Annons:
Polisen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Civilanställda kommer i kläm

I stället för en inbillad konkurrens mellan olika tjänste­titlar är det dags att börja se hur vi kompletterar varandra och skapar en bättre och mer framgångsrik Polis­myndighet, skriver två representanter för ST inom Polisen.

Polismyndigheten genomgår just nu den största reformen någonsin inom den offentliga sektorn. Omorganisationen påverkar alla anställda, såväl civilanställda som poliser.

Många upplever att kraven i arbetet ökar och att man känner sig otillräcklig. Detta är dock inget nytt, kraven i arbetet har under lång tid överskridit de tillgängliga resurserna. Denna brist skapar frustration och ohälsa. Vi ställer oss frågande till hur vi som myndighet ska komma närmare medborgarna med en personal som mår dåligt på grund av undermålig arbetsmiljö.

Vi såg ljuset i tunneln när rikspolischefen Dan Eliasson fattade beslut om rekryteringar av civilanställda utöver myndighetens budget. Vi ser dock problem med att detta främst ska frigöra polisiära resurser. Det behövs förstärkningar även på andra funktioner för att komma till rätta med den undermåliga arbets­miljön som råder exempelvis i våra receptioner, kontaktcenter och region­ledningscentraler.

Vi ser även att det hämmar kompetens­utvecklingen för redan anställda inom myndigheten att direktrekrytera civila utredare externt. Många av våra medlemmar har under flera års tid framfört att de vill utvecklas inom myndigheten och ta mer ansvar. Vi anser därför att arbetsgivaren borde satsa mer på att kompetensutveckla befintlig civil personal till utredare och förunder­sökningsledare, för att på så sätt frigöra polisiära resurser.

Vi märker att det blivit svårare för civilanställda att få kompetens­utveckling i myndigheten. ST inom Polisen har under flera decennier jobbat för utökade befogenheter för civilanställda. När 21 myndigheter bildade Polismyndigheten 2015 ändrades också lagen så att civilanställda fick ut­ökade befogenheter och möjlighet att bli förundersökningsledare. Vi tänkte att våra medlemmar och kolleger äntligen skulle få dessa möjligheter att utvecklas inom myndigheten, men kampen för detta slutade inte med lagändringen.

Att vara civilanställd inom Polismyndigheten tillhör inte normen. Normen är att vara polis och allt som inte är normen ska riskbedömas enligt andra aktörer. Denna risk­bedömning görs endast för att civilanställda har andra tjänste­titlar och inte är normen. Runt om i myndig­heten upplever vi problem med bemötandet, då medarbetares kompetens och begåvning ifrågasätts på grund av att de är civilanställda.

För tre veckor sedan deltog vi på en konferens på Linnéuniversitetet i Polishögskolans regi. För varje dag som gick blev vi alltmer upprörda. Vi upplevde att merparten av föreläsarna och kommentatorspanelerna osynlig­gjorde 32 procent av myndighetens anställda – de civilanställda. Vi hörde en myndighetsanställd med chefsfunktion säga att »medarbetare har svårare att ta till sig beslut av en chef som inte är polis i grunden«. Problemet ligger i hur civilanställda bemöts. Vi anser att vår arbetsgivare ska jobba för en mer inkluderande arbetsplats där det är okej att inte motsvara normen.

Det förekommer också att medarbetare som vill utvecklas och bli chefer inom Polisen inte känner att de kan säga vad de tycker av rädsla för att inte erbjudas chefstjänster, något som föreläsare på konferensen riktade kritik mot ledningen för.

Vi som är anställda inom myndig­heten har som gemensamt mål att jobba för att serva och hjälpa alla i Sverige. I stället för en inbillad konkurrens mellan olika tjänste­titlar är det dags att börja se hur vi kompletterar varandra och skapar en bättre och mer framgångsrik Polis­myndighet – inte för vår egen skull utan för allmänhetens.


Pär Renberg, förste vice ordförande för ST inom polisen.

Angelica Hultgren, likabehandlingsansvarig i avdelningsstyrelsen för ST inom polisen.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.