Annons:
Diskriminering
Fördjupning
AVUlrika Fjällborg0 kommentarerTyck till!

Brist på bevis hinder för rättslig prövning

Få fall av diskriminering av ST-medlemmar hamnar på förhandlingsbordet, och ännu färre i domstol. Den vanligaste orsaken är bristande bevisning, säger Maria Olwaeus, ombudsman som ansvarar för diskriminerings­frågor på ST.
Maria Olwaeus, ombudsman ST.Bild:ST
Emelie Hedén Eklund. ombudsman ST.Bild:Malin Hansson

Enligt Maria Olwaeus har ST bara drivit några enstaka diskrimineringsärenden till domstol det senaste decenniet. Det faller på den som anser sig utsatt att visa på omständigheter som »ger anledning att anta« att han eller hon diskriminerats – i lagens mening. Ofta räcker den bevisningen inte ens till förhandlingsbordet.

– Men det innebär inte att medlemmen inte känner sig väldigt kränkt och upprörd över en situation som han eller hon upplever som diskriminerande, säger Maria Olwaeus.

Att känna sig kränkt är inte detsamma som att vara diskriminerad rent juridiskt. Många människor blandar ihop begreppen, säger Maria Olwaeus. När ST får in en anmälan om diskri­minering från en medlem eller ombudsman utreds händelsen i relation till de sju diskrimi­neringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, religion och ålder.

– Om kränkningen inte handlar om någon av dessa grunder så är det inte diskriminering enligt lagen, säger Maria Olwaeus.

Konkret innebär processen frågor i tre steg:

1. Har individen missgynnats kopplat till någon av de ovanstående diskrimineringsgrunderna?

2. Finns det någon annan jämförbar person i en likartad situation som har behandlats bättre än den som känner sig diskriminerad?

3. Finns det ett orsakssamband mellan handlingen och diskrimineringsgrunden?

Om ST kommer fram till att diskriminering har ägt rum kallas arbetsgivaren till förhandling.

– Om inte får vi förklara för medlemmen vad vi kan göra och vad vi inte kan göra, säger Maria Olwaeus.

Då kan medlemmen i stället vända sig till DO.

För att komma till rätta med problemen med dålig bevisning försöker ST ge lokala ombudsmän och medlemmar bättre verktyg att urskilja diskriminering. Förhoppningen är att de lättare ska kunna agera i tid och även börja dokumentera bevis under skeendet.

Emelie Hedén Eklund är ombudsman på ST och utbildar i diskrimineringsfrågor:

– Vi vill att våra förtroende­valda ska ha grundläggande kunskap om vad diskrimineringslagen säger, både om förebyggande och reaktivt arbete. Vi håller arbetsplatssemina­rier om normer och norm­kritik. Vi lyfter ofta lika­behandlingsfrågor på vår hemsida och på sociala medier, och då handlar det om förebyggande arbete, exempelvis hur man ser till att alla som vill kan vara öppna med sin sexualitet på sin arbetsplats.

Vad ser ni för resultat i det arbetet?

– Vårt jobb är att stötta våra förtroende­valda så att de på bästa sätt kan jobba aktivt med förebyggande arbete på sina arbetsplatser. Ett lyckat arbe­te innebär i mångt och mycket att inget händer, så det är svårt att få ett kvitto på det.

De effektivaste verktygen är lokalt anpassade till arbetsplatsen och de utmaningar som finns just där, anser Emelie Hedén Eklund. Lönediskriminering, trakasserier och diskriminering i rekrytering behöver åtgärdas på olika sätt. Men samtal om normkritik är en grundbult:

– En kombination av forum för diskussion om makt och normer på arbetsplatsen och bra, tydliga mallar för lönekartläggning och rekryterings­processer ger effekt. Men det finns inga magiska universallösningar utan det handlar om metodiskt arbete med planer och aktiviteter, och att faktiskt våga ändra inriktning på det man gör om det inte ger något resultat. För att det ska hända något är det också en nödvändighet att arbetet är förankrat hos den högsta ledningen.

Bli den första att tycka till!
LÖNERNyhetDe tio bäst betalda cheferna för statens bolag har alla mer än dubbelt så hög lön som den högst betalda generaldirektören, visar Publikts genomgång. Vattenfalls vd Magnus Hall har 1 125 037 kronor i månaden, vilket är mer än sex gånger så mycket som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon tjänar.
ArbetsförmedlingenNyhetFackförbundet ST JO-anmäler Arbetsförmedlingen. Besluten att lägga ner 132 lokalkontor fattades inte på rätt nivå, hävdar facket. "Det här har inte gått rätt till", säger Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande på myndigheten.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetST stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen sedan myndigheten avskedat en medlem som lider av långvarig psykisk ohälsa och åtalsanmält hen för fusk med tidrapportering. ST menar att det saknas skäl för uppsägning. ”Arbetsgivaren bör kontrollera varför någon med en känd diagnos inte dyker upp”, säger förbundets jurist Joakim Lindqvist.
TRANSPORTSTYRELSENNyhetTransportstyrelsen måste spara pengar och har satt stopp för konferenser, vidareutbildningar och rekrytering. ”Av det vi har hört hittills tror de inte på uppsägningar, men däremot blir det svårt att ersätta dem som slutar”, säger STs avdelningsordförande Anna Malmborg till Publikt.
Fördjupning: pensionssystemetFördjupningMånga känner sig osäkra på vilka villkor som väntar när det är dags för pension. Hur det faktiskt blir hänger på förhandlingar och politiska beslut. Men en sak är klar – vi behöver arbeta längre.
KriminalvårdenNyhetI samband med onsdagens posthantering fick två medarbetare på Skänningeanstalten någon slags vitt pulver på sig. Ingen skadades och situationen stabil, enligt anstaltens chef Johan Molinder.
AvtalsrörelseNyhetLöneökningar på 3,5 procent årligen är en lämplig nivå mot bakgrund av inflationsmålet, förutsatt att produktivitetstillväxten återgår till normala nivåer. Det förordar statliga Konjunkturinstitutet, KI, i årets lönebildningsrapport.
ArbetsrättNyhetArbetsgivare inom vissa yrkesområden, däribland flera myndigheter, ska få utökade möjligheter att begära utdrag ur belastningsregistret, föreslår en statlig utredning. Det kan gälla arbetstagare eller uppdragstagare som tillfälligt är på myndigheten. Förslaget välkomnas av flera remissinstanser, som dock också reser vissa frågetecken.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMånga myndigheter har föråldrade it-system. Dessutom arbetar varken regering eller myndigheter tillräckligt hårt för att göra någonting åt problemen som det medför, skriver Riksrevisionen efter en granskning.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kriminalvården, sedan en kvinnlig intagen vid häktet i Uppsala i samband med en abort eskorterats av en manlig kriminalvårdare.
JämställdhetNyhetSverige är det mest jämställda landet i EU, enligt en kartläggning som genomförts av European Institute for Gender Equality, EIGE. Samtliga EUs medlemsländer har ingått i kartläggningen.
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
TransportstyrelsenNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
StatsförvaltningNyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.