. Enligt honom förekommer det att reglerna tillämpas godtyckligt och medarbetare med funktionsnedsättningar upplever att deras arbetsmiljö försämrats.
UpphovsrättNyhetEUs ministerråd röstade ja till det nya upphovsrättsdirektivet, som sedan tidigare godkänts av EU-parlamentet. Direktivet fick 19 ja-röster, medan Sverige och ytterligare fem länder röstade mot.
PostnordNyhetVi måste minska våra krav på tillgänglighet och utdelning för att säkra postservicen till alla i hela landet. Den varningsflaggan hissar Post- och telestyrelsen, PTS, i en rapport om postmarknadens utveckling.
ArbetsmiljöNyhetSjuktalen för unga statsanställda är oväntat höga. Därför gör Arbetsgivarverket och Vinnova en satsning för att hitta metoder att motverka ohälsan bland unga medarbetare på myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetTrots att myndigheten står inför det ”största varslet i modern tid” gav regeringen inte Arbetsförmedlingen något extra anslag i vårändringsbudgeten. ”Nu finns det inga pengar till att lindra fallet”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
OffentlighetsprincipenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar återigen kritik mot utrikesdepartementet, UD, för hanteringen av allmänna handlingar. JO är mycket kritisk till att en journalist fått vänta mer än ett halvår på besked om handlingar han begärt.
KulturNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av effekterna av fri entré till de statliga museerna, sedan regeringen i budgetpropositionen föreslagit att museerna ska fortsätta med gratis inträde.
MigrationNyhetEn tidigare anställd på Migrationsverket greps på torsdagen misstänkt för att på falska grunder ha hjälpt 121 afghaner att få visum till Sverige, uppger SVT. Mannen släpptes senare, men utredningen fortsätter.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder en övning för personal inom Kriminalvården som bär pepparsprej blev ett vakthavande befäl sprejad med skarp sprej i ansiktet av en kollega. Det hela var ett misstag till följd av ett tänkt skämt där skarp sprej förväxlades med oskarp, enligt en internutredning.
STNyhetSamma dag som vårändringsbudgeten presenterades samlades anställda och fackligt förtroendevalda inom ST utanför riksdagen för att protestera mot att regeringen inte skjuter till mer pengar till Arbetsförmedlingen. ”Om neddragningarna blir verklighet så raderas förutsättningarna för en nationell sammanhållen arbetsmarknadspolitik”, säger STs ordförande Britta Lejon till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården fick 335 extra miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Men myndigheten hade begärt 800 miljoner. ”Det här löser inte våra problem”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
ArbetsmiljöNyhetDet behövs stora utbildningssatsningar för att klara företagshälsovårdens behov av kompetensförsörjning, konstaterar Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i en ny rapport.
BrottslighetNyhetKnappt 450 personer har dömts till 1 100 år i fängelse sedan 2014. Det är resultatet av tolv myndigheters samverkan mot den organiserade brottslighet, som nu redovisas i en ny rapport.
StatsbudgetenNyhetSom väntat får inte Arbetsförmedlingen något extra tillskott i regeringens vårändringsbudget, som presenterades på onsdagen. Kriminalvården får inte de medel myndigheten begärt och satsningen på att bygga ut högskolan försenas. Däremot får Regeringskansliet mer pengar och fri entré på statliga museer återinförs.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har fått fram 53 nya arbetstillfällen i Kiruna. Satsningen är en del av kompensationen för avvecklingen av statliga Radiotjänst som läggs ned 2020, rapporterar P4 Norrbotten.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionens granskningar av regeringen och myndigheterna leder till resultat. Det visar myndigheten i sin årliga uppföljningsrapport.
POSTNORDNyhetPå koncernstyrelsens initiativ får Postnords vd Håkan Ericsson och finanschefen Gunilla Berg lämna sina jobb med omedelbar verkan. ”ST ställer sig bakom beslutet”, säger STs vice avdelningsordförande Per-Åke Alenius.
StatsförvaltningNyhetRiksdagens konstitutionsutskott, KU, granskar nu hur det gick till när de två generaldirektörerna Ann-Marie Begler, Försäkringskassan, och Ulla Sandborgh, Svenska kraftnät, fick lämna sina myndigheter. På måndagen höll utskottet två förhör.
SkogsstyrelsenNyhetEfter avslutade förhandlingar står det klart att totalt 38 tjänster försvinner på Skogsstyrelsen. Det är klart färre än de 124 som varslades. ”Arbetsgivaren tog i uppåt”, säger Royne Andersson, STs avdelningsordförande.
JÄMSTÄLLDHETNyhetGenom en ny handbok vill Sveriges kvinnolobby driva på för förbättrad jämställdhet i arbetslivet via kollektivavtal. ”Vår bild är att kollektivavtalen skulle kunna användas betydligt mer än man gör i dag”, säger Jenny Andersson på Sveriges kvinnolobby.