Annons:
Diskriminering
Fördjupning
AVUlrika Fjällborg0 kommentarerTyck till!

Brist på bevis hinder för rättslig prövning

Få fall av diskriminering av ST-medlemmar hamnar på förhandlingsbordet, och ännu färre i domstol. Den vanligaste orsaken är bristande bevisning, säger Maria Olwaeus, ombudsman som ansvarar för diskriminerings­frågor på ST.
Maria Olwaeus, ombudsman ST.Bild:ST
Emelie Hedén Eklund. ombudsman ST.Bild:Malin Hansson

Enligt Maria Olwaeus har ST bara drivit några enstaka diskrimineringsärenden till domstol det senaste decenniet. Det faller på den som anser sig utsatt att visa på omständigheter som »ger anledning att anta« att han eller hon diskriminerats – i lagens mening. Ofta räcker den bevisningen inte ens till förhandlingsbordet.

– Men det innebär inte att medlemmen inte känner sig väldigt kränkt och upprörd över en situation som han eller hon upplever som diskriminerande, säger Maria Olwaeus.

Att känna sig kränkt är inte detsamma som att vara diskriminerad rent juridiskt. Många människor blandar ihop begreppen, säger Maria Olwaeus. När ST får in en anmälan om diskri­minering från en medlem eller ombudsman utreds händelsen i relation till de sju diskrimi­neringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, religion och ålder.

– Om kränkningen inte handlar om någon av dessa grunder så är det inte diskriminering enligt lagen, säger Maria Olwaeus.

Konkret innebär processen frågor i tre steg:

1. Har individen missgynnats kopplat till någon av de ovanstående diskrimineringsgrunderna?

2. Finns det någon annan jämförbar person i en likartad situation som har behandlats bättre än den som känner sig diskriminerad?

3. Finns det ett orsakssamband mellan handlingen och diskrimineringsgrunden?

Om ST kommer fram till att diskriminering har ägt rum kallas arbetsgivaren till förhandling.

– Om inte får vi förklara för medlemmen vad vi kan göra och vad vi inte kan göra, säger Maria Olwaeus.

Då kan medlemmen i stället vända sig till DO.

För att komma till rätta med problemen med dålig bevisning försöker ST ge lokala ombudsmän och medlemmar bättre verktyg att urskilja diskriminering. Förhoppningen är att de lättare ska kunna agera i tid och även börja dokumentera bevis under skeendet.

Emelie Hedén Eklund är ombudsman på ST och utbildar i diskrimineringsfrågor:

– Vi vill att våra förtroende­valda ska ha grundläggande kunskap om vad diskrimineringslagen säger, både om förebyggande och reaktivt arbete. Vi håller arbetsplatssemina­rier om normer och norm­kritik. Vi lyfter ofta lika­behandlingsfrågor på vår hemsida och på sociala medier, och då handlar det om förebyggande arbete, exempelvis hur man ser till att alla som vill kan vara öppna med sin sexualitet på sin arbetsplats.

Vad ser ni för resultat i det arbetet?

– Vårt jobb är att stötta våra förtroende­valda så att de på bästa sätt kan jobba aktivt med förebyggande arbete på sina arbetsplatser. Ett lyckat arbe­te innebär i mångt och mycket att inget händer, så det är svårt att få ett kvitto på det.

De effektivaste verktygen är lokalt anpassade till arbetsplatsen och de utmaningar som finns just där, anser Emelie Hedén Eklund. Lönediskriminering, trakasserier och diskriminering i rekrytering behöver åtgärdas på olika sätt. Men samtal om normkritik är en grundbult:

– En kombination av forum för diskussion om makt och normer på arbetsplatsen och bra, tydliga mallar för lönekartläggning och rekryterings­processer ger effekt. Men det finns inga magiska universallösningar utan det handlar om metodiskt arbete med planer och aktiviteter, och att faktiskt våga ändra inriktning på det man gör om det inte ger något resultat. För att det ska hända något är det också en nödvändighet att arbetet är förankrat hos den högsta ledningen.

Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.