Annons:
debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Dags överge individuella lönerna?

ST är ett av flera fackförbund med en positiv syn på individuella löner. Så här beskrivs det i foldern ”Lönepolitik – ett verktyg”:

”ST står för differentierade och individuella löner där löneskillnader och lönespridning ska motiveras av arbetets krav, innehåll och resultat samt individens erfarenhet och sakkunskap, dvs kompetens.

En sådan lönepolitik främjar produktivitet och utveckling och därmed ökat löneutrymme och anställningstrygghet.”

Det framställs som självklarheter, men frågan är om det håller ihop? Låt oss granska några problem.

Till att börja med är det svårt att se vad som menas med en ”individuell och differentierad” lön? De flesta av oss arbetar i organisationer där lönerna för en viss befattning i regel ligger i ett rätt tydligt lönespann. Visst får individen en egen lön, men detta gäller inom vissa gränser. Lönen ska också grundas på en sammanvägning av ”arbetets krav” och ”individens kompetens”. Här finns flera svårigheter. Vad är till exempel ”kompetens”? Kommer detta av att ha arbetat länge eller av att ha en färsk utbildning? Är det att kunna många saker, eller är det att vara expert på färre sysslor?

En till hake är detta med tydligheten. Det står i det senaste avtalet att

”Arbetsgivaren ansvarar för att kriterierna för lönesättningen är kända av medarbetarna....Varje arbetstagare ska veta på vilka grunder lönen sätts.”

Denna tydlighet torde inte fungera utan en rätt begränsad uppsättning kriterier. Det måste dock leda till att det individuella inslaget begränsas eftersom ingen uppsättning med kriterier kommer att kunna fånga upp alla individer.

Det finns alltså inbyggda motsättningar när det gäller att hitta ett sätt att sätta individuella och differentierade löner. Dessutom finns det argument för att det även om det var möjligt inte är särskilt vettigt, och det inte ens för arbetsgivarna. Till exempel ter sig påståendet att detta främjar ”produktivitet ... och därmed ökat löneutrymme” både tunt och tvivelaktigt. Att arbetsgivarsidan gärna bestämmer kanske inte är konstigt. De lever i tron att lön är ett bra sätt att styra verksamheten: mer betalt ska ge en signal till dig så att du kanske gör ännu mer av det som är bra, men det ska också vara en signal till andra om vad som är ”bra”.

Det finns dock en hel del som talar mot detta. Tron på att det är lämpligt att styra människor med enkla belöningar ter sig naiv och föråldrad. Det kan kanske fungera för uppgifter i stil med att flytta papper från en hög till en annan. Handlar det om att stimulera kreativitet och samarbete fungerar dessa belöningar dock ofta emot sitt syfte, vilket mängder av faktiska erfarenheter och forskning visar ( se fotnot). Vi fås att agera kortsiktigt utifrån våra individuella intressen när poängen med organisationer är att få människor att fungera tillsammans.

Ytterligare en invändning är att det är svårt att se varför fackliga organisationer ska driva denna linje. Poängen med fackliga organisationer måste rimligen vara att det är en sammanslutning för att ta tillvara de intressen vi har gemensamt utifrån den gemensamma nämnaren att vi är anställda för att utföra ett arbete. Ett utpräglat individperspektiv är svårt att se som annat än ett försvagande av hela grunden för den fackliga verksamheten: i egenskap av de som säljer sin arbetskraft ställer vi gemensamma krav på motparten. Dessutom, kan någon verkligen visa att individuella löner varit bra för löneutvecklingen?

Att omvärdera den positiva synen på de individuella lönerna är givetvis inte lätt, för vi har på många sätt vant oss vid dem. Svårt är dock inte detsamma som omöjligt.

Robert Lundqvist

Ämnen: Löner
Fotnot
Se exempelvis Lars Laurén: Individuella belöningar sällan motiverande, TCO-tidningen nr 4, 2002 eller Jeffrey Pfeffer: Six Dangerous Myths About Pay, Harvard Business Review, vol 76, nr 3, 1998.
Bli den första att tycka till!
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av regeringens arbete för att minska administrationen inom statsförvaltningen. Granskningen ska svara på om förändringarna lett till utrymme för kärnverksamheten.
KulturNyhetRegeringen tidigarelägger utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner, bland dem Skansen, för att snabbt stärka deras likviditet i den ekonomiska kris som följt i coronakrisens spår.
HÖGSKOLANNyhetPå grund av risken för spridning av coronaviruset bedriver landets universitet och högskolor mycket av verksamheten på distans. ”Det är dött här på campus, väldigt tomt”, säger Karin Magnusson, ordförande för ST inom Södertörns högskola, till Publikt.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att den satt sig över två beslut från Statens överklagandenämnd i samband med rekryteringen av chefer till Nationella operativa avdelningen, NOA.
SiSNyhetVården vid de institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, brister i likvärdighet. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en myndighetsanalys. Men Statskontoret ser också en positiv utveckling.
KRIMINALVÅRDENNyhetEtt första fall av covid-19 har nu konstaterats inom Kriminalvården, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Kriminalvården vill inte uppge om den smittade tillhör personalen eller är intagen, av patientsekretesskäl.
CoronaNyhetI ett nytt krispaket föreslår regeringen med stöd av Centern och Liberalerna att fler ska få möjlighet till a-kassa och att Arbetsförmedlingen ska få mer pengar. Dessutom vill man se mer utbildning för varslade och uppsagda.
TrafikverketNyhetPå grund av coronapandemin har Trafikverket stoppat bokning av teoriprov för bil, motorcykel och moped fram till 4 maj. I Stockholm har 8 000 bokade prov avbokats, skriver TT.
CORONANyhetFacken inom statsförvaltningen och Arbetsgivarverket har tecknat ett tillfälligt kollektivavtal som tillåter 40 extra övertidstimmar per månad för statsanställda. Skälet är den situation som råder på grund av coronapandemin. Avtalet gäller i tre månader.
ArbetsmiljöNyhetKolleger som prasslar med papper eller sorl från ett öppet kontorslandskap. Det kan vara två situationer som stör människor med ljudintolerans, en okänd men ganska vanlig sjukdom, visar en ny avhandling från institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
ForskningNyhetSamhällsinformation till nyanlända blir kraftigt förenklad, därför att de som tar fram materialet tar större hänsyn till hur beställande politiker ska reagera än till vad de nyanlända behöver, enligt en ny studie.
PolisenNyhetEn gränskontrollant som blev påkommen med metadon på jobbet åtalas för ringa narkotikabrott. Om mannen döms kan han förlora sin anställning.
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetI en gemensam debattartikel kräver företrädare för TCO, LO och Saco att Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, stoppas tills vidare. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg har klagat på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
Fördjupning: omlokaliseringarFördjupningAtt flytta delar av stats­förvaltningen från Stockholm till andra orter är inte någon ny idé. Nu har flyttlassen gått för de myndigheter som fick besked om omlokalisering under den förra mandat­perioden. I många fall har viktig verksamhet lamslagits.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige får dagsböter och villkorlig dom sedan hon gripits på bar gärning när hon stulit pengar ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronasmittan gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning inför den tredje veckan, då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till myndigheten. Skälet är att vården är satt under press, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.
STATENS SERVICECENTERNyhetStockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn kommer att få nya servicekontor under 2020, om det förslag som regeringens utredare presenterade under onsdagen blir verklighet. Tidigare har regeringen beslutat om nya kontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
KriminalvårdenNyhetJustitiekanslern, JK, kritiserar kriminalvårdens anstalt Storboda för en kroppsvisitation som genomfördes år 2014. Men de som klagat efter händelsen får ingen ekonomisk ersättning för övergreppet.
SPÅRTRAFIKENNyhetFackförbundet Seko stämmer SJ i Arbetsdomstolen sedan en tågvärd fick börja sitt arbetspass efter endast 10 timmars vila, vilket strider mot kollektivavtalet, skriver förbundet. Även dotterbolaget SJ Götalandståg stäms. Enligt stämningsansökan har en grupp deltidsanställda schemalagts på fler timmar än vad de har fått betalt för.
RegeringskanslietNyhetUtrikesdepartementet, UD, har som en följd av coronapandemin beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, rapporterar Ekot.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har tidigare aviserat att man vill låta regionala skyddsombud komma in på fler arbetsplatser. Nu lämnas lagförslaget till riksdagen. Om det går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan i augusti.
ÖppenhetNyhetDet var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning. Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande.
SKATTEVERKETNyhetCoronavirusets inverkan på ekonomin gör att Skatteverket förväntas få en brant ökning av ansökningar från företag som vill skjuta upp skatteinbetalningar. Myndigheten styr nu om resurser. ”Nu hoppas man på det bästa och planerar för det värsta”, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, till Publikt.