Annons:
Polisen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Civilanställda kommer i kläm

I stället för en inbillad konkurrens mellan olika tjänste­titlar är det dags att börja se hur vi kompletterar varandra och skapar en bättre och mer framgångsrik Polis­myndighet, skriver två representanter för ST inom Polisen.

Polismyndigheten genomgår just nu den största reformen någonsin inom den offentliga sektorn. Omorganisationen påverkar alla anställda, såväl civilanställda som poliser.

Många upplever att kraven i arbetet ökar och att man känner sig otillräcklig. Detta är dock inget nytt, kraven i arbetet har under lång tid överskridit de tillgängliga resurserna. Denna brist skapar frustration och ohälsa. Vi ställer oss frågande till hur vi som myndighet ska komma närmare medborgarna med en personal som mår dåligt på grund av undermålig arbetsmiljö.

Vi såg ljuset i tunneln när rikspolischefen Dan Eliasson fattade beslut om rekryteringar av civilanställda utöver myndighetens budget. Vi ser dock problem med att detta främst ska frigöra polisiära resurser. Det behövs förstärkningar även på andra funktioner för att komma till rätta med den undermåliga arbets­miljön som råder exempelvis i våra receptioner, kontaktcenter och region­ledningscentraler.

Vi ser även att det hämmar kompetens­utvecklingen för redan anställda inom myndigheten att direktrekrytera civila utredare externt. Många av våra medlemmar har under flera års tid framfört att de vill utvecklas inom myndigheten och ta mer ansvar. Vi anser därför att arbetsgivaren borde satsa mer på att kompetensutveckla befintlig civil personal till utredare och förunder­sökningsledare, för att på så sätt frigöra polisiära resurser.

Vi märker att det blivit svårare för civilanställda att få kompetens­utveckling i myndigheten. ST inom Polisen har under flera decennier jobbat för utökade befogenheter för civilanställda. När 21 myndigheter bildade Polismyndigheten 2015 ändrades också lagen så att civilanställda fick ut­ökade befogenheter och möjlighet att bli förundersökningsledare. Vi tänkte att våra medlemmar och kolleger äntligen skulle få dessa möjligheter att utvecklas inom myndigheten, men kampen för detta slutade inte med lagändringen.

Att vara civilanställd inom Polismyndigheten tillhör inte normen. Normen är att vara polis och allt som inte är normen ska riskbedömas enligt andra aktörer. Denna risk­bedömning görs endast för att civilanställda har andra tjänste­titlar och inte är normen. Runt om i myndig­heten upplever vi problem med bemötandet, då medarbetares kompetens och begåvning ifrågasätts på grund av att de är civilanställda.

För tre veckor sedan deltog vi på en konferens på Linnéuniversitetet i Polishögskolans regi. För varje dag som gick blev vi alltmer upprörda. Vi upplevde att merparten av föreläsarna och kommentatorspanelerna osynlig­gjorde 32 procent av myndighetens anställda – de civilanställda. Vi hörde en myndighetsanställd med chefsfunktion säga att »medarbetare har svårare att ta till sig beslut av en chef som inte är polis i grunden«. Problemet ligger i hur civilanställda bemöts. Vi anser att vår arbetsgivare ska jobba för en mer inkluderande arbetsplats där det är okej att inte motsvara normen.

Det förekommer också att medarbetare som vill utvecklas och bli chefer inom Polisen inte känner att de kan säga vad de tycker av rädsla för att inte erbjudas chefstjänster, något som föreläsare på konferensen riktade kritik mot ledningen för.

Vi som är anställda inom myndig­heten har som gemensamt mål att jobba för att serva och hjälpa alla i Sverige. I stället för en inbillad konkurrens mellan olika tjänste­titlar är det dags att börja se hur vi kompletterar varandra och skapar en bättre och mer framgångsrik Polis­myndighet – inte för vår egen skull utan för allmänhetens.


Pär Renberg, förste vice ordförande för ST inom polisen.

Angelica Hultgren, likabehandlingsansvarig i avdelningsstyrelsen för ST inom polisen.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.