Annons:
ÖPPENHET
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Beslutsfattare får inte vara anonyma

Myndigheter får inte skydda sina anställa mot hot, våld och trakasserier genom att anonymisera myndighetsbeslut. Det klargör Justitieombudsmannen i ett beslut.

Hot och våld är ett stort problem i offentliga verksamheter. I staten drabbas årligen runt 20 procent av tjänstemännen, och resurser satsas för att förebygga hotsituationer och stötta dem som utsatts.

Men myndigheterna får inte förebygga hot och våld genom att dölja vem som har fattat ett myndighetsbeslut. Det understryker Justitieombudsmannen, JO, i ett beslut gällande socialtjänsten i Karlstad. Där ville en man veta vem som fattat beslut om hans socialbidrag, men de handlingar han fick ut var undertecknade av ordföranden i kommunens arbetsmarknads- och socialnämnd. Ordföranden hade dock enligt egen utsago aldrig varit inblandad i besluten, skriver anmälaren.

Karlstads kommun anför till sitt försvar att mannen under många år varit så påflugen mot tjänstemän och chefer att ett par anställda fått överfallslarm. Mannen var också dömd flera gånger och ålagd besöksförbud. Han hade skaffat foton på anställdas anhöriga och hotat att söka upp dem. Kommunen var därför mycket angelägen om att skydda sin personal.

JO påpekar emellertid att det är ett grundläggande krav på myndigheterna att den ansvarige beslutsfattaren inte är anonym. Det innebär ”självklart också att någon annan inte får anges i den verklige beslutsfattarens namn”, sägs det i beslutet.

Förra året beslutade riksdagen om lagändringar som stärker skyddet för offentliganställdas personuppgifter, genom sekretess för exempelvis hemadresser, foton och namn på anhöriga. Men fortfarande finns kravet att beslutsfattarens namn ska anges i besluten. Det gäller även efter 1 juli, då en ny förvaltningslag träder i kraft.

Att principen om beslutsfattares offentlighet inte är självklar överallt framgår bland annat av ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen 2015, då Umeås kommunala parkeringsbolag ålades att lämna ut uppgiften om namnet på den som lappat en viss bil. Kammarrätten i Sundsvall hade dessförinnan gett bolaget rätt att hålla inne med uppgiften.

Karlstads kommun skriver i sin inlaga till JO att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gett kommunen klartecken till att inte lämna ut beslutsfattarens namn.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.