Annons:
KRIMINALVÅRDEN
Nyhet
AVJanne Sundling0 kommentarerTyck till!

Chef i Kriminalvården får fängelse

En tidigare fastighetschef inom Kriminalvården döms för grovt mutbrott till fängelse i tre år och två månader. En man som agerat mellanhand i affärerna och en tidigare vd för en arkitektbyrå döms till tre års fängelse. En konsult döms till samhällstjänst.

Tingsrättens dom, som kom i dag, innebär att den tidigare fastighetschefen döms för grovt mutbrott enligt tre åtalspunkter. Han har tagit emot mutor för att det inblandade arkitektföretaget skulle anlitas i projekteringen av planerade anstalter i Östersund och Haparanda och en tillbyggnad av anstalten Saltvik i Härnösand. Fastighetschefens vän, ”mellanhanden” i affärerna, döms för medhjälp till grovt mutbrott och den tidigare chefen för arkitektbyrån för grov bestickning.

Ytterligare en åtalad, en konsult inom projektledning, döms till villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst.

De fyra åtalades i augusti 2013 för att ha gett eller tagit emot stora mutor i samband med ombyggnader och nybyggnationer av anstalter. Fastighetschefen ska ha sett till att en arkitektfirma och en konsultfirma fick uppdrag från Kriminalvården mot att fastighetschefen och mellanhanden fick större belopp som muta.

Omfattningen av bedrägeriet har beräknats till nära 30 miljoner kronor. Bara för de kontrakt som skrevs i samband med projekteringen och byggandet av nya häktet i Sollentuna ska runt tio miljoner kronor ha betalats i muta.

Men fastighetschefen, mellanhanden och arkitektbyråns tidigare chef döms enbart för de mutaffärer som skett i samband med planeringen av de nya anstalterna i Östersund och Haparanda, anstalter som aldrig byggdes, och ombyggnaden av Saltvik.

Även affärer som ska ha skett i samband med byggandet av Polishuset Tornet i Linköping, och som skedde på fastighetschefens tidigare arbetsplats Rikspolisstyrelsen, liksom misstänkta mutbrott vid byggandet av häktet i Sollentuna fanns med i åtalet. Men på dessa punkter frikändes de åtalade.

Våren 2010 började Riksenheten mot korruption att utreda misstankar om att den tidigare fastighetschefen hade gjort sig skyldig till grovt mutbrott och grov trolöshet mot huvudman.

Den komplicerade utredningen pågick i tre år. Under utredningen framkom uppgifter om oegentligheter också när fastighetschefen tidigare hade samma funktion på Rikspolisstyrelsen.

Rättegången inleddes i januari i år och har pågått fram till sommaren.

Bland dem som vittnat under rättegången finns förre generaldirektören för Kriminalvården Lars Nylén, förre rikspolischefen Sten Heckscher och nuvarande generaldirektören för Skolinspektionen Ann-Marie Begler, tidigare vice rikspolischef.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet drar ned på personal. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Försöket på FörsäkringskassanFördjupningForskarna beskrev dem som burfåglar. Trots att dörren var öppen satt de länge kvar på sin pinne, innan de till slut flög ut. I mer än ett år fick personalen på Försäkringskassan i Torsby själva planera sitt arbete, utan styrning uppifrån.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.
StatsförvaltningNyhetRiksrevisionen pekar på brister i myndigheternas digitala stöd till företagare. Bristerna beror bland annat på föråldrade tekniska lösningar, fragmenterad styrning och splittrat ansvar.
FörsäkringskassanNyhetTvå tidigare chefstjänstemän vid Försäkringskassan, Adriana Lender och Eva Nordqvist, anklagar i ett brev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att ha vilselett och ljugit för riksdagens konstitutionsutskott.
Socialförsäkringar NyhetEn vanlig medelinkomsttagare kan drabbas mycket hårt ekonomiskt vid sjukdom eller arbetslöshet. Taken i de allmänna försäkringarna gör att ersättningen inte motsvarar inkomstbortfallet, konstaterar TCO i en ny rapport.
SocialförsäkringarNyhetInförandet av tre öronmärkta pappamånader i föräldraförsäkringen har lett till att fler pappor tar ut föräldraledighet, visar en ny rapport från Försäkringskassan.
LänsstyrelsernaNyhetRegeringen håller i stora drag med Riksrevisionen i dess kritik mot hur länsstyrelserna styrs. I en skrivelse till riksdagen slås fast att ambitionen är att minska detaljeringsgraden i styrningen och öka anslagsfinansieringen.
HögskolanNyhetEn arbetsmiljöutredning visar att Södertörns högskola begått en rad misstag i samband med att en doktorand polisanmält den numera dömde ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault för övergrepp. Högskolans rektor Gustav Amberg har bett personalen om ursäkt.
ArbetsmiljöNyhetSjukfrånvaron i staten minskade något mellan åren 2017 och 2018, från 4,0 till 3,9 procent. Men frånvaron är alltjämt långt över nivån för år 2013, då den var 3,2 procent, konstaterar Statskontoret i sin årliga sammanställning.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska, men i långsammare takt. Det framgår av ny statistik från Arbetsförmedlingen. Också antalet långtidsarbetslösa har minskat rejält sedan förra sommaren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg ser inget i regeringens nya uppdrag som gör att myndigheten måste ändra på inslagen väg. ”Det arbete som är påbörjat ligger i linje med uppdraget som vi fått”, säger han till Publikt.
KriminalvårdenNyhetNationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården har åter anmälts till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Enligt anmälan vill inte arbetsgivaren samverka till en sund och god arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.
StatsförvaltningNyhetDet finns stor oklarhet kring den statliga utredningen som förvaltningsform. Det konstaterar Statskontoret i en granskning av otraditionella kommittéer, med rubriken Udda fåglar i kommittéväsendet.
StatsförvaltningNyhetVar åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringen vill att den nya Arbetsförmedlingen ska stå färdig under 2021. Det blir tufft, menar facket. ”Frågan är hur vi ska hinna med allt det här och hur de externa aktörerna ska hinna vara på plats”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetI dag presenterade regeringen ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska bland annat ta fram en plan för hur externa aktörer kan ta över matchningen av arbetssökande. ”Men Arbetsförmedlingen ska säkerställa att andra aktörer finns på plats innan man lämnar en ort”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
GränskontrollNyhetRegeringen har beslutat behålla den inre gränskontrollen ytterligare sex månader. Beslutet motiveras av bedömningen att det alltjämt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
ESF-rådetNyhetSvenska ESF-rådet har använt EU-medel för att finansiera egna utåtriktade informationssatsningar, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen har flera miljoner kronor betalats ut i strid med gällande regler.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket anmäler en manlig chef för att ha låtsats visa sitt könsorgan för en kvinnlig kollega. Mannen ska också ha antytt för andra kolleger att de båda har haft en sexuell relation. Chefen försvarar sig med att det hela var på skoj, rapporterar SVT.